Arnhem in top 10 van steden met de meeste armoede

23 jan 2018 - (website Arnhem-direct 17-01-2018)

Arnhem in top 10 van steden met de meeste armoede

Een noodzakelijk kwaad als gevolg van de armoede: de voedselbank.

De gemeente Arnhem staat op de 4e plek in de top 10 van steden met de hoogste langdurige armoede. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten zijn gebracht.

In de top 10 met zowel kortdurende als langdurige armoede staat Arnhem op de 5e plaats.

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, aldus het CBS. Gemiddeld leven 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland langer dan vier jaar in armoede.

In Arnhem is dat percentage bijna twee keer zo hoog: 6,2 procent. Arnhem vindt zichzelf daarmee terug op de 4e plaats in de top 10 van steden met de hoogste langdurige armoede.

Arnhem is daarmee een plaatsje gestegen. Drie jaar geleden stond Arnhem nog op de 5e plaats.

In 2016 waren er in Nederland in totaal 590.000 huishoudens met een laag inkomen. Dat komt neer op 8,2 procent van alle huishoudens. Ook hier scoort Arnhem ruim boven het gemiddelde. In Arnhem bedraagt dat percentage 13,6 procent.

Het enige pluspuntje voor de gemeente Arnhem is dat dit percentage in Arnhem tegen de landelijke trend in gedaald is. Drie jaar eerder lag het percentage in Arnhem nog op 14,5 procent. De maatregelen die in Arnhem genomen zijn, hebben dus wel effect.

Tegenvaller
Toch zijn de cijfers van het CBS een tegenvaller voor de coalitiepartijen (D66, SP en CDA), die vinden dat ze afgelopen jaren veel in het werk hebben gesteld om de armoede in Arnhem terug te dringen.

Zo kwam er afgelopen jaar nog een miljoen euro beschikbaar om kinderarmoede te bestrijden.

Oppositiepartij PvdA brengt daar tegenin dat zij het onbegrijpelijk vindt dat er bezuinigd wordt op armoedebeleid.

“Het geld voor bestrijding van kinderarmoede komt van het rijk. Heel mooi maar dat kan het college niet op haar conto schrijven. De extra middelen om schulden te voorkomen komt van de gemeenteraad. De bezuiniging komt van het college van B&W”, aldus fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA.

Wethouder Elfrink (SP) van Armoedebeleid heeft het afgelopen jaren in de gemeenteraad regelmatig aan de stok gehad met de oppositie.

De oppositie, met GroenLinks en de PvdA voorop, vindt dat Elfrink meer moet doen voor mensen in armoede. Elfrink bijt van zich af door te stellen dat het beleid van Arnhem sociaal is en dat de voorzieningen voor mensen in armoede in Arnhem beter zijn dan in veel andere gemeenten.

Groningen en Rotterdam op 1
In het overzicht van het CBS staan Groningen en Rotterdam op de eerste plek in de top 10 met de meeste armoede.

De stad Groningen is de gemeente die met 7,4 procent het hoogste percentage huishoudens telt dat langdurig onder de armoedegrens zit. De gemeente met het laagste percentage huishoudens dat in armoede leeft is Rozendaal: 0,7 procent.

Het percentage huishoudens dat kort of lang in armoede leeft is het hoogst in Rotterdam: 15,3 procent.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

5 reacties

T.Huisman schreef op 24-02-2020

Met een inhouding wordt het er ook niet beter op. Er zijn ook middeninkomens die kunnen ook in armoede leven. Mee kunnen doen maar er zijn wel regelingen zoals stichting leergeld voor zwemles muziekschool of sportclub. Een laptop regeling maar dat is per gemeente verschillend hoe veel ze daar aan uitgeven. Bij de ene gemeente kunnen ze 180 euro geven en in een andere gemeente 650 en dat scheelt nogal per gemeente. Heb gehoord dat dit per gemeente scheelt. Sommigen zitten wel lang in armoede. Ze proberen mensen in de bijstand zo vlug mogelijk aan werk te helpen als het kan. Leven in de bijstand is zwaar. Je vraagt je af waarom ze de minimum lonen niet omhoog doen want dan stijgt de bijstand ook mee. Je kunt bijna niets als je in de bijstand zit en je moet op een houtje bijten. Je kunt niet met het openbaar vervoer en op bezoek of ergens op een terras zitten of spontaan eens iets leuks doen. Sommigen vergeleken de bijstand met een gevangenis. Het is de bedoeling dat mensen zo snel mogelijk aan werk komen en uit de bijstand gaan maar dat valt niet voor iedereen mee. Je vraagt je af is er dan wel werk. Zo moeten ze eerst voor niets werken om vervolgens door te stromen naar echt werk maar de vraag of dit altijd zo is. In ruil voor hun inkomen wordt verwacht dat men werk doet Zo hoor je dat sommigen ziek zijn en niet meer kunnen werken en dan vraag je je af hebben ze dan geen recht op een WAO want als je ziek bent ben je afgekeurd. .

T.Huisman schreef op 24-02-2020

Ze constateren dat verschillen groter worden. De meesten deden wel hun best en verdienen meer en dat dat niet wordt gezien. Door negatieve geruchten en roddels kun je een negatief imago krijgen vooral als je geen voorstanders hebt maar tegenstanders. die je niet steunen maar tegenwerken. In hun ogen kun je niks en de economie wordt er met deze mensen niet beter op. dan zeggen ze dat je geen motivatie hebt en dat de motivatie van binnen uit moet komen en dat je dat dan niet hebt en geven je van die klassieke eigenschappen die je volgens hun niet hebt met flauw praat en mensen op het hart trappen. Kortom alles is voor hun en zij lijken de enigen te zijn die dat kunnen. Er zijn mensen die je met opzet tegenwerken en dan heb je de zoveelste tegenstander weer. je komt in een bepaald isolement terecht en het lijkt alsof je verbannen wordt door laster. Sommigen zijn geen retelikkers en daar krijg je niet veel vrienden mee. van die dominante agressieve ellebogenwerkers en die nemen hele groepen mee tegen de eenling die niet veel aansluiting heeft binnen die groep. Je kunt niets goeds doen. Mooipraters die het niet menen en met dubbel tong iets zeggen. Het is alleen maar zeggen maar meer niet en menen er niets van en spelen alleen maar toneel.

T.Huisman schreef op 24-02-2020

Ze constateren dat verschillen groter worden. De meesten deden wel hun best en verdienen meer en dat dat niet wordt gezien. Door negatieve geruchten en roddels kun je een negatief imago krijgen vooral als je geen voorstanders hebt maar tegenstanders. die je niet steunen maar tegenwerken. In hun ogen kun je niks en de economie wordt er met deze mensen niet beter op. dan zeggen ze dat je geen motivatie hebt en dat de motivatie van binnen uit moet komen en dat je dat dan niet hebt en geven je van die klassieke eigenschappen die je volgens hun niet hebt met flauw praat en mensen op het hart trappen. Kortom alles is voor hun en zij lijken de enigen te zijn die dat kunnen. Er zijn mensen die je met opzet tegenwerken en dan heb je de zoveelste tegenstander weer. je komt in een bepaald isolement terecht en het lijkt alsof je verbannen wordt door laster. Sommigen zijn geen retelikkers en daar krijg je niet veel vrienden mee. van die dominante agressieve ellebogenwerkers en die nemen hele groepen mee tegen de eenling die niet veel aansluiting heeft binnen die groep. Je kunt niets goeds doen. Mooipraters die het niet menen en met dubbel tong iets zeggen. Het is alleen maar zeggen maar meer niet en menen er niets van en spelen alleen maar toneel.

T.Huisman schreef op 24-02-2020

Ze constateren dat verschillen groter worden. De meesten deden wel hun best en verdienen meer en dat dat niet wordt gezien. Door negatieve geruchten en roddels kun je een negatief imago krijgen vooral als je geen voorstanders hebt maar tegenstanders. die je niet steunen maar tegenwerken. In hun ogen kun je niks en de economie wordt er met deze mensen niet beter op. dan zeggen ze dat je geen motivatie hebt en dat de motivatie van binnen uit moet komen en dat je dat dan niet hebt en geven je van die klassieke eigenschappen die je volgens hun niet hebt met flauw praat en mensen op het hart trappen. Kortom alles is voor hun en zij lijken de enigen te zijn die dat kunnen. Er zijn mensen die je met opzet tegenwerken en dan heb je de zoveelste tegenstander weer. je komt in een bepaald isolement terecht en het lijkt alsof je verbannen wordt door laster. Sommigen zijn geen retelikkers en daar krijg je niet veel vrienden mee. van die dominante agressieve ellebogenwerkers en die nemen hele groepen mee tegen de eenling die niet veel aansluiting heeft binnen die groep. Je kunt niets goeds doen. Mooipraters die het niet menen en met dubbel tong iets zeggen. Het is alleen maar zeggen maar meer niet en menen er niets van en spelen alleen maar toneel.

T.Huisman schreef op 24-02-2020

Ze constateren dat verschillen groter worden. De meesten deden wel hun best en verdienen meer en dat dat niet wordt gezien. Door negatieve geruchten en roddels kun je een negatief imago krijgen vooral als je geen voorstanders hebt maar tegenstanders. die je niet steunen maar tegenwerken. In hun ogen kun je niks en de economie wordt er met deze mensen niet beter op. dan zeggen ze dat je geen motivatie hebt en dat de motivatie van binnen uit moet komen en dat je dat dan niet hebt en geven je van die klassieke eigenschappen die je volgens hun niet hebt met flauw praat en mensen op het hart trappen. Kortom alles is voor hun en zij lijken de enigen te zijn die dat kunnen. Er zijn mensen die je met opzet tegenwerken en dan heb je de zoveelste tegenstander weer. je komt in een bepaald isolement terecht en het lijkt alsof je verbannen wordt door laster. Sommigen zijn geen retelikkers en daar krijg je niet veel vrienden mee. van die dominante agressieve ellebogenwerkers en die nemen hele groepen mee tegen de eenling die niet veel aansluiting heeft binnen die groep. Je kunt niets goeds doen. Mooipraters die het niet menen en met dubbel tong iets zeggen. Het is alleen maar zeggen maar meer niet en menen er niets van en spelen alleen maar toneel.