Actuele antwoorden op uw vragen over Beschut werken

13 mrt 2018 - (website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 12-03-2018)

Actuele antwoorden op uw vragen over Beschut werken

Het 'Kennisdocument Beschut werk in de Participatiewet' geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument Beschut werk. De vragen zijn geactualiseerd met het oog op alle wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. De informatie is interessant voor gemeenten.

Het kennisdocument is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken hebben. Maar de informatie is ook nuttig voor bestuurders van gemeenten, medewerkers van UWV, sociale partners, cliëntenraden, Sw-bedrijven en werkgevers.

U krijgt antwoord op deze vragen:

 • Wat is beschut werk en voor wie is beschut werk bedoeld?
 • Wat is het verschil met dagbesteding?
 • Kan iemand zelf een advies beschut werk bij UWV aanvragen?
 • Hoe vindt de beoordeling door UWV plaats?
 • Kan de gemeente zelf bepalen in welke volgorde mensen op een beschut werkplek worden geplaatst?
 • Wat legt de gemeente vast in een verordening?
 • Is beschut werk ook voor mensen met een uitkering van UWV? 
 • Wat is er geregeld voor mensen met een Wsw-indicatie?
 • Hoeveel beschut werkplekken moet de gemeente aanbieden?
 • Wie is er verantwoordelijk als er een ‘wachtlijst’ ontstaat?
 • Welke financiële middelen zijn er voor beschut werk beschikbaar?
 • Wat houdt de bonus beschut werk in?
 • Waar kun je een beschut werkplek realiseren? 
 • Wat is de rechtspositie van iemand die beschut werkt en welke arbeidsvoorwaarden horen daar bij? 
 • Is bezwaar en beroep mogelijk?
 • Kun je de No riskpolis inzetten voor de doelgroep beschut werk?
 • Wat is de relatie met de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten?

Meer informatie

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht