Vraag & Antwoord: Persoonsgegevens

30 jan 2018 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 30-01-2018)

Vraag & Antwoord: Persoonsgegevens

Van mijn IT-leverancier, mijn accountant en vele anderen ontvang ik alarmerende berichten dat ik mijn privacybeleid zo snel mogelijk aan moet passen. Moet ik op personeelsgebied ook actie ondernemen?

Jazeker. Eind mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hierin staan strengere regels dan in de huidige wet. Dat heeft ook gevolgen voor de gegevensverwerking van uw medewerkers.

Werkgevers moeten medewerkers actief informeren dat hun persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe lang ze worden bewaard. Als een werkgever gebruik maakt van bedrijven met wie hij deze persoonsgegevens deelt, denk aan de arbodienst, salarisadministrateur of leasemaatschappij, dan moet hij dat ook aan de werknemers melden. Hij moet ervoor zorgen dat deze derden zich aan de privacyregels houden. Werknemers krijgen recht op zowel inzage in hun personeelsdossier, als op een kopie daarvan.

In het personeelshandboek een onderdeel opnemen waarin dit soort zaken aan de orde komen, is een goede eerste stap. Een bezoek aan de site van de Autoriteit Persoonsgegevens een prima tweede.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht