Werkplan en Begroting 2017

04 jan 2017 - FNV

Werkplan en Begroting 2017

Conform afspraak hebben we Werkplan en Begroting voor 2017 ingediend.

De totale planning ziet er als volgt uit:

  • 1e week oktober 2016: ontvangst format werkplan/begroting 2017.
  • Oktober-medio november 2016: overleg/bespreking lokaal netwerk over de keuzes vakbondswerk 2017.
  • 15 november 2016: eerste concept gereed en door de penningmeester ingeleverd bij de begeleidend bestuurder.
  • 15 november - 1 december 2016 mogelijkheid tot nadere afstemming/aanpassingen in overleg met de begeleidend bestuurder .
  • 1 december 2016: de penningmeester mailt het/de definitieve werkplan/begroting 2017 (het volledige Excel-model) digitaal naar lokaalfinancieel@fnv.nl.
  • De begeleidend bestuurder stuurt bij een positieve beoordeling de aanvraag in uitgeprinte versie, inclusief ondertekening, naar de manager Lokaal/Regionaal. Indien de begeleidend bestuurder het werkplan en de begroting niet onderschrijft, wordt door hem/haar aangegeven op welke onderdelen het werkplan aangepast zou moeten worden.
  • Tussen 1 december 2016 en medio januari 2017 beoordeelt de manager Lokaal/Regionaal op basis van de input van de begeleidend bestuurder de werkplannen en begrotingen. De manager kan in deze periode nog om een nadere toelichting vragen.
  • Uiterlijk 31 januari 2017 wordt het eerste voorschot uitbetaald en volgt het toekenningsbesluit van de manager Lokaal/Regionaal.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht