Vangnetuitkering Participatiewet voor 207 gemeenten

14 nov 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 09-11-2018

Vangnetuitkering Participatiewet voor 207 gemeenten

De staatssecretaris van SZW kent een vangnetuitkering Participatiewet toe aan 207 gemeenten voor een totaalbedrag van circa 108 miljoen euro. Deze gemeenten hadden in 2017 een tekort op de gebundelde uitkering. Met deze uitkering bekostigen gemeenten o.a. bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies.

De vangnetuitkering gaat uit van onderlinge solidariteit tussen gemeenten: het totale bedrag wordt betaald uit het voor 2019 beschikbare macrobudget voor de gebundelde uitkering.

In 2017 was op landelijk niveau een tekort op het macrobudget van circa 275 miljoen euro. Dit macrotekort en de (tijdelijk) verlaagde toegangsdrempel tot het vangnet hebben tot gevolg dat veel gemeenten aanspraak konden maken op een vangnetuitkering.

Meer informatie

Nieuwsbericht Toetsingcommissie vangnet Participatiewet

(6 november 2018)

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht