Verkiezingen sectorraad FNV Senioren

19 jun 2017 - FNV

Verkiezingen sectorraad FNV Senioren

BRENG JE STEM UIT

Invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de sector FNV Senioren? Breng dan in juli je stem uit voor een nieuwe sectorraad, het ‘parlement’ van de sector. 

Begin dit jaar kon je stemmen voor het ledenparlement van de gehele FNV, waarin 105 afgevaardigden zitten uit alle sectoren van de vakbond. FNV Senioren is met zeventien zetels de grootste fractie in dit parlement. Het ledenparlement stelt het FNV-brede beleid op hoofdlijnen vast, controleert het hoofdbestuur op de uitvoering daarvan en kiest het nieuwe algemene en dagelijkse bestuur van de FNV. Dit laatste is gebeurd op het FNV-congres in mei. 

SECTORRAAD

Nu komen er weer verkiezingen aan - in juli - maar nu voor de sectorraad van FNV Senioren. Deze raad is het ‘parlement’ van de sector, het hoogste besluitvormend orgaan van FNV Senioren. ‘Hierin worden alle belangrijke besluiten genomen over de koers die de sector vaart, binnen de FNV-kaders’, legt Bas Elfrink, projectleider Verkiezingen Sectorraad, uit. ‘Dat gaat dan onder meer over standpunten, inhoudelijke plannen, acties of evenementen die vallen binnen de vier pijlers van FNV Senioren: zorg & wonen, inkomen, meedoen en internationale solidariteit. Ook organisatorische zaken, als het instellen van nieuwe seniorengroepen, worden door de sectorraad behandeld.’ Het beleid dat de sectorraad uitzet, wordt uitgevoerd door het sectorbestuur, zeg maar de ‘regering’ van de sector.

KANDIDATEN

De sectorraad van FNV Senioren telt 45 zetels, waarvoor zich ruim 75 kandidaten hebben gemeld. Er valt dus wat te kiezen in juli. Als lid van de sector kun je stemmen op kandidaten uit jouw regio. ‘Uit alle zestien kiesdistricten zijn er voldoende geschikte kandidaten’, zegt Elfrink. ‘Bij de selectie is door de Toetsingscommissie onder meer bekeken of kandidaten enig inzicht hebben in de sector en naar ervaring in vakbondswerk. Vooral ervaring op de ‘vloer’ - met de voeten in de modder - was een pré.’ Ook is er bij het zoeken naar kandidaten rekening gehouden met diversiteit, opdat de sectorraad straks wellicht meer vrouwelijke leden en leden met een migratieachtergrond telt. 

Als lid van FNV Senioren krijg je 4 juli een brief thuisgestuurd waarop staat hoe je kunt stemmen. Vanaf medio juni presenteren de kandidaten zich op de website van FNV Senioren. Elfrink: ‘Daar kun je lezen wat de motivatie is van de kandidaten om zich kandidaat te stellen. Ook reageren zij op een aantal vragen en stellingen. Zo krijgen de kiezers een goede indruk van de kandidaten.’ 

STEMMEN?

Wil je stemmen op een of meer kandidaten in jouw regio, wacht dan tot je de verkiezingsoproep met stemcode per post krijgt thuisgestuurd (4 juli). In deze brief staat precies hoe je kunt stemmen. De verkiezingen zijn van 4 tot en met 14 juli 2017. 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht