Pensioenopstand binnen FNV

05 sep 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 04-09-2017)

Pensioenopstand binnen FNV

Tienduizenden gepensioneerden binnen vakbond FNV komen in opstand tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze zetten FNV-voorzitter Han Busker onder druk om met geen enkele pensioenwijziging in te stemmen.

Namens 27.000 leden van FNV Senioren is een brief gestuurd naar FNV-voorman Busker. Ze willen absoluut niet dat van het huidig pensioen individuele potjes worden gemaakt. „We zien met lede ogen aan hoe allerlei pensioenregelingen worden bedacht en uitgestort over ons maar zonder ons”, schrijven ze in de brief.

De actie krijgt inmiddels steun van 50 Plus. Die heeft de open brief op zijn website geplaatst. De partij van fractieleider Henk Krol is net als deze bezorgde gepensioneerden faliekant tegen een hervorming van het pensioenstelsel.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over het pensioen in de polder liggen al tijden stil. Er ligt een conceptakkoord tussen werkgevers, bonden en kroonleden van de SER, maar de FNV weigert daarvoor te tekenen zolang niet precies duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn voor de achterban van de vakbond.

Busker stemt alleen in als niemand er in het nieuwe pensioensysteem op achteruit gaat. Op dit moment rekent de Pensioenfederatie, de brancheclub van pensioenfondsen, de gevolgen van de plannen door.

De bezorgde gepensioneerden van de FNV menen dat er helemaal geen wijziging van het pensioenstelsel nodig is. „Met grote nadruk merken wij op dat het huidige stelsel bewezen heeft toekomstbestendig te zijn.” Zij vrezen financieel de dupe te worden van een aanpassing van het pensioensysteem.

Verzet

Het verzet binnen de FNV doet sterk denken aan de reuring die er zes jaar geleden was binnen de vakbond. Toenmalig voorzitter Agnes Jongerius struikelde over een pensioenakkoord toen de achterban zich ertegen verzette. De bond was door alle interne ruzie op sterven na dood. Opvolger Ton Heerts heeft jaren nodig gehad om de FNV weer op een lijn te krijgen en de ondergang van de vakbond te voorkomen.

Initiatiefnemer Paul Vermaseren zegt tegen website Pensioen Pro dat er al heel veel steunbetuigingen voor deze actie zijn binnengekomen. Hij wijst erop dat de senioren een factor van belang zijn binnen de vakbond. „Senioren zijn met 180.000 leden de grootste sector binnen de FNV.”

De afgelopen jaren kampten pensioenfondsen met grote problemen. Veel gepensioneerden moesten worden gekort op hun pensioen. En nog meer pensioenfondsen konden en kunnen de pensioenen niet aanpassen aan het prijspeil. De opzet is dat het komende kabinet de hervorming van het pensioenstelsel gaat realiseren, met steun van de polder.

Reactie FNV

„We nemen de zorgen van deze senioren serieus”, zegt Tuur Elzinga, binnen FNV verantwoordelijk voor pensioenen. „Maar dit is niet per se de mening van dé senioren.” Hij zegt dat de FNV niet stopt met onderhandelen in de SER. „We praten over aanpassingen van het pensioenstelsel. Uiteindelijk willen we ja zeggen tegen een stelsel dat voor jong en oud een goed en toekomstbestendig pensioen oplevert.”

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht