Net in dienst al recht op vakantiedagen?

08 aug 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 07-08-2017)

Net in dienst al recht op vakantiedagen?

Een maand geleden is een nieuwe fulltimer bij ons komen werken. Nu heeft hij verzocht om volgende maand drie weken vakantie op te nemen. Onze medewerkers krijgen vijf weken vakantie op jaarbasis. Hoe zit dat met de opbouw van vakantiedagen? Kan hij nu al drie weken vakantie opnemen?

Vakantiedagen worden – althans formeel gezien – niet aan het begin van een dienstverband of (kalender)jaar aan medewerkers toegekend, maar worden per gewerkt uur opgebouwd. Als werknemers jaarlijks vijf vakantieweken krijgen, dan bouwen fulltimers dus maandelijks iets meer dan twee vakantiedagen op. Nu deze medewerker na 2 maanden werken dus pas vier vakantiedagen en een beetje heeft opgebouwd, mag de werkgever de vakantieaanvraag voor het meerdere (in dit geval ruim twee weken) weigeren.

Veel werkgevers kiezen er in dit soort situaties echter voor om medewerkers toe te staan om nog niet opgebouwde vakantiedagen alvast op te nemen. Als een werkgever dat doet, dan is het wel ten zeerste aan te raden om (schriftelijke) afspraken te maken over verrekening van teveel genoten vakantiedagen bij de eindafrekening van een eventuele beëindiging van het dienstverband. Als die afspraak namelijk niet met de werknemer is gemaakt, dan is verrekening van teveel genoten vakantiedagen niet toegestaan.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht