Kandidaat-voorzitter Busker wil problemen arbeidsmarkt analyseren

13 jan 2017 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 12-01-2017)

Kandidaat-voorzitter Busker wil problemen arbeidsmarkt analyseren

’Cao weer terug in dna’

De FNV blijft vasthouden aan de cao als instrument om zekerheid te bieden aan werknemers. Bovendien is het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van de arbeidsvoorwaarden onbespreekbaar voor de vakbond.

,,De cao moet weer terug in het dna van de werkgevers”, zegt kandidaat-voorzitter Han Busker. ,,Sommige bedrijven en politieke partijen willen af van het algemeen verbindend verklaren van de arbeidsvoorwaarden. Dat is onbespreekbaar. Op die manier worden werknemers alleen maar meer concurrenten van elkaar.”

Busker heeft duidelijke doelstellingen. Zo wil hij de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt terugdringen. ,,Daar gaan we bovenop zitten, want er heerst enorm veel onzekerheid onder werknemers.” Verder wil de oud-politieman de verhoging van de AOW-leeftijd aanpakken. De FNV lanceert binnenkort een plan voor een flexibele AOW. ,,En dat is vooral bedoeld voor mensen met zware beroepen. Zij kunnen niet altijd langer doorwerken.”

Nog even en dan bent u voorzitter van de FNV. Heeft u er zin in?

,,Ik heb er hartstikke veel zin in. Het is een geweldige club. Ik ben na de zomer voor de eerste keer benaderd en het gevoel was meteen goed. Als voorzitter van de Nationale Politiebond had ik al een drukke baan, maar dit wordt een tandje bij schakelen.”

De traditionele vakbeweging heeft last van dalende ledenaantallen. Heeft de FNV wel toekomst?

,,Natuurlijk, anders was ik hier toch nooit aan begonnen? De vakbeweging heeft zeker toekomst. Wie moet er anders vechten tegen de vergaande flexibilisering? En aan wie hebben we de 40-urige werkweek te danken?”

Er staan dit jaar een aantal belangrijke cao’s op het programma. Wat is uw boodschap richting de werkgevers?

,,Dat de cao heel belangrijk is en dat geldt voor zowel de werknemers als de werkgevers. Het gaat hier om een waardevol instrument waarin ook plaats is voor maatwerk. Het is geen instrument uit de jaren zestig en we zijn ook niet bereid om daar afstand van te doen. We moeten goede afspraken maken met de werkgevers om te voorkomen dat bepaalde zekerheden worden afgebouwd.”

De FNV heeft het over echte banen. Zou de vakbond dan niet moeten meestrijden met de werkgevers tegen wettelijke regelingen die in de praktijk anders uitpakken, zoals de Wet Werk en Zekerheid bijvoorbeeld?

,,Wij moeten samen met de werkgevers een goede analyse maken van de problemen op de arbeidsmarkt. De flexibilisering moet goed in kaart worden gebracht. Maar het kan niet zo zijn dat alle risico’s nu maar op de werknemers worden afgewimpeld.”

Politiek, vakbonden en werkgevers worstelen enorm met de flexibilisering. Waarom is het volgens u zo moeilijk om een passend antwoord te vinden op deze ontwikkeling?

,,Kijk, bedrijven zijn altijd flexibel geweest. In mindere tijden volgen nu eenmaal reorganisaties. Dat is altijd al zo geweest. Maar wat we nu zien is dat de flexibilisering een verdienmodel is geworden. Waarom proberen bedrijven anders de WWZ te ontwijken via allerlei constructies?”

De reden daarvoor is dat in sommige sectoren en bedrijfstakken de flexwet toch echt niet blijkt te werken.

,,De bedoeling van de WWZ is minder flex en meer vast. Maar het is natuurlijk behoorlijk hijgerig hoe sommige politici en werkgevers er mee omgaan. Die schreeuwen al vanaf het begin dat de wet niet werkt en dat leidt alleen maar tot meer onzekerheid bij werknemers. Minister Asscher heeft aangegeven na twee jaar de wet grondig te evalueren en daar staan we nog steeds achter.”

Uw voorganger Ton Heerts heeft zijn handtekening gezet onder het sociaal akkoord. Blijft u daar vierkant achter staan of bestaat de mogelijkheid dat het akkoord wordt opgebroken?

,,Laat ik voorop stellen dat we het sociaal akkoord niet overboord zullen gooien, maar veranderen hoort bij de tijd. We moeten niet bang zijn voor aanpassingen.”

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht