Wat is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds?

28 jan 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 27-01-2017)

Wat is de dekkingsgraad van uw pensioenfonds?

Bij alle fondsen is de dekkingsgraad vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015. Dat is een slecht teken, want de dekkingsgraad is de thermometer van de gezondheid van een pensioenfonds.

In kas

Pensioenfondsen rekenen elke maand uit hoe veel geld zij nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Dat bedrag zetten zij af tegen het geld dat in kas zit. Als de dekkingsgraad 100% is, zit er precies genoeg geld in kas om de beloofde pensioenen te betalen.

De Nederlandsche Bank, die de pensioenfondsen controleert, eist echter dat de fondsen sowieso een klein buffertje hebben van ongeveer 5% om eventuele tegenvallers op te vangen. Dat betekent een dekkingsgraad van 105%. De meeste fondsen zitten beneden die kritische grens.

Totaaloverzicht

Hier staan de dekkingsgraden van bijna alle pensioenfondsen die in Nederland actief zijn.

Voordat een pensioenfonds mag indexeren (dat is het aanpassen van het pensioen aan het gestegen prijspeil), moet dat fonds veel grotere buffers hebben. De hoogte van die buffer verschilt per fonds omdat bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de deelnemer verschilt. De grens waarna geïndexeerd mag worden ligt meestal tussen de 115% en 120%. Zoals te zien is, voldoet bijna geen fonds aan die eis.

Drastisch

Fondsen die een dekkingsgraad hebben die beneden de 90% ligt, zitten in zulk zwaar weer dat drastische maatregelen nodig zijn, zoals het verlagen van de pensioenen, het flink opkrikken van de premies of een extra premiestorting van de werkgever. Een aantal fondsen heeft dit soort maatregelen afgelopen jaren moeten nemen.

De fondsen die wél beneden de 105% zitten maar ruim boven 90% hoeven niet meteen zulke ingrepen te doen. Zij krijgen enkele jaren uitstel in de verwachting dat de financiële markten zo goed aantrekken dat bijvoorbeeld een pensioenkorting niet meer nodig is. Blijft dat herstel echter uit, dan ontkomen deze fondsen niet aan ingrepen.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht