Vraag & Antwoord: Bonusregelingen

16 jan 2018 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 16-01-2018)

Vraag & Antwoord: Bonusregelingen

In de media lees en hoor ik dat bedrijven als ABN AMRO en T-Mobile hun bonusregelingen willen afschaffen. Dat wil ik in mijn bedrijf eigenlijk ook wel doen. Kan dat zomaar?

Nee, dat kan niet zomaar. Als de bonusregeling in de arbeidsovereenkomst, een arbeidsvoorwaardenreglement of in de cao staat, dan is het een arbeidsvoorwaarde. Dat geldt ook als werknemers al een aantal jaar achtereen een bonus hebben gekregen. Aanpassen van arbeidsvoorwaarden is lastig. De werkgever moet daar een hele goede reden voor hebben, ‘een zwaarwegend belang’. Er moet écht iets aan de hand zijn waardoor van de werkgever niet kan worden verlangd om de bonusregeling in stand te laten. Dat kunnen zeer zware financiële omstandigheden of aanpassingen in de (belasting)wetgeving zijn. Ook de wijziging van een breed gedragen maatschappelijke opvatting kan een zwaarwegende reden zijn, zoals de opvatting dat bonussen in de bankensector niet thuishoren.

De werkgever moet het verlies van de werknemer door afschaffing van de bonusregeling wel op enigerlei wijze compenseren. Het bieden van een financiële compensatie ligt daarbij voor de hand.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht