In stapjes met pensioen

13 jun 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 09-06-2017)

In stapjes met pensioen

Werknemers zijn gemotiveerder en blijven langer fit

Deeltijdpensioen lonkt nu werknemers langer moeten doorwerken voordat hun AOW wordt uitgekeerd. „Je doet op die manier nog steeds aan pensioenopbouw en je hebt ook extra vrije tijd.”

Dat vertelt Theo Gommer, pensioenadvocaat bij Gommer & partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. „Je kunt bijvoorbeeld vier dagen werken, waarvan drie dagen worden uitbetaald. Eén dag is een ’pensioendag’. In een periode waarin het rustig is op het werk, kun je lekker lang met vakantie”, geeft hij als voorbeeld.

Balans

Langer doorwerken kan nog lang niet overal: nog maar 4% van de werkgevers biedt deeltijdpensioen aan als maatregel voor oudere werknemers om een betere balans te krijgen tussen werk en privé. Ook kan het nog lang niet bij alle pensioenfondsen en -verzekeraars. Dat het nog niet zo’n wijdverbreid fenomeen is, kan een van de redenen zijn waarom er nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Toch is de behoefte aan langer doorwerken en eventueel meer vrije tijd op latere leeftijd groeiende. Tussen 2003 en 2016 is het aantal werkenden in de leeftijd tussen 65 en 74 jaar bijna verdrievoudigd, van 66.000 naar 180.000, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau TNO. Dat aantal zal zeker toenemen nu de AOW-leeftijd tot 2021 stijgt tot 67 jaar en vanaf 2022 wordt gekoppeld aan de steeds hoger oplopende levensverwachting.

AOW

Met andere woorden, de AOW wordt op steeds latere leeftijd uitgekeerd.

Met stapjes met pensioen gaan totdat je AOW ingaat, kan dan een financiële uitkomst zijn: je pensioen laat je deels al dan niet vervroegd ingaan, terwijl je pensioenopbouw blijft doorlopen.

„Deeltijdpensioen is om een aantal redenen voordelig”, zegt Gommer. „Zolang je werkt, heb je meer inkomen dan wanneer je met pensioen bent. En je bouwt nog pensioen op over het salaris dat je ontvangt.”

Een andere reden om langer door te werken, ook al is het in deeltijd, is dat mensen die dat doen gelukkiger zijn en ook nog eens gezonder. Gommer: „Steeds meer mensen vragen zich af wat het doel van pensioen is. Om helemaal niks meer om handen te hebben vinden ze niet prettig. Daarentegen vinden ze het wel fijn om werk en privé anders in te delen.”

Voorsorteren

Wie met deeltijdpensioen wil gaan, dient wel tijdig voor te sorteren, zegt financieel planner van het jaar 2016 Gaston Hendriks. „Je moet het financieel wel kunnen dragen. Dus heb je je (vaste) lasten dusdanig teruggebracht zodat je ook daadwerkelijk met een lager inkomen toe kunt?”

Wie zich dat niet kan permitteren, kan ook kiezen om langer door te werken met een aanpassing van het takenpakket. In 2016 nam 43% van de bedrijven maatregelen om dat mogelijk te maken, blijkt uit een tweejaarlijkse enquête onder werkgevers van TNO. Ook is vaker ruimte voor het combineren van werk- en zorgtaken en hebben meer organisaties scholings-, promotie- en loopbaanmogelijkheden voor hun personeel.

Generatiepacten

„Verder zien we dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van generatiepacten”, zegt woordvoerder Guus Staats van vakbond FNV. In generatiepacten gaat de oudere werknemer (57+) korter werken. Als meer ouderen dit doen, komt er een vaste plek vrij voor een jongere werknemer. „Dan heb je bijvoorbeeld een ’triobaan’. Twee oudere werknemers leveren tijd in, en de jongere krijgt die uren erbij.”

Er zijn veel manieren waarop je dit idee in de praktijk kunt uitwerken. „Een bekend voorbeeld is de 80/90/100-regeling: je werkt vier dagen, krijgt 90% van je loon en bouwt 100% pensioen op. Maar die percentages kunnen verschillen: het kan bijvoorbeeld ook 60/80/100 zijn.” In de nieuwe cao’s Metaal & Techniek en bij Tata Steel zijn zelfs al afspraken gemaakt voor zo’n generatiepact.

Plezier

Gommer: „Werkgevers zullen meer en meer moeten gaan meebewegen. De krapte op de arbeidsmarkt gaat toenemen. En zeg nou zelf: het is beter om een werknemer te hebben die vanaf zijn 64e met plezier in deeltijd naar zijn werk gaat en zijn taken goed uitvoert, dan iemand die zich tot zijn 67e naar het werk sleept.”

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht