Brochure met tips versterken positie vertrouwenspersoon

05 feb 2019 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 30-01-2019)

Brochure met tips versterken positie vertrouwenspersoon

Werkgevers moeten de vertrouwenspersonen in hun organisatie een sterke positie geven. Dat is niet alleen in het belang van hun werknemers, maar ook in hun eigen belang. Dat schrijft het Huis voor Klokkenluiders in een publicatie over vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen kunnen ongewenste omgangsvormen als pesten, intimidatie en discriminatie op het werk aanpakken en voorkomen. Ook kunnen werknemers misstanden en integriteitsschendingen melden bij vertrouwenspersonen. Dat voorkomt later grotere schade voor de eigen organisatie.

Op basis van een onderzoek heeft het Huis voor Klokkenluiders nu een brochure gepubliceerd met praktische tips en aanbevelingen voor het versterken van de positie van de vertrouwenspersoon, hun positie en voorzieningen.

Greep uit praktische tips

  • Laagdrempelig: voor werknemers moet de stap naar de vertrouwenspersoon gemakkelijk zijn.
  • Combineer bij voorkeur de twee functies voor vertrouwenspersonen: voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitsschendingen/misstanden.
  • Geen dubbele petten: een vertrouwenspersoon moet bijvoorbeeld niet tegelijkertijd personeelsfunctionaris zijn, lid van de ondernemingsraad of de hoogste leidinggevende.
  • Zorg voor vertrouwenspersonen uit verschillende lagen van de organisatie.
  • Ook in grote organisaties moet de vertrouwenspersoon toch ‘dichtbij’ zijn; dat betekent meerdere vertrouwenspersonen bij de verschillende organisatieonderdelen.
  • Los van individuele zaken kunnen vertrouwenspersonen ook voorlichting geven over integriteit in het algemeen; door trends en risico’s op tijd te signaleren, kunnen vertrouwenspersoon de integriteit en de veiligheid in de organisatie vergroten.
  • Een vertrouwenspersoon heeft praktische voorzieningen nodig: een geschikte gespreksruimte, veilige ict-voorzieningen waar de werkgever niet bij kan, (bij)scholing.
  • Vertrouwenspersonen hebben meestal ook nog een gewone baan; ze moeten wel voldoende tijd krijgen voor hun vertrouwenswerk.

Meer informtie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht