Hoe zit dat met minuren?

12 feb 2019 - FNV

Hoe zit dat met minuren?

Als ik te weinig word ingeroosterd en bij de jaarafsluiting op 1 februari minuren heb opgebouwd, wat gebeurt er dan met mijn minuren?

In artikel 3.3 lid 2 sub c CAO staat:

“Indien de werkgever kan aantonen dat de minuren door toedoen van de medewerker zijn ontstaan, wordt in overleg met de medewerker afgesproken dat:

• deze minuren verrekend worden met het vakantietegoed of

• in het daaropvolgende refertejaar extra wordt gewerkt

Als de medewerker te weinig is ingezet door toedoen van de werkgever worden de minuren kwijtgescholden. De minuren worden ook niet verrekend indien duidelijk is dat deze het gevolg zijn van langdurige arbeidsongeschiktheid."

Wat betekent dit concreet?

Als je bijvoorbeeld telkens onder je contracturen wordt ingeroosterd, dan moeten je minuren in beginsel bij de jaarafsluiting worden kwijtgescholden. Let erop dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Als de werkgever echter kan aantonen dat de minuren door jouw toedoen zijn ontstaan, dan kunnen de minuren – in overleg met jou – worden verrekend met het vakantietegoed of meegenomen worden naar het nieuwe refertejaar.

Maar stel dat een leidinggevende of medewerker van HR je een briefje ter ondertekening voorhoudt, waarin staat dat de minuren ‘verrekend worden’ en dus voor jouw rekening komen, terwijl de minuren niet door jouw toedoen zijn ontstaan, wat dan?

Het is dan absoluut niet de bedoeling dat je dan – zonder overleg – deze briefjes moet ondertekenen.

TIP: word je vaak te weinig ingeroosterd en bouw je veel minuren op? Dan is het wijs om gedurende het jaar je DM regelmatig een mail of app te sturen dat je in de min staat. Op die manier staat het zwart op wit.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht