Klimaatakkoord: wat betekent dit voor gemeenten?

17 jul 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 13-07-2018)

Klimaatakkoord: wat betekent dit voor gemeenten?

Op 10 juli jl. presenteerden de voorzitters van de sectortafels de voorlopige resultaten van maatregelen die moet leiden tot de CO2-reductie van 49%. Wat betekent dit voor gemeenten? Welke verwachte maatregelen zijn er voor gemeenten? We hebben per sectortafel een overzicht van de verwachte maatregelen.

Wat gaat er gebeuren

In het Klimaatakkoord op hoofdlijnen wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Centraal Planbureau (CPB). Het PBL gaat deze zomer de plannen doorrekenen om te bepalen of de rijks doelstelling om te komen tot een CO2-reductie in 2030 wordt gehaald. Het CBP doet daarnaast een berekening van het koopkrachteffect voor inwoners. Pas als uit de berekeningen blijkt dat de voorgestelde maatregelen leiden tot het beoogde resultaat van 49% CO2-reductie, met daarbij een eerlijke kostenverdeling, leggen wij de voorstellen voor aan onze leden.

Verwachte maatregelen

De verwachte maatregelen uit het Klimaatakkoord op hoofdlijnen per sectortafel staan hieronder:

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht