Mijn Vraag: mag ik mijn verlofdagen aan een collega schenken?

26 aug 2016 - (Nieuwsbrief DFT, De Financiële Telegraaf, 25-08-2016)

Mijn Vraag: mag ik mijn verlofdagen aan een collega schenken?

Het kind van één van onze medewerkers is ernstig ziek. Uiteraard staan wij hem – waar mogelijk – bij. Nu heeft een groepje collega’s aangeboden om een deel van hun verlofdagen aan hem te schenken. Uiteraard juichen wij dit sympathieke gebaar zeer toe, maar kan dat eigenlijk wel?

Ja, dat kan. Een werknemer kan (een deel van) zijn bovenwettelijke verlofdagen schenken aan een collega die mantelzorg verleent als andere verlofmogelijkheden – zoals calamiteiten- en kortdurend zorgverlof - voor deze collega onvoldoende zijn, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR.

Het is aan de werkgever om te bepalen of het delen van verlof binnen zijn onderneming mogelijk is of niet. Als een werkgever het delen van verlof mogelijk wil maken, dan zal hij duidelijk moeten vastleggen en communiceren in welke situatie(s) en onder welke voorwaarden verlofdagen geschonken mogen worden. Een werkgever kan bijvoorbeeld bepalen dat louter naar de uren wordt gekeken; een medewerker schenkt een uur, de ontvanger ontvangt een uur. Maar hij kan er ook voor kiezen om naar de waarde van de verlofuren te kijken; dat als de schenker bijvoorbeeld een keer zoveel verdient als de ontvanger, de ontvanger dan twee verlofuren krijgt als de schenker hem er één schenkt.

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht