Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

12 sep 2017 - (Bron: website VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 12-09-2017)

Overheid moet meer banen aanbieden voor mensen met beperking

Staatssecretaris Klijnsma van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft mede namens de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een brief naar de beide Kamers gestuurd om te laten weten dat voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden met betrekking tot de banenafspraak.

Sociale partners hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er 100.000 extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap, de zogenaamde banenafspraak. In de participatiewet is geregeld dat de sector overheid (overheid- en onderwijswerkgevers) 25.000 extra banen realiseert.

Het is overheidswerkgevers echter nog niet gelukt om volledig te voldoen aan de banenafspraak. Het kabinet heeft daarom besloten om de quotumregeling in werking te stellen.

Zwaardere opgave

Het kabinet is teleurgesteld in de resultaten, maar toont ook begrip voor de zwaardere opgave waar overheidswerkgevers voor staan omdat zij naar verhouding meer banen moeten creëren dan marktwerkgevers in een kortere tijd.

Onderzoek

Het kabinet gaat in overleg met de Werkkamer onder meer onderzoek doen naar regionale verschillen. Ook wordt onderzocht of de omvang van het landelijke doelgroepregister voldoende is en blijft om de banenafspraak structureel te realiseren.

De uitkomsten van de onderzoeken moeten voor overheidswerkgevers inzichtelijk maken waardoor ze de doelstelling niet halen en hoe ze de benodigde inhaalslag kunnen maken. De overheidswerkgevers krijgen daarvoor de tijd tot en met het jaar 2019.

Plan van aanpak

De minister van BZK, coördinerend bewindspersoon voor de overheid, zal de gezamenlijke overheidswerkgevers vragen om uiterlijk najaar 2017 een plan van aanpak op te stellen waarin ze aangegeven hoe ze de inhaalslag gestalte gaan geven.

Uitwerking in de praktijk

Daarnaast kondigt het kabinet in de Kamerbrief een breed onderzoek aan dat in kaart moet brengen hoe de quotumregeling voor de diverse onderdelen van de overheidssector in de praktijk uitwerkt. De resultaten van dit onderzoek komen medio volgend jaar beschikbaar.

VSO

Overheids- en onderwijswerkgevers hechten eraan extra banen te creëren voor mensen met een beperking en onderschrijven de banenafspraak. Maar de quotumheffing is niet het geëigende middel om de banenafspraak tot een succes te maken. Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft dit eerder in een brief aan de informateur laten weten. Het VSO heeft waardering voor het besluit van het Kabinet om de invoering van quotumheffing met een jaar uit te stellen zodat overheidswerkgevers een jaar langer de tijd hebben om de aantallen te realiseren en in overleg met het Kabinet de knelpunten op te lossen.

Meer informatie


 

 


 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht