Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning payroll

01 aug 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 24-07-2018)

Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning payroll

In de Cao Gemeenten hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die op basis van payroll of soortgelijke constructies werken een totale beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is aan de beloning van een ambtenaar werkzaam bij een gemeente. De invoeringsdatum is 1 oktober.

De afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden (vanuit (semi-) overheidsorganisaties) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).

Nieuw artikel 3:2a CAR

Voor deze afspraak is een nieuw artikel 3:2a CAR geïntroduceerd. Dit artikel verplicht gemeenten om bij de inhuur van payroll werknemers naast de wettelijk verplichte beloningselementen drie beloningselementen uit de CAR-UWO af te spreken. Het gaat om de IKB-bronnen eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloop en een met de ABP-pensioenregeling vergelijkbaar pensioen.

Als de gelijke of gelijkwaardige drie beloningselementen niet of niet volledig onderdeel uitmaken van de totale beloning aan de payroll werknemer, dan spreekt de gemeente met het payrollbedrijf schriftelijk af dat een toeslag wordt berekend en wordt uitbetaald aan de payrollwerknemer. In de cao was afgesproken dat deze bepaling 1 juli 2018 zou ingaan. De uitwerking vergde meer tijd, waardoor de invoeringsdatum is uitgesteld tot 1 oktober 2018.

Nadere toelichting

  • Onze LOGA-brief licht eerst de afspraak toe uit het arbeidsvoorwaardenakkoord om payroll werknemers gelijk te belonen.
  • De tweede paragraaf gaat in op de aanbevelingen uit het advies van de Werkgroep Flexibiliteit en Zekerheid. Hierin geven we onder andere de definitie van een payroll werknemer en beschrijven we welke beloningselementen uit de CAR-UWO moeten worden betaald.
  • In de derde paragraaf gaan we nader in op de nieuwe bepaling in de gemeentelijke rechtspositie, artikel 3:2a CAR. In deze paragraaf wordt belicht wat de totale beloning is van de payroll werknemer en onder welke voorwaarden het college de payroll werkgever moet informeren om aan de payroll werknemer een toeslag uit te betalen.

Meer informatie

Logabrief Uitwerking cao-afspraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR (24 juli 2018)

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht