Hoe Sociaal is de Gemeente Arnhem?

26 mrt 2019 - FNV

Hoe Sociaal is de Gemeente Arnhem?

FNV Lokaal Arnhem presenteerde dinsdag 19 maart jl. de uitkomsten van de Sociale monitor FNV.

De FNV komt landelijk en lokaal op voor een sociaal gemeentelijk beleid. Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’. Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen.

Rapport de ‘Lokale Monitor’

Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het rapport komen vragen aan de orde zoals:

  • Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?
  • Hoe bejegent de gemeente werkzoekenden hierbij?
  • Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
  • Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?

Aanbieding rapport  2018

Tijdens deze vakbondsbijeenkomst is het rapport Lokale Monitor 2018  overhandigd aan wethouder Sociale Zaken, Martien Louwers en aan raadsleden van de gemeente Arnhem.

Programma vakbondsbijeenkomst

  • Presentatie uitkomsten FNV-rapport Lokale Monitor 2018.
  • Presentatie resultaten gemeentelijk beleid in onze regio.
  • Commentaar FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten.
  • Reacties en debat met lokale politici.
  • Hoe houden we vinger aan de pols in de komende tijd?

De bijeenkomst vond plaats in de Schepenenzaal van het Gemeentehuis Arnhem.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht