Generatiepact: relevante ontwikkelingen en informatie

08 mei 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 02-05-2018)

Generatiepact: relevante ontwikkelingen en informatie

De VNG heeft informatie gekregen van de Belastingdienst en ABP over wijzigingen in de fiscale behandeling en pensioenopbouw voor deelnemers aan Generatiepacten. Het A+O-fonds past hierop de informatievoorziening en toolkits voor Generatiepacten aan. Hieronder staan de ontwikkelingen samengevat.

Arbeidsmarktbeleid en vacatures

Per 1 januari 2018 mogen gemeenten niet meer specifiek  vacatures openstellen en/of vacatureteksten specifiek richten op kandidaten in de leeftijdsgroep 18 -27 jaar bedoeld in de Wet aanpak jeugdwerkloosheid. De reden is dat er vanaf 1 januari 2018 geen wettelijk geregeld arbeidsmarktbeleid meer is voor deze leeftijdsgroep. Tot 1 januari 2018 konden gemeenten wel vacatures openstellen of vacatureteksten richten op kandidaten in de leeftijd 18 -27 jaar, omdat dit arbeidsmarktbeleid wettelijk was geregeld in de Begrotingswet SZW. 

De VNG heeft naar aanleiding hiervan de Minister van SZW gevraagd om hiervoor een oplossing te treffen. Momenteel wordt bij het Ministerie van SZW gewerkt aan een reactie. Gemeenten die in het kader van het generatiepact vacatures willen vervullen wordt geadviseerd om geen leeftijdseisen in vacatures op te nemen en aan de normen van de Gelijke behandelingswetgeving te voldoen. Het A+O-fonds kan gemeenten hierbij adviseren.

RVU

De Belastingdienst staat generatiepactregelingen toe die een ingangsleeftijd van minder dan 10 jaar vóór de pensioenrekenleeftijd kennen. Kent de regeling een ingangsleeftijd die meer dan 10 jaar ligt voor de pensioenrekenleeftijd dan is er sprake van een zogenaamde RVU-regeling. De Belastingdienst is dan bevoegd een boete (naheffing) van 52% op te leggen.
Per 1 januari 2018 is de pensioenrekenleeftijd 68 jaar. Dit betekent dat generatiepacten met een ingangsleeftijd van 57 of jonger fiscaal onzuiver zijn. Dit is geregeld in artikel 8.7 Uitvoeringsregeling loonbelasting.

Pensioenopbouw

In het geval dat de ingangsleeftijd van het generatiepact meer dan 10 jaar voor de pensioenrekenleeftijd ligt, is het niet mogelijk om 100% pensioen op te bouwen over de pensioengrondslag voorafgaand aan deelname aan het generatiepact. De deelnemer kwalificeert dan immers niet langer voor fiscale seniorenregeling volgens De Belastingdienst. De deelnemer aan het generatiepact bouwt dan pensioen op over de pensioengrondslag na deelname aan het generatiepact. Dit is geregeld in artikel 10a Uitvoeringsbesluit loonbelasting.

Pensioen en bijverdienen

Indien een deelnemer aan een generatiepact deelneemt en (gedeeltelijk) zijn inkomen wil aanvullen met het ABP Keuzepensioen of wil bijverdienen (mogelijk vanaf 60 jaar), dan moet eerst worden bepaald of de deelnemer

a) op of binnen 5 jaar voor de pensioenleeftijd zijn ABP Keuzepensioen wil laten ingaan;

b) meer dan 5 jaar voor de pensioenleeftijd zijn ABP Keuzepensioen wil laten ingaan.

In het geval onder a) mag de deelnemer aan het generatiepact binnen of buiten de organisatie bijverdienen en wordt er geen fiscale toets gedaan. Het ABP zal geen verklaring verzoeken waarin de  deelnemer verklaart dat het arbeidzame leven wordt beëindigd.  

In het geval onder b) mag de deelnemer aan het generatiepact binnen of buiten de organisatie bijverdienen en wordt er een fiscale toets gedaan. Het ABP zal wel een verklaring verzoeken waarin de deelnemer verklaart dat het arbeidzame leven wordt beëindigd in (ten minste) dezelfde mate als waarin hij vervroegd met pensioen gaat en dat hij in dezelfde mate niet van plan is bij te verdienen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Per 1 januari 2018 is de ABP-pensioenregeling aangepast. Eén van de aanpassingen is dat het arbeidsongeschiktheidspensioen niet meer wordt gebaseerd op de pensioengrondslag, maar op het dagloon. Voor mensen die gebruik maken van het generatiepact en arbeidsongeschikt worden, betekent dit dat hun arbeidsongeschiktheidspensioen lager is dan het voor 2018 zou zijn geweest. Het wordt nu gebaseerd op het doorbetaalde salaris en niet langer op de pensioengrondslag.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht