FLO-overgangsrecht: AOW-compensatieregeling

01 aug 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 25-07-2018)

FLO-overgangsrecht: AOW-compensatieregeling

In hoofdstuk 9b van de CARUWO (FLO-overgangsrecht) is per 1 januari 2018 een AOW-compensatieregeling opgenomen. De werkgever is hierover een eindheffing van 52% verschuldigd over zowel de eenmalige als maandelijkse betalingen.

De AOW-compensatie-regeling betreft een regeling die is aan te merken als een RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) in de zin van artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Deze geldt voor de (ex-)ambtenaren die voor 1 januari 2013 gebruik maakten van het FLO-overgangsrecht en op 29 oktober 2016 inactief waren. Hieronder wordt verstaan volledig buitengewoon verlof, onbezoldigd volledig verlof of ontslag (met ABP-Keuzepensioen). Was de (ex-)ambtenaar inactief op 29 oktober 2016 en is men van het FLO-overgangsrecht gebruik gaan maken in de periode 1 januari 2013 tot 29 oktober 2016 dan komt diegene alleen onder voorwaarden in aanmerking voor AOW-compensatie, namelijk wanneer men de ingangsdatum van het FLO-overgangsrecht niet kon of mocht opschuiven.

Toetsing Belastingdienst

Het feit dat de werkgever een eindheffing van 52% verschuldigd is over zowel de eenmalige als maandelijkse betalingen is op verzoek van de VNG getoetst door de Belastingdienst. Inmiddels zijn alle Veiligheidsregio’s hierover geïnformeerd via het Ambtelijk Voorportaal alsook via de Nieuwsbrief (nr. 8) van het Expertisebureau FLO-overgangsrecht van het IFV.

Meer informatie

Brief van de Belastingdienst (18 juli 2018)

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht