Terugblik VNG bijeenkomsten garantiebanen en quotumheffing

19 jun 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 18-06-2018)

Terugblik VNG bijeenkomsten garantiebanen en quotumheffing

De VNG heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor gemeentelijke werkgevers over het invullen van garantiebanen bij gemeenten en de quotumheffing. Omdat het onderwerp niet nieuw is, er in tijd veranderingen zijn en er nog onderzoeken lopen, is er blijvende behoefte aan dit soort bijeenkomsten.

Begin 2018 is de quotumregeling in werking gesteld omdat de invulling van garantiebanen bij overheidswerkgevers stokte. Dit jaar is nog een boetevrij jaar maar daarna niet meer. Wel is wettelijk de mogelijkheid gecreëerd om de quotumregeling, bij voldoende totaal aantal garantiebanen, weer te deactiveren.

De informatie

De deelnemers aan de bijeenkomsten, met name P&O-ers hebben de bijeenkomsten zeer gewaardeerd. De meest interessante en informatieve sites zijn gepresenteerd, het forum is genoemd en de presentaties zijn toegestuurd. Omdat de deelnemers zich in verschillende stadia van implementatie bevinden is het tijdens een bijeenkomst een uitdaging om informatie zodanig aan te leveren dat iedereen er wat aan heeft.

Mede afhankelijk van de uitkomsten van de lopende onderzoeken is ons gevraagd om gemeenten op dezelfde of vergelijkbare manier te informeren over de ontwikkelingen, en te ondersteunen in het delen van ervaringen, creëren van netwerken en het signaleren van knelpunten.

Plan van aanpak

De bijeenkomsten zijn geëvalueerd en deze informatie nemen wij mee in een plan van aanpak. Het concept is inmiddels klaar en ligt ter afstemming bij gemeenten, waarna het aan het College voor Arbeidszaken wordt voorgelegd.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht