Hoe gaat het met uw pensioenfonds?

30 jan 2018 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 24-01-2018 en 25-01-2018)

Hoe gaat het met uw pensioenfonds?

Hier staan de dekkingsgraden van de belangrijkste pensioenfondsen van Nederland. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben die kleiner is dan 100% zitten ’in de rode cijfers’. Kies de beginletter van uw pensioenfonds, en kijk hoe uw oudedagsvoorziening ervoor staat.

Bruin = Beleidsdekkingsgraad ultimo 2016

Grijs  = ultimo 2017

Voor veel ouderen is korting dichter bij dan indexatie.

Gepensioneerden gaan er ook dit jaar niet op vooruit. Miljoenen ouderen hoeven er zelfs niet op te rekenen dat hun pensioen met de prijzen meestijgt.

De cijfers van bijna alle pensioenfondsen zijn nog altijd niet goed genoeg om ouderen meer koopkracht te bieden, blijkt uit een totaaloverzicht van de stand van de pensioenfondsen die deze krant heeft gemaakt. Vier van de vijf grote fondsen hebben nog lang niet genoeg vlees op de botten om de pensioenen te laten stijgen.

Hoger pensioen nog ver weg bij veel fondsen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in 2017 beter voor komen te staan dankzij winsten met beleggingen. Toch is er bij vier van de vijf grootste fondsen nog lang geen ruimte voor het verhogen van de pensioenen. Alleen bpfBOUW heeft de uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers met ingang van dit jaar iets opgeschroefd.

Het gaat er bij de pensioenfondsen om of ze de juiste beleidsdekkingsgraad hebben. Dat is een graadmeter die aangeeft in hoeverre een fonds nu en in de toekomst aan al zijn verplichtingen kan voldoen. Voor het verhogen van de pensioenen moet die dekkingsgraad gemiddeld boven de 110 procent liggen.

Het pensioenfonds voor de bouw voldeed daaraan, met een score van ruim 115 procent. Dat fonds had al langer een sterkere financiële positie, vandaar dat de pensioenen nu met 0,59 procent omhoog mogen.

Zorgfonds PFZW zat met een kleine 99 procent nog ver onder de grens. Datzelfde geldt voor de metaalfondsen PME en PMT en ambtenarenfonds ABP. Hun dekkingsgraden kwamen eind december uit op respectievelijk dik 100, bijna 101 en afgerond 102 procent.

Waarschijnlijk kunnen we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks verhogen'' legt voorzitter Corien Wortmann-Kool van ABP uit. ,,Dat komt omdat we in het huidige stelsel een buffer van 100 miljard euro moeten opbouwen voordat we aan volledige indexatie kunnen gaan denken.''

De kans dat er komende jaren gekort moet worden, is niet heel groot maar nog wel aanwezig. Daarvoor geldt weer een andere minimumdekkingsgraad, die voor elk fonds ietsje kan verschillen. ,,Daar zitten we nog niet'', verklaart bestuurder Eric Uijen van PME bijvoorbeeld. ,,We kunnen een verlaging van de pensioenen in 2020 daarom nog niet uitsluiten.''

De fondsen deden afgelopen jaar vrijwel allemaal goede zaken met aandelenbeleggingen. De aanhoudend lage rente bleef hen wel parten spelen. Daardoor komen hun verplichtingen in de berekeningen relatief hoger uit.

Volgens de Pensioenfederatie zijn er overigens wel meer fondsen die net als bpfBOUW hun pensioenen weer wat kunnen opkrikken. Pensioenverlagingen lijken dit jaar over de gehele linie niet of hooguit incidenteel voor te komen, aldus de brancheclub.

In Den Haag wordt verder al een tijdje gewerkt aan een vernieuwing van het pensioenstelsel. Dat heeft echter nog niet echt concrete resultaten opgeleverd.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht