Mijn Vraag: Opgezegd

15 okt 2016 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 11-10-2016)

Mijn Vraag: Opgezegd

In verband met een project heb ik drie medewerkers aangenomen voor de duur van zes maanden. Nu heeft één van deze tijdelijke medewerkers haar baan twee maanden voor het einde van het contract opgezegd. Dat is erg vervelend voor de voortgang van het project. Kan ik hier iets tegen ondernemen?

Als in de tijdelijke arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding staat – “Partijen zijn gerechtigd om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen ” of woorden van gelijke strekking – dan kunt u tegen de opzegging – mits de werkneemster zich aan de geldende opzegtermijn heeft gehouden – niets doen.

Als in de arbeidsovereenkomst géén tussentijdse opzegmogelijkheid staat, dan mag deze werkneemster haar baan eigenlijk niet eerder opzeggen. Het lastige van deze situatie is dat een werknemer niet kan worden gedwongen om de resterende twee maanden te komen werken.

Het enige dat de werkgever wettelijk gezien kan, is het vorderen van een gefixeerde schadevergoeding van de werkneemster. Deze gefixeerde schadevergoeding bestaat uit het brutoloon over de periode dat het dienstverband conform het contract nog had moeten duren; in dit geval dus twee bruto maandsalarissen. Wellicht is de werkneemster wel bereid te vinden om – met deze claim boven het hoofd – haar contract gewoon uit te dienen…

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht