Enige belangrijke financiële veranderingen per 1 januari 2018

02 jan 2018 - (ANP 30-12-2017)

Enige belangrijke financiële veranderingen per 1 januari 2018

Het nieuwe jaar brengt een aantal financiële veranderingen met zich mee. Per 1 januari gaan bv. het minimumloon en de AOW-leeftijd omhoog.

Koopkracht

Voor een hogere koopkracht moeten werkenden naar hun baas kijken. Het Centraal Planbureau verwacht kleine plusjes als de cao-lonen met 2,2% stijgen, maar daar zijn we nog niet lang niet. In de eerste tien maanden van dit jaar stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,7%. FNV en CNV eisen „waar mogelijk” een loonstijging van minstens 3%.

Minimumloon

Per 1 januari gaat, zoals elk halfjaar, het minimumloon omhoog. Belangrijker: voor extra uren (ook wel meerwerk genoemd) krijg je voortaan gemiddeld minstens het minimumloon. Onder extra uren vallen uren die je meer werkt dan vermeld in je contract of als je meer uren werkt dan de werkweek telt in jouw branche of organisatie. Een volledige werkweek kan 36 tot maximaal 40 uur tellen. Een voorbeeld: als je werkweek 40 uur telt en je werkt er 45, dan moet je over die 45 uur gemiddeld minstens het minimumloon krijgen.

Starters

Eigen bedrijf beginnen? Het maximale starterskrediet gaat in 2018 omhoog naar € 36.155 (was €35.677).

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat komend jaar van 65 jaar en 9 maanden naar exact 66 jaar.

Wajong

Slecht nieuws voor de tienduizenden jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering: de zogenoemde Wajong wordt gelijkgetrokken met de uitkering in de Participatiewet. Wajongers met arbeidsvermogen krijgen volgend jaar nog maar 70% van het minimumloon, tegen 75% nu. Dat scheelt volgens FNV €80 per maand. Wajongers blijven wel vrijgesteld van de partner- en vermogenstoets.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht