Vraag & Antwoord: Indexeren

07 aug 2018 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 07-08-2018)

Vraag & Antwoord: Indexeren

We zijn bezig met een review van onze arbeidsvoorwaarden. Dat heeft ons tot de volgende vraag gebracht: zijn wij verplicht om de lonen ieder jaar te indexeren?

De wet schrijft niet voor dat werkgevers de lonen jaarlijks moeten indexeren. In de toepasselijke cao, een arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst kunnen hierover wel afspraken zijn gemaakt. Als dat het geval is, dan moeten die afspraken worden nagekomen.

Maar een jaarlijkse loonindexering die vrijblijvend is begonnen, kan in de loop der jaren op grond van gewoonterecht ook een verworven recht zijn geworden, zeker als jaren achtereen en ongeacht het bedrijfsresultaat altijd is geïndexeerd. In dat geval is indexeren een verplichting geworden.

Als een werkgever het al dan niet indexeren ieder jaar afhankelijk heeft gesteld van het behalen van een positief bedrijfsresultaat, hoeft hij in principe niet te indexeren bij een negatief resultaat. Wel moet hij dan bewijzen dat het altijd zo is gegaan.

Als werkgevers de lonen niet indexeren, is het belangrijk om goed in de gaten te houden dat het loon niet zakt onder het minimum(jeugd)loon. Het minimum(jeugd)loon wordt namelijk wel tweemaal per jaar geïndexeerd.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht