Brochure Wet arbeid en zorg: voor werkgevers en werknemers

28 aug 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 27-08-2018)

Brochure Wet arbeid en zorg: voor werkgevers en werknemers

In 2015 is de Wet arbeid en zorg (Wazo) op een aantal punten ingrijpend gewijzigd. De Wazo regelt verlofrechten die het werknemers makkelijker moeten maken om werk en zorgtaken te combineren. De brochure 'Werk en zorg combineren: dit kan er en zo werkt het' geeft informatie over de Wazo en de CAR-UWO (Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst).

Deze digitale informatieve brochure heeft het A+O (Arbeidsmarkt en Opleidings-)fonds Gemeenten in opdracht van het LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden) opgesteld. In de brochure staat informatie over de verschillende soorten verlof. De wettelijke regels staan in de Wazo, maar daarnaast hebben sociale partners aanvullende afspraken gemaakt die in de CAR-UWO staan.

Per verlofsoort is zo helder mogelijk omgeschreven waar een medewerker recht op heeft en wat de spelregels zijn. Ook de laatste wijzigingen van de Wazo per 1 april 2018 zijn opgenomen in de brochure.

Meer informatie

Werkgevers kunnen deze brochure desgewenst op hun intranet plaatsen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht