VNG-reactie op internetconsultatie Wet Arbeidsmarktbeleid

22 mei 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 16-05-2018)

VNG-reactie op internetconsultatie Wet Arbeidsmarktbeleid

De VNG vraagt in een reactie aandacht voor een sterke vereenvoudiging van een aantal voorgestelde maatregelen in het concept wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, zodat het voor werkgevers ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt om hiervan gebruik te maken.

In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan met als doel het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees van SZW wil het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State sturen. De VNG heeft via de internetconsultatie haar reactie gegeven.

Maak het aantrekkelijk voor werkgevers

De VNG heeft in haar reactie aandacht gevraagd voor een sterke vereenvoudiging van een aantal voorgestelde maatregelen, zodat het voor werkgevers ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt om van de voorgestelde wet gebruik te maken. Veel maatregelen leiden tot ingewikkelde juridische constructies met vaak vele uitzonderingen per contractvorm. Hierdoor dreigt het gevaar dat werkgevers eerder zullen kiezen voor een beperking van de juridische risico’s dan voor het aangaan van een contract voor onbepaalde tijd.

Eigenrisicodragerschap

Daarnaast wijzen wij erop dat veel maatregelen specifiek zijn geschreven voor werkgevers in de marktsector. Deze maatregelen hebben weinig tot geen effect bij gemeentelijke werkgevers vanwege het eigenrisicodragerschap: dit geldt met name voor de voorstellen tot WW-premie differentiatie per contract.

Payroll

Het Kabinet doet daarnaast een aantal voorstellen tot het reguleren van payroll. Wij vragen in onze reactie aandacht voor de uitwerking van de voorstellen op dit onderwerp in relatie tot de reeds gemaakte afspraken hierover in de cao gemeenten. Tevens doen we een aantal voorstellen om de verschillen tussen beide te verkleinen. Hierover zijn wij met het ministerie van SZW in gesprek. De reactie van de VNG is een aanvulling op de algemene reactie van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW) bij de decentrale overheden en onderwijs.

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht