Vraag & Antwoord: Transitievergoeding

24 okt 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 24-10-2017)

Vraag & Antwoord: Transitievergoeding

We gaan een deel van onze activiteiten afstoten waardoor twaalf personeelsleden overtallig zijn. We kunnen er zeven herplaatsen binnen ons bedrijf. De anderen bij een collega. Hebben medewerkers die worden herplaatst recht op een transitievergoeding?

Medewerkers die intern herplaatst worden, hebben geen recht op een transitievergoeding, immers hun arbeidsovereenkomst eindigt niet; zij krijgen alleen een andere functie en/of werkplek. Voor medewerkers die bij een andere werkgever herplaatst worden ligt dat anders. Als de werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen dan is transitievergoeding verschuldigd, ook als de werknemer aansluitend elders werk krijgt en dat op initiatief van de werkgever gebeurt.

Dat is anders als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met een vaststellingsovereenkomst door beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Partijen kunnen samen de voorwaarden voor beëindiging van het dienstverband met elkaar overeenkomen, dus ook dat de werkgever geen transitievergoeding aan de werknemer betaalt.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht