Werk maken van werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

04 dec 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 03-12-2018)

Werk maken van werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Tijdens de BALV op 30 november jl. verzorgde de Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie een deelsessie over het breed offensief. Wethouders Stella van Gent (Súdwest Fryslân) en Bert Nederveen (Zuidhorn) namen de deelnemers mee in het proces van loondispensatie naar breed offensief.

Mede dankzij de lobby van de VNG heeft staatssecretaris van Ark op 7 september jl. aangekondigd het voorstel voor invoering van loondispensatie in te trekken, en te komen met een breed offensief.  

Op 20 november jl. stuurde de staatssecretaris een nadere uitwerking van het breed offensief naar de Tweede Kamer. We hebben de in deze brief aangekondigde maatregelen op een rij gezet in een factsheet. 

Meedenken over breed offensief

Tijdens de deelsessie ging de commissie PSI met bestuurders in gesprek over de rol van de VNG en gemeenten, en over de praktische zaken waar gemeenten mee te maken krijgen.

De uitgangspunten van het breed offensief en de genoemde ambities werden breed gedeeld. De plannen zijn echter nog weinig concreet. Dit biedt kansen voor de VNG en gemeenten om mee te denken in de verdere uitwerking. Uitgangspunt hierbij moet lokaal maatwerk en beleidsvrijheid voor gemeenten zijn. Daarbij kunnen goed werkende lokale voorbeelden onder de aandacht worden gebracht.

Opmerkingen

  • Bestuurders staan open voor harmonisatie van praktische zaken. Maar gemeenten moeten geen uitvoeringsorganisatie worden.
  • Bovendien moeten goed werkende arbeidsmarktregio’s geen last hebben van harmonisatie of verplichtingen in het kader van het breed offensief.
  • In de kamerbrief van de staatssecretaris staat dat de nadere uitwerking in april 2019 klaar moet zijn. Bestuurders zien deze planning als een groot risico. Een zorgvuldig proces is van groot belang.

De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie neemt alle inbreng mee in de verdere gesprekken over het breed offensief en de nadere uitwerking van de plannen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht