VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) benoemt Roel Bekker als verkenner afspraken onderkant arbeidsmarkt

01 aug 2017 - (website VNG 31-07-2017)

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) benoemt Roel Bekker als verkenner afspraken onderkant arbeidsmarkt

Met de opdracht 'Verkenning wenselijkheid centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt' wil de VNG nagaan of gemeenten nog achter een standpunt staan dat in 2013 is ingenomen. De VNG heeft Roel Bekker benoemd als verkenner in deze kwestie.

Roel Bekker was van 1998-2007 secretaris-generaal van het ministerie van VWS en van 2007-2010 secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst. Van 2007-2014 was hij bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen publieke sector.

Gemeenten namen in 2013 de resolutie ‘Een lokale vitale samenleving’ aan. De strekking van deze resolutie is dat er geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt wordt gesloten. Inmiddels zijn er gemeenten die oproepen om alsnog centrale afspraken te maken. Roel Bekker gaat vanaf 1 augustus onderzoeken of een koerswijziging ten opzichte van deze resolutie gewenst is.

Werkwijze

De heer Bekker gaat in opdracht van de VNG onder andere het volgende onderzoeken:

  • Welke groepen mensen betreft het?
  • Is er draagvlak bij de leden voor het maken van centrale afspraken?
  • Wat zijn de kosten van de mogelijke afspraken en hoe worden die gefinancierd?

Om een goed beeld te krijgen van de problematiek behoort de inventarisatie van al gemaakte afspraken op lokaal niveau ook tot de opdracht

Planning

Tijdens de BALV op 1 december 2017 zal het VNG bureau op basis van deze verkenning een advies voorleggen aan haar leden. Dan is er ook meer duidelijkheid over de plannen die het nieuwe Kabinet heeft met deze doelgroep.

Meer informatie

VNG nieuwsbericht Verkenning wenselijkheid afspraken onderkant arbeidsmarkt (31 mei 2017)

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht