10 prangende pensioenvragen

12 nov 2016 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 04-11-2016)

10 prangende pensioenvragen

Mensen in verwarring door wisselende regelingen

Zorgen, verwarring en onduidelijkheden...Veel Nederlanders hebben moeite met hun pensioen, zo bleek tijdens de Pensioen3daagse, een samenwerking van DFTGeld met platform Wijzer in geldzaken. Hier de meest gestelde vragen met daarbij de antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Kijk dan op DFTGeld.nl voor meer informatie over pensioenen.

1) Wanneer krijg ik AOW?

Dat hangt af van uw leeftijd. De AOW-leeftijd zal steeds verder stijgen, eerst met drie maanden tot 66 jaar in 2018. Daarna in stappen van vier maanden naar 67 jaar in 2021. Vervolgens stijgt de leeftijd mee met de levensverwachting. Voor iedereen die geboren is na 1 januari 1955 ligt de AOW-leeftijd waarschijnlijk hoger dan 67.

Wie er op heeft gerekend dat hij of zij AOW zou krijgen op zijn 65e, dient de periode naar de nieuwe AOW-datum te overbruggen. Langer doorwerken is vaak de beste optie.

Was u vóór 1 juli al met prepensioen of vut, dan kunt u misschien een overbruggingsuitkering krijgen, tussen de 65e verjaardag en de AOW-datum, of voor een deel van deze tijd. Dat is alleen mogelijk als u niet te veel prepensioen en/of vermogen hebt. Ook gaat ander inkomen van een overbruggingsuitkering af.

Voor mensen die niet langer werken en geen recht hebben op een overbruggingsuitkering, is het wellicht mogelijk om van de pensioenuitvoerder tijdelijk een hoger werknemerspensioen te ontvangen. Dit gaat wel ten koste van latere uitkeringen van dat werknemerspensioen.

2) Is de AOW-leeftijd eigenlijk gelijk aan de leeftijd dat mijn pensioenfonds uitkeert?

Bij de meeste pensioenfondsen kan zelf worden bepaald op welke leeftijd de uitkering start. Hoe eerder dit pensioen ingaat, hoe lager de maandelijkse uitkering. Ook vallen uitkeringen vóór de AOW-datum in een hoger belastingtarief.

3) Bij de scheiding is gekozen is voor de standaard pensioenverdeling: iedere partner heeft recht op 50% van het tijdens ons huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Wanneer krijg ik mijn deel?

Dat is afhankelijk van de pensioendatum van de ex-partner: Als hij/zij besluit om zijn/haar pensioen in te laten gaan, gaat ook uw deel in. Dat kan heel vervelend zijn, bv. als u het geld dringend nodig heeft en uw ex-partner besluit tot uitstel. Of kiest voor een lagere uitkering in het begin. Het is dus voor iedereen belangrijk om tijdens de scheiding dit onderwerp goed te bespreken met een deskundige: er zijn namelijk meer opties mogelijk dan alleen de wettelijke regeling.

4) Ik heb veel verschillende werknemers gehad. Hoe kom ik er achter of ik nog ergens pensioen heb opgebouwd?

Om te beginnen kunt u inloggen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze site hoort een overzicht te staan van alle pensioenen die u inmiddels heeft opgebouwd. Om in te loggen heeft u een DigiD nodig. Die is op te vragen via www.digid.nl.

Staan niet al uw werkgevers erbij? Controleer dan of u nog brieven heeft liggen van de pensioenuitvoerder of oude werkgever. Ook kunt u oude loonstroken - als u die nog heeft - bekijken om te zien of u vroeger inderdaad pensioenpremie heeft betaald. Bestaat uw oude werkgever nog? Wellicht heeft deze de gegevens nog liggen.

Niks teruggevonden? Misschien kan 'Vergeten Pensioenen' nog helpen. De helpdesk is te bereiken via info@stichtingpensioenregister.nl of via Vergeten Pensioenen, Postbus 785, 1180 AT Amstelveen.

Overigens bestaat de kans dat u vroeger niet bij elke werkgever pensioen heeft opgebouwd. De pensioenregels waren vroeger anders. Heeft u de waarde van uw pensioen overgedragen naar uw volgende pensioenuitvoerder of uw pensioen afgekocht? Hou er dan rekening mee dat in dat geval geen pensioen meer staat geregistreerd bij de oude pensioenuitvoerder.

5) Ik ben ontslagen en zit nu in de WW. Bouw ik nog pensioen op?

Nee, u bouwt dan niet automatisch ouderdomspensioen meer op. Neem altijd contact op met uw laatste pensioenfonds. Mogelijk kunt u zelf via het pensioenfonds, ook al werkt u niet meer, zorgen dat de opbouw doorgaat. Wat veel mensen echter niet weten, is dat partnerpensioen en wezenpensioen wel kunnen doorlopen, zelfs zonder dat daarvoor premie wordt betaald. Tijdens de WW-periode kunt u dus voor deze twee pensioenen wel verzekerd zijn. Ook hiervoor geldt: neem contact op met uw laatste pensioenfonds.

6) Ik ben al vier jaar arbeidsongeschikt. Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Dit betekent dat u niet automatisch meer pensioen opbouwt. Mensen die arbeidsongeschikt zijn (geraakt) dienen zo snel mogelijk na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor hun pensioen. Dit kan bij uw laatste pensioenfonds.

7) Ik woon sinds 2002 in het buitenland. Krijg ik nog wel AOW?

Wie in Nederland woont of werkt, is verzekerd voor de AOW. Per verzekerd jaar bouwt u 2% AOW op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest. Als u buiten Nederland woont of werkt, en u werkt niet voor een Nederlandse werkgever, bent u niet verzekerd voor de AOW. U krijgt daardoor later een lager pensioen, tenzij u uw vrijwillig laat verzekeren voor de AOW.

8) Ik heb tien jaar in het buitenland gewoond. Heb ik in die periode wel of geen AOW opgebouwd. En hoe kom ik hier achter?

Dit is voor u persoonlijk in te zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Het kan zijn dat u over de jaren die u in het buitenland heeft gewerkt, geen AOW heeft opgebouwd. Dit heeft onder meer te maken of u voor een Nederlandse werkgever werkte of niet.

9) De laatste tijd wordt veel gesproken over het korten van pensioenen of het verhogen van de premie. Wat houdt dit in?

Omdat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen zijn gedaald, hebben niet alle fondsen genoeg geld in kas. Om ervoor te zorgen dat er voor mensen die later met pensioen gaan ook nog voldoende geld is, kunnen pensioenfondsen de uitkeringen korten of de premie verhogen.

Korten houdt in dat gepensioneerden minder pensioen krijgen en dat de pensioenaanspraken van werkenden omlaag gaan. Bij een premieverhoging gaan werknemers en werkgevers meer premie betalen.

10) Sinds drie jaar werk ik als zzp’er. Hoe zorg ik er voor dat ik later ook pensioen heb?

Begin zo snel mogelijk met het opzij zetten van een deel van je winst. Je kunt hiervoor gebruik maken van de Fiscale Oudedags Reserve. Wie een koophuis heeft, doet er goed aan zo snel mogelijk zijn hypotheek af te lossen zodat je zowel nu als later lagere woonlasten hebt.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht