WW-lek: de stand van zaken

28 jan 2017 - FNV

WW-lek: de stand van zaken

Mede dankzij inzet van FNV Uitkeringsgerechtigden is de nieuwe dagloonregeling ingegaan. Dit is de regeling voor het berekenen van de hoogte van de WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2017 krijgen bijna alle werkzoekenden die onder het WW-lek vielen te maken met een nieuwe, rechtvaardige WW-uitkering. Daarnaast is er recht op compensatie en is er de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen.

Voorschotregeling

FNV Uitkeringsgerechtigden heeft altijd aangedrongen op een ruimhartige voorschotregeling. Vooralsnog kunnen we daarover nog geen nieuws melden. Het lijkt erop dat uitvoerbaarheid nog altijd voor gaat op rechtvaardigheid.
Dat blijkt ook uit de consultatieronde die door het ministerie is gestart over de reparatie van het dagloon van zogenaamde herlevers en van werkzoekenden die na een ziekteperiode in de WW of de WIA zijn gekomen.

Herlevers

Herlevers zijn mensen met een zogenaamd 'oud' en een 'nieuw' WW-lek. Je valt in deze categorie als je na een WW-uitkering weer bent gaan werken, en toen tussen 1 juli 2015 en 1 december 2016 weer in de WW bent beland. Als je tot deze groep behoort, ben je uitgezonderd van de herberekening van het dagloon en de compensatieregeling per 1 januari 2017. Je krijgt de herberekening en de compensatie pas per 1 maart 2018. Dit blijkt uit de door het ministerie aangekondigde consultatieronde die nu loopt.

Ziek voorafgaande aan WW

In die consultatieronde wordt ook gesproken over mensen die na een ziekteperiode hersteld zijn en vervolgens in de WW of WIA terecht zijn gekomen. Voor deze groep gaat het dagloon omhoog en komt een compensatieregeling per 1 maart 2018.

Geef ook je mening op de consultatie

FNV Uitkeringsgerechtigden zet zich nog steeds in voor een ruimhartige compensatieregeling. Tijdens de consultatieronde kun jij nu ook zelf je standpunt hierover kenbaar maken aan het ministerie.

Lees hier de stukken en geef je mening.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht