Hoe word jij behandeld door instanties? Vertel ons jouw verhaal!

29 okt 2016 - FNV

Hoe word jij behandeld door instanties? Vertel ons jouw verhaal!

Jullie hebben recht op een uitkering. Die uitkering krijg je, omdat je de pech hebt te zijn ontslagen, je niet aan een baan kunt komen na je studie, of omdat je getroffen bent door ziekte of een levenslange beperking of handicap. Dit kan iedereen overkomen. Ook de mensen die nu nog wel werk hebben.

Sommige van jullie hebben nog maar kort een uitkering en vinden hopelijk weer snel een baan, anderen van jullie zitten al langer in een uitkeringspositie. Iedereen met een uitkering heeft te maken met een laag inkomen of met een sterke inkomensachteruitgang door ontslag of ziekte. Terwijl je vaak al moet dealen met je slechte gezondheid of het gemis van je normale netwerk en structuur van je baan. Velen voelen dat als een straf en doen hun best 'de tering naar de nering' te zetten. De werkzoekenden solliciteren zich suf, krijgen vaak keer op keer een afwijzing, of helemaal geen reactie. Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen.

Sanctiebeleid

Daarnaast gaat het sanctiebeleid - dat deze regering heeft aangescherpt - uit van wantrouwen, alsof uitkeringsgerechtigden het liefst de kantjes er vanaf lopen. Als je niet (voldoende) voldoet aan de informatieplicht, sollicitatieplicht, als je moet werken zonder loon, of gedwongen wordt te verhuizen, als je geen vrijwilligerswerk mag doen wat je leuk vindt, dan wachten er kortingen en boetes. Veel mensen komen zo in de financiële problemen.

Recht op respect

FNV Uitkeringsgerechtigden vindt dat iedereen die recht heeft op een uitkering, ook recht heeft op een respectvolle bejegening, een waardering als mens en een positieve benadering door de mensen om je heen, de overheidsdienaren en de wet. Dat geldt trouwens ook voor Nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden). Daarom gaan we dit aan de kaak stellen, zichtbaar maken en veranderen.  Daarvoor is nodig dat wij het grote publiek laten zien hoe mensen in ons beschaafde Nederland vaak worden behandeld en wat dat met hen doet.

Vertel ons je verhaal

Daarom vragen we je om aan ons te vertellen wat je het laatste half jaar hebt meegemaakt rond jouw uitkering. Hoe ben je behandeld door gemeente of UWV, tegen welke problemen ben je aangelopen? Wat las je in de krant of zag je op TV wat je pijn deed? Wat kwam je tegen waardoor je werkloosheid of ziekte en handicap zwaarder werden dan het al is? Die verhalen willen we gebruiken om in een boek te schetsen hoe mensen met een uitkering bejegend worden. Het liefst maken we ook een aantal persoonlijke verhalen, van mensen die uit de 'kast' durven komen, maar we kunnen je verhaal natuurlijk ook anonimiseren.

Met het boek gaan we de boer op, om het klimaat rond de sociale zekerheid ten goede te keren, om het sanctiebeleid rigoureus te veranderen en de gedachte te herstellen dat we samen het recht op een vangnet behouden en verbeteren.

Doe mee

Beantwoord onderstaande vragen via de mail. Als we je mogen interviewen over je ervaringen, zet dan je telefoonnummer erbij.

  1. Is je de laatste tijd iets naars overkomen, omdat je een uitkering hebt?
  2. Heb je het laatste half jaar contact gehad met gemeente of UWV over je uitkeringssituatie en zo ja, hoe ging dat?
  3. Heb je te maken gehad met dreiging van sancties of boetes?
  4. Heb je sancties opgelegd gekregen?
  5. Wat zijn je ervaringen met sollicitatieplicht, informatieplicht en gedragsregels?
  6. Zijn er nog andere dingen die je met ons wilt delen?

Mail jouw verhaal

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht