Vraag & antwoord Concurrentiebeding

27 mrt 2018 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 27-03-2018)

Vraag & antwoord Concurrentiebeding

Wij hebben een nieuwe medewerker in dienst genomen. Nu heb ik een brief van zijn voormalig werkgever gekregen dat ik hem moet ontslaan, omdat deze werknemer in strijd met zijn concurrentiebeding bij mij in dienst is getreden. Ik weet van geen concurrentiebeding en ben dus te goeder trouw. Kan hij mij iets maken?

Dat zou inderdaad kunnen. Een werknemer die met zijn voormalig werkgever een geldig concurrentiebeding is overeengekomen, moet zich daar aan houden. Als hij dat niet doet, pleegt hij wanprestatie; hij doet niet wat hij heeft afgesproken.

Hoewel de werkgever van geen concurrentiebeding wist, weet hij dat na ontvangst van de brief wel. Zodra hij wéét dat de werknemer in strijd handelt met zijn concurrentiebeding en daarvan profiteert, maakt hij misbruik van de wanprestatie van de werknemer. Daarmee handelt hij zelf ook onrechtmatig jegens de voormalig werkgever. Onrechtmatig handelen mag niet, als iemand dat toch doet, moet hij de schade die hij daarmee veroorzaakt vergoeden. De voormalig werkgever mag inderdaad van de werkgever verlangen dat hij het onrechtmatig handelen staakt en het dienstverband met de medewerker beëindigt.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht