Arnhem in top 10 van steden met de meeste armoede

23 jan 2018 - (website Arnhem-direct 17-01-2018)

Arnhem in top 10 van steden met de meeste armoede

Een noodzakelijk kwaad als gevolg van de armoede: de voedselbank.

De gemeente Arnhem staat op de 4e plek in de top 10 van steden met de hoogste langdurige armoede. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten zijn gebracht.

In de top 10 met zowel kortdurende als langdurige armoede staat Arnhem op de 5e plaats.

Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 verder toegenomen, aldus het CBS. Gemiddeld leven 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland langer dan vier jaar in armoede.

In Arnhem is dat percentage bijna twee keer zo hoog: 6,2 procent. Arnhem vindt zichzelf daarmee terug op de 4e plaats in de top 10 van steden met de hoogste langdurige armoede.

Arnhem is daarmee een plaatsje gestegen. Drie jaar geleden stond Arnhem nog op de 5e plaats.

In 2016 waren er in Nederland in totaal 590.000 huishoudens met een laag inkomen. Dat komt neer op 8,2 procent van alle huishoudens. Ook hier scoort Arnhem ruim boven het gemiddelde. In Arnhem bedraagt dat percentage 13,6 procent.

Het enige pluspuntje voor de gemeente Arnhem is dat dit percentage in Arnhem tegen de landelijke trend in gedaald is. Drie jaar eerder lag het percentage in Arnhem nog op 14,5 procent. De maatregelen die in Arnhem genomen zijn, hebben dus wel effect.

Tegenvaller
Toch zijn de cijfers van het CBS een tegenvaller voor de coalitiepartijen (D66, SP en CDA), die vinden dat ze afgelopen jaren veel in het werk hebben gesteld om de armoede in Arnhem terug te dringen.

Zo kwam er afgelopen jaar nog een miljoen euro beschikbaar om kinderarmoede te bestrijden.

Oppositiepartij PvdA brengt daar tegenin dat zij het onbegrijpelijk vindt dat er bezuinigd wordt op armoedebeleid.

“Het geld voor bestrijding van kinderarmoede komt van het rijk. Heel mooi maar dat kan het college niet op haar conto schrijven. De extra middelen om schulden te voorkomen komt van de gemeenteraad. De bezuiniging komt van het college van B&W”, aldus fractievoorzitter Martien Louwers van de PvdA.

Wethouder Elfrink (SP) van Armoedebeleid heeft het afgelopen jaren in de gemeenteraad regelmatig aan de stok gehad met de oppositie.

De oppositie, met GroenLinks en de PvdA voorop, vindt dat Elfrink meer moet doen voor mensen in armoede. Elfrink bijt van zich af door te stellen dat het beleid van Arnhem sociaal is en dat de voorzieningen voor mensen in armoede in Arnhem beter zijn dan in veel andere gemeenten.

Groningen en Rotterdam op 1
In het overzicht van het CBS staan Groningen en Rotterdam op de eerste plek in de top 10 met de meeste armoede.

De stad Groningen is de gemeente die met 7,4 procent het hoogste percentage huishoudens telt dat langdurig onder de armoedegrens zit. De gemeente met het laagste percentage huishoudens dat in armoede leeft is Rozendaal: 0,7 procent.

Het percentage huishoudens dat kort of lang in armoede leeft is het hoogst in Rotterdam: 15,3 procent.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht