Terugblik Commissie PSI september 2018

12 sep 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 12-09-2018)

Terugblik Commissie PSI september 2018

De eerste vergadering van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) was op 6 september. De vergadering stond daarom voor een deel in het teken van kennismaken en het bespreken van de portefeuilleverdeling.

Ook kwam de vertegenwoordiging van de commissie aan de verschillende bestuurlijke tafels en de wijze van samenwerking aan de orde.

De commissie werd ook geïnformeerd over de stand van zaken van de moties ALV en het Interbestuurlijk Programma (IBP). 

Werkkamer

De commissie is geïnformeerd over een eerste informeel gesprek tussen de VNG en sociale partners dat heeft plaatsgevonden over een herstart van de Werkkamer. Er volgt binnenkort een gesprek tussen de voorzitter van de VNG-commissie PSI en de sociale partners.

Perspectief op Werk

Dit najaar vindt een bestuurlijk startoverleg plaats over Perspectief op Werk. De commissie heeft gesproken over de kansen die Perspectief op Werk kan bieden en de randvoorwaarden die nodig zijn voor gemeenten. Het belang van voldoende financiële middelen en ruimte voor lokale invulling is door de commissie benadrukt.

Wetsvoorstel adviesrecht beschermingsbewind

Tijdens de volgende vergadering van de commissie op 3 oktober wordt de bestuurlijke VNG-reactie op het concept wetsvoorstel adviesrecht gemeenten schuldenbewind besproken. De commissieleden hebben tijdens deze vergadering input geleverd die wordt meegenomen in de bestuurlijke reactie.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht