Kritisch Overbetuwe kiest tóch voor Werkbedrijf

18 jul 2017 - (de Gelderlander 14-07-2017)

Kritisch Overbetuwe kiest tóch voor Werkbedrijf

Overbetuwe was jarenlang de grootste criticaster van sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Het was vooral de oplopende tekorten beu en zou het eigen alternatief Overlinge optuigen. Waarom sluit ze zich nu dan toch aan bij regiogemeenten die in zee gaan met 'opvolger' Werkbedrijf Arnhem? 

CDA-raadslid Martin van Baak antwoordt: ,,Omdat 'Arnhem' de gemeente volledig gaat 'ontzorgen'. Overbetuwe kan zó instappen.’’ Een eigen werkbedrijf beginnen zou veel meer tijd kosten. 

Overbetuwe zegt dat met deze stap ook een eind komt aan de 'exploitatieverantwoordelijkheid' van de gemeente. ,,Die leidde in het verleden tot flinke aanvullende gemeentelijke bijdragen.’’

Volgens PvdA-raadslid Elbert Elbers is snelheid prettig voor werknemers die al jaren in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van hun baan. ,,Je zag hun ziekteverzuim oplopen." In Overbetuwe zijn het er circa 150, in Lingewaard 225. 

Lingewaards wethouder Johan Sluiter wijst erop dat gemeenten alleen nog maar hun steun hebben uitgesproken. Over kosten bijvoorbeeld, moet nog worden gesproken en vervolgens moet de raad nog 'ja' zeggen. Dat Lingewaard ook wil instappen is omdat het huidige Presikhaaf onder leiding van directeur Jan Henk Jansen verbetering laat zien.

Ben Hoogendam van vakbond CNV bevestigt dat. ,,De sfeer en de manier van werken wordt zichtbaar beter. Zijn stijl van duidelijkheid geven, recht is recht en krom is krom, van sturen op fatsoen, maakt dat het elan terugkomt bij de werkers.’’

Opluchting op de werkvloer

Voorzitter Dick de Jong van de ondernemingsraad van Presikhaaf  zegt dat alle steun voor grote opluchting op de werkvloer zorgt. ,,Sommigen zitten al jaren in reorganisaties. Nu komt er rust. We hebben er alles aan gedaan het zover te krijgen. Ingesproken bij gemeenten, avonden georganiseerd voor raadsleden. We vreesden dat iedere gemeente zelf iets op touw zou zetten. Hoe kleiner je de regio maakt, hoe minder variatie in werk je kunt bieden.’’ Werknemer Erik Sempels is blij: ,,We houden ons werk en onze collega's.’’  Hoogendam plaatst daar wel een kanttekening bij: ,,Mensen die werkers aansturen zijn niet zeker van hun baan. Een goed sociaal plan is nodig.’’ 

Wat de Betuwse gemeenten nog wel lokaal gaan doen is werkgelegenheidsprojecten bedenken voor nieuwkomers in de bijstand, die vanwege nieuwe regels niet bij het Werkbedrijf terecht kunnen. Dat zijn opgeteld zo'n duizend mensen.

Hoogendam verzucht: ,,Wilden alle werkgevers maar twee plekken inruimen voor mensen met een 'vlekje'. Dan zou een door de overheid opgezet werkbedrijf overbodig zijn.’’

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht