Zwarte lijst belastingparadijzen is mijlpaal

14 dec 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 05-12-2017)

Zwarte lijst belastingparadijzen is mijlpaal

Bedrijven zoeken in hun poging zo min mogelijk belasting te betalen de wereld af.

Na lang soebatten is er eindelijk een deal over een allereerste Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Waren aanvankelijk bij 92 landen problemen vastgesteld door de Europese Commissie, uiteindelijk prijken er zeventien namen van belastingzondaars op de lijst.

Op een vergadering van EU-ministers van Financiën werd daar dinsdag overeenstemming over bereikt. Namens Nederland schoof staatssecretaris Snel (Financiën) aan. Het akkoord wordt gezien als een belangrijke stap op weg naar een effectievere aanpak van belastingontduiking, een topprioriteit sinds de onthullingen in de Panama Papers.

De opsomming heeft volledig betrekking op landen buiten de EU. Zware consequenties zijn er vooralsnog niet voor landen die op de zwarte lijst staan, want het is aan Europese landen zelf om bijvoorbeeld extra belasting te heffen of extra controle of toezicht af te dwingen. Het meest effectief lijkt vooralsnog het schandpaaleffect: landen staan niet graag op zo’n lijst en beloven daarom beterschap.

’Geloofwaardig’

Aruba en Curaçao staan op een tweede lijst. Deze ‘grijze lijst’ bevat namen van 47 landen die binnen een jaar (of iets langer voor ontwikkelingslanden) beterschap hebben beloofd. Sint-Maarten heeft uitstel gekregen vanwege de situatie op het eiland vanwege orkaan Irma.

Snel is tevreden. ,,Ik vind dit geloofwaardig”, aldus de D66’er. Juist het feit dat veel landen eieren voor hun geld hebben gekozen, laat zien dat het dreigen met een zwarte lijst werkt. Hij vindt wel dat optionele maatregelen verplicht zouden mogen worden, maar vooralsnog is dat een brug te ver.

Een opvallende naam op de zwarte lijst is die van Zuid-Korea, naast die van landen die logischer lijken als Barbados of de Marshall Islands. Volgens Snel wilde het land niet op Europese verzoeken reageren. Maar hij wil niet speculeren over mogelijke maatregelen tegen Zuid-Korea, dat toch een grote handelspartner is.

Dynamische lijst

De Europese zwarte lijst geldt vanaf januari. Waarschijnlijk worden er ieder jaar aanpassingen gedaan. ,,De lijst is dynamisch en blijft daardoor up-to-date”, belooft de staatssecretaris.

Ruim een jaar geleden kwam de Europese Commissie met een overzicht van 92 landen waarmee mogelijk een probleem was. Daarna zijn experts van de lidstaten aan de gang gegaan en hebben de landen langs grofweg drie criteria beoordeeld. Allereerst transparantie, daarnaast werd de eerlijkheid van een belastingsysteem beoordeeld. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van schadelijke belastingconcurrentie.

Een derde criterium betreft de minimumstandaarden die internationaal zijn vastgesteld in OESO-verband. Daarbij gaat het om het voorkomen van verdragsmisbruik, het hebben van een fatsoenlijk mechanisme om belastinggeschillen op te lossen et cetera.

Dans ontsprongen

Alle landen die niet of niet helemaal voldeden aan deze criteria hebben afgelopen jaar een brief gekregen met het verzoek of zij hier voor eind 2018 bereid zijn iets aan te doen. Zo’n driekwart gaf daar gehoor aan. Op een eerdere conceptlijst prijkten nog 29 landen. Het uiteindelijke resultaat is dat de lijst is teruggebracht tot zeventien landen. Maar de Bahama’s, Bermuda, de Britse Maagdeneilanden of de Kaaimaneilanden, die toch bekend staan als belastingparadijzen, zijn de dans ontsprongen.

PvdA-Europarlementariër Paul Tang spreekt daarom van een ‘slappe lijst’. ,,Elk lidstaat heeft gelobbyd om wel een of twee landen van de zwarte lijst te houden”, stelt hij. Voor Nederland geldt dit voor de Caribische delen van het koninkrijk, denkt de PvdA’er. ,,Dit is opnieuw een voorbeeld dat nationale belangen een effectieve Europese aanpak van belastingontwijking in de weg staan”, vindt hij.

Ondanks ‘zwakheden’ ziet de Duitse Europarlementariër Sven Giegold (Groenen) de lijst als een startpunt. Hij vindt dat lidstaten te weinig moed en verantwoordelijkheid hebben getoond. ,,Maar het laat wel het potentieel zien van Europese belastingsamenwerking”, aldus Giegold.

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht