Pensioen: we gaan niet over één nacht ijs

12 sep 2017 - FNV

Pensioen: we gaan niet over één nacht ijs

Het pensioenonderwerp wordt uitermate zorgvuldig behandeld in onze vereniging. Na een uitgebreide rondgang is de nota 'Samen delen, een sterke keuze' opgesteld. Deze nota is te allen tijde leidend voor onze inzet. Het bestuur van de FNV gaat niet over één nacht ijs als er een voorstel voor een nieuw pensioencontract wordt voorgelegd aan ons ledenparlement.

Het bestuur wil eerst meer uitkomsten van berekeningen zien, die het vertrouwen geven dat het nieuwe voorstel een verbetering is ten opzichte van het huidige contract. Deze uitkomsten worden op zijn vroegst eind september verwacht. Voor die tijd zal het bestuur dan ook zeker geen positief of negatief advies over een nieuw contract kunnen geven aan het ledenparlement. In ieder geval is het uiteindelijke besluit aan het ledenparlement.

Verdere berekeningen

Aan het begin van de zomer heeft het bestuur geconstateerd dat het nieuwe contract, waarover in de SER wordt onderhandeld, nog onvoldoende beoordeeld kon worden. In de SER is daarom tijd gevraagd én gekregen om verdere berekeningen die laten zien:

  • of het nieuwe pensioencontract daadwerkelijk een verbetering is ten opzichte van het huidige pensioencontract (betere aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt, minder rentegevoelig bij een vergelijkbaar pensioenresultaat);
  • of het nieuwe pensioencontract voldoende waarborgen biedt voor handhaving van de verplichtstelling;
  • dat de overgang naar een nieuw pensioencontract er niet toe leidt dat bepaalde leeftijdsgroepen of inkomensgroepen een slechter pensioenvooruitzicht krijgen.

Proces besluitvorming

De effecten van het voorgestelde nieuwe pensioencontract worden nu doorberekend. De uitkomsten van de gevraagde berekeningen zijn niet voor eind september bekend. Die uitkomsten zijn allemaal nodig voordat het bestuur een besluit kan nemen om het voorstel voor een nieuw contract positief of negatief voor te leggen aan het ledenparlement.

De uitkomsten kunnen er ook op duiden dat we er nog niet zijn; dat het nieuwe contract (nog) niet goed genoeg is om aan het ledenparlement voor te leggen. In ieder geval neemt het ledenparlement het definitieve besluit, na raadpleging van de achterban. Om deze reden wordt ook geen briefadvies aan het nieuwe kabinet gegeven vanuit de SER. Immers, we zitten nog volop in de onderhandelingen over een mogelijk nieuw contract.

Hoe nu verder?

De FNV blijft streven naar aanpassingen van het stelsel die beter zicht geven op een goed, geïndexeerd pensioen, voor de mensen nu en voor toekomstige generaties.

Niets doen is geen optie, de dreigende korting op pensioen is onverminderd groot. Simpele oplossingen zijn er helaas ook niet, blijkt keer op keer weer. En dus praten we vanuit de FNV over aanpassingen in het stelsel. Maar er wordt pas een besluit genomen als de consequenties goed te overzien zijn, zodat het een weloverwogen keuze is. En dat kost nu eenmaal tijd.

Het bestuur hecht zeer aan het goed informeren van en het in gesprek gaan met de vereniging. Immers: zonder draagvlak geen besluit. Daarom worden er regelmatig updates per e-mail gestuurd, discussiëren we met de Commissie Pensioen van het ledenparlement en uitgebreid in het ledenparlement.


Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht