Rechtshulp voor grensarbeiders ook in Duitsland

25 nov 2016 - FNV

Rechtshulp voor grensarbeiders ook in Duitsland

Vakbondsleden in Nederland en Duitsland die over de grens werken, kunnen in beide landen rechtshulp van de bond krijgen. Daarover heeft de FNV afspraken gemaakt met de Duitse vakbondskoepel DGB.

Rechtshulp voor grensarbeiders ook in Duitsland

Deze afspraken bestonden al, maar zijn nu vernieuwd en in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Vicevoorzitter Catelene Passchier van de FNV en Reiner Hoffmann van de Duitse DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) tekenden de overeenkomst op 18 november in het Duitse Krefeld. Ook met de Belgische bond ABVV gaan we zo'n afspraak maken.

Vakbondsleiders pleiten voor sociaal Europa

In Krefeld spraken de besturen van de Duitse, Nederlandse en Belgische vakbonden ook over het Europese beleid. Ze riepen de parlementen van Straatsburg, Brussel, Den Haag en Berlijn op om Europa socialer te maken. De vakbonden willen dat Europa zich inzet voor meer gelijkheid in beloning en bescherming van werknemers.

DGB-voorzitter Reiner Hoffmann waarschuwde voor toenemende ongelijkheid door Europees beleid. Dat beleid leidt tot een dalende levenstandaard en zelfs armoede, lagere lonen, onzeker werk en slechte arbeidsomstandigheden. Geen wonder dat inwoners van Europese landen steeds meer hun vertrouwen verliezen in de Europese Unie.

Investeren in plaats van bezuinigen

De bonden vinden dat de Europese Commissie veel meer zou moeten investeren in plaats van alleen maar bezuinigen, zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Volgens DGB, FNV en ABVV heeft het Europese crisisbeleid vooral geleid tot een verzwakking van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de landen.

De inzet op 'flexicurity' (een samentrekking van flexibiliteit en security = zekerheid) leidt voornamelijk tot onzeker werk. Het betekent de eenzijdige afschaffing van sociale rechten voor de werknemer.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht