Vraag & Antwoord: Disfunctioneren

25 nov 2016 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 22-11-2016)

Vraag & Antwoord: Disfunctioneren

Een van mijn verkopers presteert echt ondermaats. Hij kost meer dan hij oplevert. Kan ik hem ontslaan?

Dit is een typisch geval van disfunctioneren; de werknemer functioneert niet zoals van hem verwacht mag worden, of eigenlijk, zoals de werkgever van hem verwacht. Hoewel disfunctioneren één van de redenen is op grond waarvan een werkgever een werknemer mag ontslaan, kan dat niet zomaar, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR.

De werkgever moet aantonen dat het de werknemer helder is wat van hem wordt verwacht. Vervolgens moet de werknemer de tijd en de gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren. De werkgever moet zich daarbij inspannen om de werknemer te helpen, bijvoorbeeld door coaching, begeleiding en/of een cursus.

Tussentijds moet de werkgever evalueren hoe het gaat en de werknemer erop wijzen wat de consequenties zijn als hij zijn functioneren niet voldoende verbetert. Als het functioneren niet is verbeterd, moet de werkgever aantonen dat het herplaatsen in een andere passende functie niet mogelijk is. Pas dan heeft een ontslagprocedure kans van slagen.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht