Leeftijdsdiscriminatie treft oudere werkzoekende

24 okt 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 23-10-2017)

Leeftijdsdiscriminatie treft oudere werkzoekende

CNV-voorzitter Maurice Limmen: ,,Ondanks de economische groei staan te veel werkzoekende vijftigplussers langs de kant.”

Oudere werklozen hebben op grote schaal last van leeftijdsdiscriminatie tijdens het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

Maar liefst 85% van de werkzoekende ouderen heeft moeite om werk te vinden vanwege hun leeftijd. Het CNV organiseert daarom vandaag in Utrecht een bijeenkomst met oud-voetballer John de Wolf, momenteel ambassadeur ouderenwerkloosheid, om de problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen.

Hardnekkig beeld

De ouderenwerkloosheid blijft ondanks de aantrekkende economie een hardnekkig probleem. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de werkloosheid de afgelopen drie maanden weliswaar is gedaald bij de 45- tot 75-jarigen tot 164.000 mensen. Maar het werkelijke aantal ligt veel hoger, omdat mensen die zich niet meer op de arbeidsmarkt begeven en dus niet meer actief zoeken naar werk niet worden meegenomen in de cijfers.

Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen hebben werkgevers nog altijd een verkeerd beeld van ouderen. ,,Anders hadden we niet in de huidige situatie gezeten. Ondanks de economische groei staan te veel werkzoekende vijftigplussers langs de kant. Bewezen kwaliteiten, inzet en ervaring van deze groep zijn niet genoeg om ze in de huidige arbeidsmarkt aan een baan te helpen.”

Ook de verschillende initiatieven vanuit de overheid en de oproep van MKB-Nederland richting de achterban om ten minste één 50-plusser per vacature uit te nodigen voor een gesprek, hebben tot nu toe weinig effect. ,,Zo’n initiatief van MKB-Nederland is echt wel goed bedoeld”, zegt Limmen. ,,Maar het opnemen van ouderen in een sollicitatieprocedure betekent niet automatisch dat ze ook worden aangenomen.”

Eerlijke kans

Limmen benadrukt dat er een cultuuromslag nodig is om ervoor te zorgen dat ouderen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. ,,Werkgevers moeten af van het negatieve beeld dat ze hebben van deze groep. Te duur, te vaak ziek en minder productief zijn veel gehoorde argumenten als het gaat om het aannemen van ouderen. En dat terwijl kwalificaties als loyaal, stabiel en gemotiveerd veel beter passen bij deze groep.”

De vakbondsman geeft verder aan dat er in veel sectoren momenteel sprake is van krapte. In de bouw, zorg, ict en de industrie wordt geklaagd dat er amper vakmensen te vinden zijn. ,,Werkgevers moeten vooral niet over schaarste op de arbeidsmarkt klagen zo lang er nog te veel goed gekwalificeerde werknemers op de reservebank zitten. Benut eerst dit potentieel van ervaren en gemotiveerde werknemers maar eens.’’

Toch laten de oudere werklozen zich niet uit de weg slaan. Maar liefst 75% van de respondenten is optimistisch dat zij in een gesprek met de werkgevers de vooroordelen kunnen ontkrachten. Vaak wijzen oudere werknemers op hun toegenomen flexibiliteit, bereidheid tot scholing en stabiliteit.

Sociale partners

Het nieuwe kabinet is zich bewust van de problematiek, maar legt de bal bij de sociale partners. Werkgevers en vakbonden hebben in verschillende cao’s al afspraken gemaakt om ouderen langer aan het werk te kunnen houden. ,,En dat blijven we doen, zodat alle mensen een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt”, aldus Limmen.

De vakbondsman heeft echter grote moeite met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd die in 2022 naar 67 jaar en drie maanden gaat. De verhoging is noodzakelijk, omdat de levensverwachting in ons land stijgt. Veel ouderen met zware beroepen dreigen de eindstreep niet te halen en daardoor langdurig langs de kant te staan.

,,Deze maatregel is dan ook veel te snel doorgevoerd. Er wordt verwacht dat we langer doorwerken, terwijl veel ouderen nu al niet worden aangenomen. Natuurlijk is het ingewikkeld om tot een oplossing te komen, maar als we niets doen worden de problemen alleen maar groter”, aldus Limmen.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht