Zelfstandigen wordt integraal onderdeel van FNV

28 jan 2017 - FNV

Zelfstandigen wordt integraal onderdeel van FNV

De FNV-bond FNV Zelfstandigen (10.000 leden) fuseert met de FNV en wordt zo rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. De FNV is hier blij mee en ziet dit als een fikse stap vooruit in de belangenbehartiging voor zelfstandige professionals, zowel collectief als individueel.

Het ledenparlement van de FNV stemde vandaag met een ruime meerderheid van 92 procent in met de fusie. Afgelopen dinsdag ging de ledenraad van FNV Zelfstandigen al met een ruime meerderheid akkoord.

Collega's, geen concurrenten

De fusie versterkt het gezamenlijk optreden van alle werkenden: werknemers én zelfstandigen, zo concludeert Mariëtte Patijn, lid van het Dagelijks Bestuur van de FNV en coördinator arbeidsvoorwaarden: ‘De belangen van werkenden in loondienst en zelfstandigen liggen steeds dichter bij elkaar. Bovendien worden de verschillende groepen werkenden op de werkvloer door werkgevers steeds vaker tegen elkaar uitgespeeld. Samen kunnen we beter een vuist maken. We willen collega’s zijn, geen concurrenten.’

De fusie gaat in op 1 februari 2017. Belangrijk voordeel voor zelfstandigen is de gecoördineerde belangenbehartiging voor én met alle zzp-leden van de FNV.

Breed expertisecentrum

Josien van Breda, directeur van FNV Zelfstandigen: ‘Door de fusie worden de expertise en kennis van FNV Zelfstandigen toegankelijk voor alle leden van de FNV, inclusief werknemers die hun dienstverband combineren met een eigen bedrijf, de zogenaamde hybride werknemers. Hiervoor gaan we na de fusie een FNV-breed expertisecentrum oprichten.’

Afgelopen dinsdag stemde de Ledenraad van FNV Zelfstandigen met een ruime meerderheid voor het fusiebesluit, vandaag volgde het Ledenparlement van de FNV. De uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om een integrale visie, waarbij groepen werkenden niet tegen elkaar uitgespeeld worden, zo was daar te horen.

De fusie van FNV Zelfstandigen en FNV ongedeeld maakt het beter mogelijk om gezamenlijk op te trekken, collectief te onderhandelen en meer sectorale afspraken te maken waar dat kan en nodig is.

Naar meer eenheid

Sinds enkele jaren is binnen de FNV een proces gaande van verdere integratie en meer eenheid. Op 1 januari 2015 fuseerden de grote bonden FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw met de vakcentrale FNV en FNV Sport. Samen vormen zij nu de grootste vakbond binnen de FNV, met ruim 900.000 leden verdeeld over 13 sectoren.

Door de fusie met FNV Zelfstandigen komt hier nu een sector bij. Inclusief de 12 zelfstandige bonden die bij de FNV zijn aangesloten telt de organisatie ruim 1 miljoen leden.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht