Vraag & Antwoord: Wijzigingen minimumloon

19 jun 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 13-06-2017)

Vraag & Antwoord: Wijzigingen minimumloon

Wij werken met jonge medewerkers die het minimum(jeugd)loon krijgen. We horen dat er iets gaat veranderen. Wat precies?

Tot 1 juli geldt dat medewerkers vanaf 23 jaar recht hebben op het minimumloon en medewerkers die jonger zijn op het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is een afgeleide van het minimumloon; een 22-jarige heeft recht op 85% van het minimumloon en een 21-jarige op 72.5%.

Tweemaal per jaar wordt het minimumloon aangepast met een aanpassingspercentage; in januari en in juli. Dat gaat om kleine stijgingen; het aanpassingspercentage per juli is bijvoorbeeld 0,89%. Maar aankomende juli treedt een wet inwerking die de minimumloon-leeftijd verlaagt en het minimumjeugdloon verhoogt. Dat brengt in sommige leeftijdscategorieën een fikse loonstijging met zich mee.

Vanaf 1 juli 2017 hebben 22-jarigen al recht op het minimumloon en 18- tot 21-jarigen op een hoger percentage van het minimumloon. Concreet betekent dat voor een fulltime 22-jarige een loonstijging van € 246,55 bruto per maand. Een 21-jarige fulltimer gaat er maandelijks € 205,70 bruto op vooruit en een 20-jarige € 141,55. 19- en 18-jarigen stijgen respectievelijk € 46,35 en € 37,55 bruto.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht