Duizenden moeders vragen UWV om compensatie

14 augustus 2018
Duizenden vrouwen hebben bij het UWV om compensatie gevraagd, omdat ze als zelfstandige ondernemer geen bevallingsuitkering hebben gekregen. Dat laat de uitkeringsinstantie desgevraagd weten. Zelfstandigen die tussen mei 2005 en juni 2008 zijn bevallen, hebben tot eind september de mogelijkheid om een ...
Lees dit bericht

Actueel

titel van nieuwsbericht

Duizenden moeders vragen UWV om ...

14 augustus 2018
Duizenden vrouwen hebben bij het UWV om compensatie gevraagd, omdat ze als zelfstandige ondernemer geen bevallingsuitkering hebben gekregen. Dat laat de uitkeringsinstantie desgevraagd weten. Zelfstandigen die tussen mei 2005 en juni 2008 zijn bevallen, hebben tot eind september de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming te vragen. Zij kunnen per bevalling 5.600 euro aan gemiste uitkeringen ontvangen. Over die periode ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Verbetertraject ...

14 augustus 2018
Een van onze medewerkers presteert onvoldoende. We zijn om die reden met een verbetertraject begonnen. We hebben het eerste gesprek gehad en schriftelijk vastgelegd. De werknemer vindt het allemaal zeer onterecht. Hij weigert het verslag van het gesprek te tekenen, wil een andere begeleider en is het niet eens met de einddoelen die we hebben bepaald. Wat nu? Als een werknemer onvoldoende functioneert, dan is het aan de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

UITNODIGING PENSIOENAVOND IN GELDERLAND ...

14 augustus 2018

Beste FNV’er,

Hiermee nodigen wij je uit voor één van de lokale actiebijeenkomsten in de aanloop naar onze grote pensioendemonstratie van 8 september a.s. in Amsterdam.

Pensioendemonstratie 8 september a.s.
Op zaterdag 8 september organiseert FNV een demonstratie in Amsterdam voor een goed pensioen. In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeente betaalt vrouwen nu iets ...

7 augustus 2018
De salariskloof tussen mannen en vrouwen is op gemeentekantoren gedicht: vrouwelijke werknemers verdienen daar zelfs ietsje meer dan de mannelijke collega’s. Vrouwelijke gemeenteambtenaren hadden in 2017 gemiddeld een iets hoger salaris dan hun mannelijke collega’s. De heren verdienden 3653 euro bruto per maand, de dames ontvingen maandelijks 3679 euro, uitgaande van een fulltime werkweek. Dat blijkt uit de personeelsmonitor ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Indexeren

7 augustus 2018
We zijn bezig met een review van onze arbeidsvoorwaarden. Dat heeft ons tot de volgende vraag gebracht: zijn wij verplicht om de lonen ieder jaar te indexeren? De wet schrijft niet voor dat werkgevers de lonen jaarlijks moeten indexeren. In de toepasselijke cao, een arbeidsvoorwaardenreglement of de arbeidsovereenkomst kunnen hierover wel afspraken zijn gemaakt. Als dat het geval is, dan moeten die afspraken worden nagekomen. Maar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitwerking cao-afspraak gelijke ...

1 augustus 2018
In de Cao Gemeenten hebben sociale partners afgesproken dat medewerkers die op basis van payroll of soortgelijke constructies werken een totale beloning moeten ontvangen die vergelijkbaar is aan de beloning van een ambtenaar werkzaam bij een gemeente. De invoeringsdatum is 1 oktober. De afspraak geldt niet voor uitzendkrachten, gedetacheerden (vanuit (semi-) overheidsorganisaties) en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Nieuw ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FLO-overgangsrecht: AOW-compensatieregeling ...

1 augustus 2018
In hoofdstuk 9b van de CARUWO (FLO-overgangsrecht) is per 1 januari 2018 een AOW-compensatieregeling opgenomen. De werkgever is hierover een eindheffing van 52% verschuldigd over zowel de eenmalige als maandelijkse betalingen. De AOW-compensatie-regeling betreft een regeling die is aan te merken als een RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) in de zin van artikel 32ba Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Deze geldt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Proeftijd

1 augustus 2018
We zijn per 1 juli 2018 een arbeidsovereenkomst aangegaan met een nieuwe medewerker met een proeftijd van een maand. Vorige week hebben we het dienstverband binnen de proeftijd beëindigd. Nu claimt hij dat er sprake is van onrechtmatig ontslag, omdat hij begin juni al twee dagen cursus bij ons heeft gevolgd en een dagje heeft meegelopen met een accountmanager. Heeft hij gelijk? Hij kan gelijk hebben. De proeftijd gaat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Primarkpremie is perverse prikkel ...

25 juli 2018
Weg met die regeling! Je verdient een laag loon in een winkel of bij een callcenter. En je krijgt maar geen echte loonsverhoging. Terwijl het toch goed gaat met de economie. Dat komt door de zogeheten Primarkpremie, een subsidie voor je werkgever. Als die je loon verhoogt, raakt hij dit geld weer kwijt. Dat kan echt niet. Weg met deze regeling! Je leest hier hoe het zit
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Weten of en hoe je contributie ...

25 juli 2018
Geef ons voor 1 augustus a.s. je e-mailadres In veel cao’s hebben we afgesproken dat je via je werk een deel van je vakbondscontributie terug krijgt. Als wij je e-mailadres hebben dan ontvang je over anderhalve maand een mailtje waarin staat hoe die teruggave werkt. Heb jij je mailadres nog niet aan ons doorgegeven? Doe dat dan voor 1 augustus. Teruggave vakbondscontributie
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat vind jij van het werk van de ...

25 juli 2018
Laat het weten in ons ledenpanel Wat doen wij goed en wat kan beter? Welke kant moet het op met de FNV? Jij hebt er vast wel een mening over. Die horen wij graag. Sluit je aan bij ons ledenpanel en vul een paar keer per jaar een online enquête in. Zo blijven wij ons werk goed doen.  Zo meld je je aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Diversiteitsprijs: wie draag ...

25 juli 2018
  Elke 2 jaar reiken we onze Diversiteitsprijs uit aan een FNV-lid voor zijn of haar bijzondere inzet tegen racisme en discriminatie, en vóór diversiteit. Ken jij zo iemand? Bekijk of die in aanmerking komt voor deze prijs. Draag uiterlijk 19 oktober a.s. je kandidaat voor. De prijsuitreiking is in november dit jaar. Meld ons hier jouw kandidaat  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CNV: Flexibilisering wordt aangejaagd ...

25 juli 2018
Vakbond hekelt kabinetsbeleid „Het opschorten van de handhaving is tot nu toe de meest verkeerde beslissing van het kabinet geweest. Hiermee geef je het signaal af dat het goed is om mensen uit te buiten. Op dit moment is de onderkant van de arbeidsmarkt niet beschermd, omdat er niet wordt gecontroleerd op misstanden”, aldus Limmen. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) werd twee jaar geleden ingevoerd, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Waarschuwingen ...

25 juli 2018
Wij hebben een medewerker die zich eigenlijk nooit helemaal aan de regels houdt. Hij rookt waar dat niet mag, komt geregeld te laat, neemt anderhalf uur pauze en geeft zijn vakantiedagen nooit door. We hebben al tig keer met hem gesproken maar dat helpt niets. Het zijn weliswaar geen hele grote vergrijpen, maar we zijn het wel zat. Kunnen we hem ontslaan? Dit dossier lijkt nog niet ‘ontslagrijp’. Dat betekent dat het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet pakt Wajongers laatste ...

17 juli 2018
Wajongers met minder loonwaarde die werken onder het minimumloon kunnen in de toekomst op geen enkele manier het wettelijk minimumloon (WML) gaan verdienen. Dat blijkt uit een beleidstoelichting die staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, waarin de plannen voor de Wajong worden verduidelijkt. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV wil eerlijke energie-omschakeling ...

17 juli 2018
FNV beschouwt de hoofdlijnen van het klimaatakkoord dat is gepresenteerd als een eerste stap, maar veel hangt af van de politieke stappen die straks gaan volgen. Daarbij kijkt de grootste vakbond van Nederland kritisch naar twee onderwerpen: de verdeling van de lusten en lasten én de gevolgen voor honderdduizenden werknemers. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Discriminatie ouderen in vacatureteksten ...

17 juli 2018
Werkgevers gaan keer op keer de fout in door in vacatureteksten ouderen uit te sluiten. Alleen al vorig jaar zijn er 60.000 gevallen van leeftijdsdiscriminatie in vacatures ontdekt, meldt het College voor de Rechten van de Mens. Werkgevers mogen in vacatures niet op zoek naar bijvoorbeeld ’schoolverlaters’, ’beginnend’ personeel, of mensen met ’maximaal drie jaar werkervaring’. Dat gebeurt in één op de dertig vacatures ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Klimaatakkoord: wat betekent dit ...

17 juli 2018
Op 10 juli jl. presenteerden de voorzitters van de sectortafels de voorlopige resultaten van maatregelen die moet leiden tot de CO2-reductie van 49%. Wat betekent dit voor gemeenten? Welke verwachte maatregelen zijn er voor gemeenten? We hebben per sectortafel een overzicht van de verwachte maatregelen. Wat gaat er gebeuren In het Klimaatakkoord op hoofdlijnen wordt doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord Wanneer gaat ...

17 juli 2018
Een paar maanden geleden hebben wij een ‘old school’ strandpaviljoen gekocht en omgebouwd tot een prachtige beachclub. Nu claimt een dame die kennelijk voorheen bij het paviljoen werkte dat zij bij ons in dienst is gekomen. Dat kan toch niet zomaar? Dat zou zomaar wél zo kunnen zijn. Als sprake is van overgang van onderneming dan gaan alle werknemers automatisch van de vervreemder over naar de verkrijger met behoud van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Werkschoenen

10 juli 2018
Wij hebben een bloembollenbedrijf en willen onze medewerkers verplichten om in de schuur werkschoenen te dragen. Eén van hen weigert pertinent. Kunnen wij hem een verklaring laten ondertekenen zodat wij niet aansprakelijk zijn als hij zich bezeert? Nee, dat kan niet. De werkgever is er verantwoordelijk voor dat zijn medewerkers veilig werken. Dat kan hij niet afschuiven op de werknemer. Ook niet als die daarmee in stemt. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Enorm verschil arm-rijk in levensverwachting ...

3 juli 2018
Het denderende tempo waarin de AOW-leeftijd nu omhoog gaat, pakt steeds oneerlijker uit voor de mensen met de lage en middeninkomens. Dat zegt de FNV naar aanleiding van nieuwe cijfers over het verschil in levensverwachting. Daaruit blijkt een groeiende kloof tussen arm en rijk. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vangnetuitkering Participatiewet: ...

3 juli 2018
Als uw gemeente over 2017 grote(re) tekorten heeft opgelopen op het budget voor de bijstandslasten komt u in aanmerking voor de Vangnetuitkering Participatiewet. Wat zijn de voorwaarden, en wat is de procedure en de rol van de gemeenteraad hierbij? We leggen het uit in een notitie voor raadsleden. Het doel van het de Vangnetuitkering is financiële risico’s die gemeenten lopen bij het uitvoeren van de Participatiewet te ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

’Bescherm uitzendkracht tegen arbeidsongeval’ ...

3 juli 2018
De overheid moet meer doen voor de veiligheid van uitzendkrachten op de werkvloer. Werknemers die op uitzendbasis werken hebben nu nog een veel grotere kans op een arbeidsongeval dan vaste medewerkers. De Inspectie SZW moet daarom veel strenger toezien op de werkomstandigheden van deze groep, zegt vakbond CNV. De kans dat een uitzendkracht een ernstig ongeval krijgt is 70 procent groter dan bij vaste werknemers, blijkt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Recht op WW

3 juli 2018
Wij hebben een medewerker een vaststellingsovereenkomst (VSO) aangeboden ter beëindiging van zijn dienstverband. Hierin bevestigen we dat het ontslag niet aan de werknemer te wijten is, we rekening houden met de geldende opzegtermijn en een beëindigingsvergoeding aan hem betalen. Hij wil alleen tekenen als wij hem garanderen dat hij een WW-uitkering krijgt. Kunnen wij dat? In principe niet. Het is niet aan de werkgever ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioenalarm: honderden FNV-leden ...

26 juni 2018
Op woensdagmiddag 20 juni jl. kleurde het centrumgebied van Den Haag rood door honderden actieve leden van de FNV. Doel: het toegankelijker maken van het pensioendebat door in gesprek te gaan met voorbijgangers. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Breek regeerakkoord open: loondispensatie ...

26 juni 2018
Breek het regeerakkoord open en haal het loondispensatieplan van tafel. Met die boodschap schoven zeven maatschappelijke organisaties vanochtend aan bij staatssecretaris Van Ark (SZW) voor een overleg. De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem volgens de organisaties niet op. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Belastingservice FNV scoort dikke ...

26 juni 2018
Een 8.6. Dat is het rapportcijfer dat onze leden Belastingservice FNV geven. Dit blijkt uit een ledentevredenheidsonderzoek onder leden die dit jaar hun belastingformulieren lieten invullen door de FNV. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Al duizend deelnemers FNV Werken ...

26 juni 2018
Corry Manuputty (59) uit Groesbeek meldde zich in mei bij FNV Werken aan Werk en bleek de duizendste deelnemer. Werknemers die ontslag is aangezegd of net werkloos zijn, kunnen sinds vorig jaar terecht bij FNV Werken aan Werk voor persoonlijke begeleiding en trainingen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Al binnen een jaar hebben de vijftien trajectadviseurs meer dan duizend werkzoekenden ondersteund en begeleid. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Minipensioen gaat vervallen

26 juni 2018
Pensioenfondsen mogen vanaf 2019 heel kleine pensioenen, van maximaal €2 per jaar, laten vervallen. Wie zijn minipensioen graag wil behouden, moet zelf in actie komen. Dat maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Er komen nieuwe regels voor de heel kleine pensioenen, omdat de administratiekosten daarvoor heel hoog zijn, terwijl ze de deelnemers nauwelijks wat opleveren. Pensioenfondsen krijgen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'KPN stelt opnieuw vrouwenquotum ...

26 juni 2018
KPN heeft opnieuw een vrouwenquotum ingevoerd voor hogere managementfuncties, meldt het AD. Momenteel is minder dan een vijfde van de hoogste directeuren bij het telecomconcern vrouwelijk. ,,We willen minstens 30 procent vrouwen in de top", zegt de nieuwe topman Maximo Ibarra in de interne glossy De Max. ,,Om dit doel te bereiken hebben we een verplicht beleid geïmplementeerd. De shortlist voor een (hoge) job moet uit ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Als we vrijwilligers niet op waarde ...

26 juni 2018
Sinds de hervorming van de zorg in 2015 neemt het belang van vrijwilligers toe. Daarom wil LOVZ dat ze serieuzer worden genomen. Van de medewerkers die in zorgcentrum Beatrix in Culemborg rondlopen, is bijna de helft vrijwilliger. Uitzonderlijk veel? Nee hoor, veel verzorgings- en verpleeghuizen leunen sterk op onbetaalde krachten, zeker sinds de omvangrijke zorghervormingen van 2015. Beatrix is onderdeel van Zorgcentra ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Heb jij een nulurencontract?

26 juni 2018
  Kom op voor je rechten! Weet jij waar je recht op hebt als oproepkracht met een nulurencontract? Het is vaak meer dan je denkt. Klopt er iets niet in jouw situatie? Kom dan op voor jezelf. En als dat nodig is helpen wij jou! Bekijk hier de video en doe de test
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Waar is dat feestje?

26 juni 2018
Maar niet iedereen viert mee. Heb jij al het hele jaar een feestelijk gevoel? Dat kan kloppen, want anno 2018 leven we in een economisch feestje. De recessie ligt ver achter ons en iedereen profiteert van de bloeiende economie.   Of toch niet? Kijk hier
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Schaft het kabinet de dividendbelasting ...

26 juni 2018
Dan loopt Nederland jaarlijks 1,4 miljard euro mis. Eigenlijk is een afschaffing alleen voordelig voor buitenlandse aandeelhouders en multinationals. Dus het scheelt ons in de schatkist én het zorgt niet voor meer extra banen. Daar ben jij toch ook tegen?  Stop dit plan en teken nu hier de petitie
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinetsbeleid zelfstandigen schiet ...

26 juni 2018
Het kabinet heeft vrijdag jl. in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er bij de maatregelen ter vervanging van de Wet DBA knelpunten zijn geconstateerd en nader onderzoek nodig is. Herhaaldelijk heeft de FNV het kabinet duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de positie van zelfstandigen te versterken, schijnconstructies te voorkomen en ongelijke machtsverhoudingen op te heffen. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Europees akkoord over meer ouderschapsverlof ...

26 juni 2018
De FNV roept het kabinet op om zes weken ouderschapsverlof in te voeren voor beide ouders. In Europa is gisteren een akkoord bereikt over kraam- en ouderschapsverlof. De vader, ofwel de partner van de moeder, krijgt na de geboorte van het kind recht op tien dagen kraamverlof en beide ouders krijgen recht op zes weken betaald ouderschapsverlof. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Draait werkgever ...

26 juni 2018
Ons bedrijf is midden in de stad gevestigd. In de buurt is geen (betaalbare) parkeergelegenheid dus de medewerkers die van buiten de stad komen, komen allemaal met het openbaar vervoer. Nu hebben de ov-medewerkers aangekondigd dat ze deze week weer gaan staken. Ik vraag me af wie er opdraait voor de extra tijd en kosten om op het werk te verschijnen. De werkgever of de werknemer? De werknemer. Het is de verantwoordelijkheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Oproep aan kabinet: Pak schijnopdrachtgevers ...

26 juni 2018
Herhaaldelijk heeft de FNV het kabinet duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de positie van zelfstandigen te versterken, schijnconstructies te voorkomen en ongelijke machtsverhoudingen op te heffen. Aanpakken van schijnopdrachtgevers zal op korte termijn de positie van de zelfstandigen verbeteren en versterken. Op dit moment gebeurt dat niet. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zo kun jij gezond én met plezier ...

26 juni 2018
Wil je weten hoe je vakbekwaam, gezond en met plezier naar je werk blijft gaan? Oftewel, hoe je duurzaam inzetbaar blijft? De bedrijfsraad voor Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf organiseert hierover voorlichtingsbijeenkomsten voor jou, je collega’s en je werkgever. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Staatssecretaris Van Ark moet bezuinigingen ...

19 juni 2018
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, zet de bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening (SW) door. Dit ondanks een alarmerend rapport van onderzoeksbureau Berenschot, de “Thermometer SW”, die de staatssecretaris afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Landelijke campagne tegen afschaffen ...

19 juni 2018
Tax Justice Nederland start vandaag met een campagne tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Het kabinet is van plan om in september a.s. met het wetsvoorstel naar de Kamer te komen waarin de dividendbelasting wordt afgeschaft. De komende maanden wil het Nederlandse netwerk van maatschappelijke organisaties duidelijk maken dat de afschaffing van deze belasting ondoordacht is en dat er daarom van moet worden afgezien. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Breed front wil snel aan tafel ...

19 juni 2018
Een breed front van maatschappelijke partijen wil zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dat hebben zij zojuist bekend gemaakt in een brief aan de staatssecretaris. Loondispensatie heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met de mensenrechten. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ga je bijna met pensioen?

19 juni 2018
  Dit zijn onze tips. We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet, zodat je straks niet voor vervelende verrassingen staat. Hoe krijg je AOW? Wat doe je bij een AOW-gat? En hoe zit het met zorgtoeslag? Heb je daar recht op? Check hier nu
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zomerkamp in Vierhouten

19 juni 2018
Gratis voor (klein)kinderen van FNV-leden Je (klein)zoon of (klein)dochter deze zomer gratis op vakantie? Is hij of zij geboren in 2004, 2005 of 2006? Meld hem of haar aan voor het Zomerkamp FNV. Een gezellige week vol outdoor activiteiten, muziek en vooral veel nieuwe vrienden maken. Het kamp is van 30 juli tot en met zaterdag 4 augustus in Vierhouten. Informatie en aanmelden hier    
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Anoniem solliciteren geen succes: ...

19 juni 2018
Anoniem solliciteren om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, is alweer op zijn retour. Vijf grote gemeenten zijn ermee gestopt, omdat ze geen merkbaar effect zagen.  Deze week besloot de gemeente Zwolle om niet langer naam en geboorteplaats in sollicitatiebrieven onleesbaar te maken. Al eerder stopten de gemeenten Utrecht, Groningen, Amersfoort en Nijmegen na één of bijna twee jaar met het experiment. Een tweede ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Waarom is het partnerpensioen lager ...

19 juni 2018
Partnerpensioen of nabestaandenpensioen krijg je als je partner overlijdt. Het bedrag is meestal veel lager dan je denkt. Hoe komt dat? En wat kun je eraan doen? Dat je partner zomaar kan overlijden sta je liever niet bij stil. Het is een van de verdrietigste dingen die je kunt meemaken en het ontwricht je hele leven. Het is extra erg als je dan ook nog eens in financiële problemen raakt. Daarom is het verstandig om er ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Terugblik VNG bijeenkomsten garantiebanen ...

19 juni 2018
De VNG heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor gemeentelijke werkgevers over het invullen van garantiebanen bij gemeenten en de quotumheffing. Omdat het onderwerp niet nieuw is, er in tijd veranderingen zijn en er nog onderzoeken lopen, is er blijvende behoefte aan dit soort bijeenkomsten. Begin 2018 is de quotumregeling in werking gesteld omdat de invulling van garantiebanen bij overheidswerkgevers stokte. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Vakantiedagen ...

19 juni 2018
Een medewerkster gaat binnenkort uit dienst. Zij heeft nog 20 vakantiedagen over. Ze wil haar vakantiedagensaldo meenemen naar haar nieuwe werkgever. Kan dat? Zo ja, hoe giet ik dat in het vat? Ja, dat kan. In de wet staat dat een werknemer zijn vakantiedagentegoed bij zijn uitdiensttreding mee mag nemen naar zijn nieuwe werkgever. De werkgever betaalt dan het loon over het openstaande vakantiedagentegoed bij uitdiensttreding ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoofdlijnen overleg tussen VNG ...

12 juni 2018
Naar Cao-onderhandelingen Op 30 mei 2018 was er een overleg tussen VNG en vakbonden. In dit overleg is gesproken over de implementatie van de huidige cao afspraken en heeft er een nadere verkenning plaatsgevonden over de voorbereiding op de invoering van de Wnra per 1 januari 2020. Daarnaast is er een planning afgesproken inzake de onderhandelingen over de cao Gemeenten 2019. Invoering payroll afspraak uitgesteld tot ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nederlandse bonden willen niet ...

12 juni 2018
De Belgische vakbond ABVV vindt een vierdaagse werkweek lang zat. Let wel, zonder een euro in te leveren. In Nederland zijn de bonden nog niet zo ver. 32 uur per week werken als nieuwe Belgische standaard: de vakbond ABVV ziet het wel zitten. Immers, de voordelen van een vierdaagse werkweek zijn legio, aldus de tweede vakbond van onze zuiderburen. De werkloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon en (jonge) gezinnen hoeven ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Doe iets tegen gevaarlijke stoffen! ...

12 juni 2018
Kabinet moet jou en je collega's beschermen. Ze wisten het dus al jaren bij Defensie. Dat mensen waren blootgesteld aan kankerverwekkend Chroom-6. Schandalig. Maar het bedrijfsleven doet het net zo slecht. Daarom moet het kabinet ingrijpen. En jou en je collega's beschermen tegen gevaarlijke stoffen.   Deze maatregelen eisen wij    
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Suikerfeest

12 juni 2018
Vanaf donderdagavond wordt het einde van de Ramadan gevierd met het Suikerfeest. Een aantal medewerkers heeft vrijdag vrij genomen. Nu vraag ik mij af of een religieuze dag als het Suikerfeest niet - net als bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag - als vrije feestdag moet worden gezien. Dat mag, maar hoeft niet. Dat geldt in feite voor alle feestdagen. Hoewel dagen als Goede Vrijdag en Tweede Paasdag officiële feestdagen zijn ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Rheden gaat bijstand nu écht aanpakken ...

12 juni 2018
Rheden heeft nu nog 1.050 inwoners met bijstand. Dat moeten er veel minder worden. Harry (54) zat in de techniek, had drie auto's en ging twee keer per jaar op vakantie. Maar hij ging scheiden, moest zijn huis met een ton verlies verkopen en verloor zijn baan. Nu zit hij in de schuldsanering en leeft hij van 40 euro per week.  Harry is een van de 1.050 inwoners van Rheden met een bijstandsuitkering. De nieuwe coalitie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Coalitie-akkoorden gemeenten 2018-2022 ...

5 juni 2018
Om de gemeentelijke coalitie-akkoorden te bekijken kunt u deze downloaden resp. (eerst) via een link bekijken. Gemeente Arnhem Download het coalitie-akkoord hier Gemeente Doesburg https://www.doesburg.nl/home/nieuws_273/item/coalitieakkoord-2018-2022-vol-energie_4609.html Gemeente Duiven https://www.duiven.nl/uitvoeringsprogramma Gemeente Lingewaard COALITIEPROGRAMMA 2018-2022.pdf Gemeente Overbetuwe Coalitieprogramma ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Young & United geeft ‘Blik ...

5 juni 2018
De toekomst van Flex? Die is er wat FNV Young & United betreft niet. 90% van de jongvolwassenen wil namelijk helemaal geen flex, maar zekerheid. Toch zijn er op 29 mei allemaal flexbobo’s van uitzendbureaus bij elkaar gekomen om te praten hoe zij meer gekke manieren kunnen bedenken om werknemers in onzekerheid te laten. Daarom heeft FNV Young & United hun ‘Blik op de Toekomst’ overhandigd. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verklaring over mediaberichten ...

5 juni 2018
De FNV en de andere vakcentrales ontkennen met klem dat sprake is van een pensioenakkoord. De FNV wil een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een mogelijk pensioenakkoord is er pas als het ledenparlement van de FNV na raadpleging van de leden ergens ja tegen zegt. En daar zijn we nu absoluut nog niet. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuwe privacywetgeving: Wat betekent ...

5 juni 2018
  In ons vakbondswerk hebben we te maken met persoonsgegevens. Misschien dat jij als kaderlid ook regelmatig persoonsgegevens van leden nodig hebt. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat wij als FNV zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en zorgen voor een goede beveiliging. Wat betekent de nieuwe AVG voor jou? Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Grip op je loopbaan

5 juni 2018
  Je bent 45 jaar of ouder. En je wilt je werk graag lang en gezond blijven doen. Of je bent nieuwsgierig wat voor werk er verder nog mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat je je afvraagt of jouw werk in de huidige vorm over een aantal jaren nog wel bestaat. De FNV biedt je nu de kans om je buiten je werkgever te verdiepen in je toekomst. Zo heb je zelf de regie over je loopbaan. Lees hier meer over het ontwikkeladvies
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kaderopleidingen basis

5 juni 2018
  Ben je net begonnen als kaderlid? Of al wat langer actief, maar wil je je verder ontwikkelen als kaderlid en werk maken van activerend vakbondswerk in jouw bedrijf? Volg dan de Kaderopleiding Basis.   Ga hier naar de kaderopleiding
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bevries de AOW op 66. Steun de ...

5 juni 2018
Wie zijn of haar hele leven heeft gewerkt, moet op tijd kunnen stoppen met een fatsoenlijk inkomen. Dat geldt zeker voor de mensen die het zwaarste werk/ploegendiensten doen, zoals bouwvakkers, brandweerlieden, politieagenten en mensen in de zorg. Door de steeds stijgende AOW-leeftijd wordt dat steeds moeilijker. Daarom roepen wij minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de AOW-leeftijd te bevriezen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord: Geen contact

5 juni 2018
Een medewerker is sinds 21 maart jl. zonder enig bericht niet meer op zijn werk verschenen. We hebben hem gebeld, (aangetekend) aangeschreven, geappt, gemaild en zijn geregeld bij hem aan de deur geweest. We hebben zelfs zijn moeder en zus gebeld met het verzoek om aan hem te vragen ons te bellen. Allemaal tevergeefs. We krijgen geen contact. Kunnen wij het dienstverband beëindigen? Waarschijnlijk wel. Beëindiging in ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV-actie voor eerlijker pensioen ...

29 mei 2018
Bezetting kantoren regeringspartijen. Je pensioenopbouw en –uitkering groeien al 10 jaar niet mee met de prijzen in de winkels. Dat komt door onnodig strenge rekenregels. Wij willen weer indexatie van pensioenen. Zo kan jong en oud, flex en zelfstandig, nu én later met een eerlijk pensioen tijdig stoppen met werken. Om onze eis duidelijk te maken, bezetten we de kantoren van 3 regeringspartijen. Zie hier onze actie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zomerkamp FNV in Vierhouten

29 mei 2018
Gratis voor (klein)kinderen van FNV-leden. Je (klein)zoon of (klein)dochter deze zomer gratis op vakantie? Is hij of zij geboren in 2004, 2005 of 2006? Meld hem of haar aan voor het Zomerkamp FNV. Een gezellige week vol outdoor activiteiten, muziek en vooral veel nieuwe vrienden maken. Het kamp is van 30 juli tot en met zaterdag 4 augustus a.s. in Vierhouten. Voor meer informatie en aanmelden zie hier  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Plan: vaker werk voor mensen met ...

29 mei 2018
Vinden en houden van werk is voor mensen met psychische kwetsbaarheid lastig. Diverse partijen, waaronder de VNG, overhandigden 24 mei plannen die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV 1,5 miljoen euro extra aan die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeentelijke coalities 2018-2024 ...

29 mei 2018
Gemeente Arnhem GroenLinks, VVD, PvdA en D66 Gemeente Doesburg Stadspartij Doesburg, PvdA/GroenLinks en VVD Gemeente Duiven Lokaal Alternatief, VVD en CDA Gemeente Lingewaard VVD, LBL (Lokaal Belang Lingewaard), CDA, lingewaard.NU Gemeente Overbetuwe CDA, GBO (Gemeentebelangen Overbetuwe) en VVD Gemeente Rheden VVD, CDA, PvdA, D66 en ChristenUnie Gemeeente Rozendaal Rosendael ’74 en PAK (Progressief Akkoord) Rozendaal Gemeente ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

De werknemer gaat erop achteruit ...

22 mei 2018
Een steeds groter deel van de inkomenskoek gaat naar bedrijven. Intussen gaan werknemers er op achteruit. Oneerlijk? Ligt eraan wie je het vraagt. Het werknemersdeel van de koek - het nationaal inkomen - slinkt gestaag, blijkt uit cijfers van het CBS. Hoe komt dit? De Tweede Kamer ontving dinsdag een tiental experts uit wetenschap, bedrijfsleven en vakbeweging voor een antwoord op die vraag. Met intelligentie heeft de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VNG-reactie op internetconsultatie ...

22 mei 2018
De VNG vraagt in een reactie aandacht voor een sterke vereenvoudiging van een aantal voorgestelde maatregelen in het concept wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans, zodat het voor werkgevers ook daadwerkelijk aantrekkelijk wordt om hiervan gebruik te maken. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans kondigt het kabinet een aantal maatregelen aan met als doel het voor werkgevers aantrekkelijk te maken mensen in vaste dienst ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vragen en antwoorden over de nieuwe ...

22 mei 2018
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming in werking. Eindelijk is er op Europees niveau een wet die de privacy van de burgers beschermt. Wat houdt de wet precies in en wat zijn de gevolgen voor consumenten?  De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is twee jaar geleden al in werking getreden, maar vanaf 25 mei moeten landen in de Europese ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wet gelijke beloning noodzakelijk ...

15 mei 2018
FNV heeft positief gereageerd op de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen, waarvan de internetconsultatie is afgerond. Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Er is een wet nodig die de bewijslast voor gelijke beloning bij bedrijven legt. We kunnen niet doormodderen met de huidige wet die ongelijke beloning alleen op papier verbiedt en waar werkgevers makkelijk omheen kunnen.' Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Geniet nog even na

15 mei 2018
Kijktip: 1 mei de aftermovie  Was jij erbij op die eerste dag in mei? Wat waren we met veel! 8.000 strijdbare en kleurrijke vrouwen, mannen en kinderen voerden in een honderden meters lange stoet actie voor kwaliteit, zekerheid en inkomen. En wij? Wij maakten daar een mooi filmpje van. Dus ga er lekker voor zitten en geniet nog even na. Veel kijkplezier  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

5 vragen over cao's

15 mei 2018
Dit moet jij weten Wij vieren altijd een beetje feest als we een goede cao afsluiten. Maar waarom vinden we zo'n cao nou zo belangrijk voor jou en je collega's? Wat staat er in en voor wie geldt 'ie? Dat vertelt de video.  Je ziet het hier in onze video
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV-pensioenactie tijdens rondetafelgesprek ...

15 mei 2018
Tweede Kamer - Plein, Den Haag De Nederlandse rekenregels voor pensioenfondsen zijn nu veel te streng, zo vindt de FNV. Hierdoor krijgen pensioendeelnemers al 10 jaar geen compensatie voor gestegen prijzen. De vakbond vraagt al een hele tijd om een kritische evaluatie. De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert nu een ronde tafelgesprek om de meningen te horen. De FNV is hiervoor vreemd genoeg niet uitgenodigd. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Politiek en werkgevers verantwoordelijk ...

15 mei 2018
Steeds meer werknemers hebben onzeker werk. Daardoor durven ze niet goed voor hun positie op te komen. Onzeker en te laag betaald flexibel werk is er voor de helft de oorzaak van, dat de lonen een steeds lager percentage zijn van wat we met elkaar verdienen in Nederland: de arbeidsinkomensquote (AIQ) daalt. Dinsdag 15 mei a.s. houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de daling van de AIQ. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Proeftijd

15 mei 2018
We hebben een proeftijd afgesproken met een nieuwe medewerker. Na twee dagen heeft hij zich ziek gemeld. Zijn proeftijd loopt volgende week af en hij is nog steeds ziek. Kunnen we de proeftijd verlengen? Nee, dat kan niet. Het is niet toegestaan om een proeftijd te verlengen. Het lastige van dit soort situaties is dat het ook niet is toegestaan om de arbeidsovereenkomst in de proeftijd te beëindigen vanwege de ziekte. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

De stoffenchecker-app

15 mei 2018
Voor wie werkt met gevaarlijke stoffen. Werk jij geregeld met gevaarlijke stoffen? Weet jij welke risico’s die stoffen meebrengen? Wat betekenen de verschillende veiligheidswaarschuwingen? Zet de ‘Stoffencheck-app” op je telefoon. Dan kun je die vragen meteen beantwoorden. Ga hier naar de stoffenchecker  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuwe directeur van werkbedrijf ...

15 mei 2018
Marcel Hielkema is met ingang van 1 september benoemd tot bestuurder-directeur van Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland.  Hielkema is sinds 2013 voorzitter van werkgeversorganisatie NCW Arnhem/Nijmegen en Gelderland en vicevoorzitter van de Economic Board Arnhem-Nijmegen. Hij heeft 15 jaar ervaring opgedaan in directiefuncties bij Hyatt hotels & resorts en Bilderberg. De afgelopen 9,5 jaar is ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

ONDER DRUK GEZET OM KADERWERK?

15 mei 2018
Ben je zelf wel eens onder druk gezet door je werkgever? Of ken je voorbeelden van mensen die zijn geïntimideerd door hun baas? FNV doet onderzoek naar dit soort situaties. Heb jij voorbeelden van intimidatie, benadeling of (dreigend) ontslag vanwege kaderwerk? Meld het ons! Lees hier meer over het onderzoek  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

OPEN (VAKBONDS)HUIS ARNHEM: Zaterdag ...

9 mei 2018
OPEN HUIS:

Zaterdag 19 mei 2018
inloop vanaf 12.00 – 16.00 uur
Velperbuitensingel 8, 6828 CT Arnhem WAT HEEFT DE FNV TE BIEDEN IN HAAR NIEUWE VAKBONDSHUIS?
  In Arnhem staat een nieuw vakbondshuis.
Hoogste tijd voor jou als lid of belangstellende om daar eens een kijkje te komen nemen.

Ook de lokale vakbondsnetwerken en andere vakbondsgroepen in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Generatiepact: relevante ontwikkelingen ...

8 mei 2018
De VNG heeft informatie gekregen van de Belastingdienst en ABP over wijzigingen in de fiscale behandeling en pensioenopbouw voor deelnemers aan Generatiepacten. Het A+O-fonds past hierop de informatievoorziening en toolkits voor Generatiepacten aan. Hieronder staan de ontwikkelingen samengevat. Arbeidsmarktbeleid en vacatures Per 1 januari 2018 mogen gemeenten niet meer specifiek  vacatures openstellen en/of vacatureteksten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Directeur Scalabor: 'Onrust bij ...

8 mei 2018
De zoektocht naar nieuwe banen en werkplekken voor de werknemers van het werkbedrijf Scalabor in Arnhem gaat met onrust gepaard. Dat is onvermijdelijk, zo stelt directeur Ivo Korte van Scalabor. ,,We zoeken regulier werk voor mensen die soms 30 jaar bij Presikhaaf Bedrijven onderdak zijn geweest. Dat geeft koudwatervrees, gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Maar ik weet ook dat het loont. De praktijk toont dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wet Banenafspraak: hoe werkt het ...

8 mei 2018
Gemeenten ontplooien tal van initiatieven om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een in het oog springend initiatief is het prijswinnende Talenttraject voor hoger opgeleiden met een arbeidsbeperking van P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen. Yvonne Neven werkt voor het regionale samenwerkingsverband P&O Netwerk in het gebied Ede-Arnhem-Nijmegen. Zij vertelt hoe in de regio Arnhem-Nijmegen de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Vierde contract ...

8 mei 2018
De derde tijdelijke arbeidsovereenkomst van onze medewerkster eindigt eind juni. We willen graag met haar door en dat wil zij ook. Maar nu hebben we recent een aantal grote investeringen gedaan, waarvan nu nog niet duidelijk is of die zich gaan uitbetalen. We willen vanwege die financiële onzekerheid nu geen vast contract aangaan. Is er een mogelijkheid om het arbeidscontract nog één keer met een half jaar te verlengen? ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

1 mei is van de wereld, niet van ...

1 mei 2018
Dag van de Arbeid Het Rode Plein in Moskou stroomt vandaag weer vol mensen, in Istanboel gaan Turken het Taksimplein op, Franse en Spaanse arbeiders lopen protestmarsen door Parijs en Madrid. En wie niet demonstreert, brengt een bezoek aan de schoonfamilie. Buiten Nederland staat 1 mei fier overeind. De eerste internationale Dag van de Arbeid werd gevierd in 1890 en was een eerbetoon aan de arbeidersprotesten in Chicago ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Stop het ‘grote graaien’ van de ...

1 mei 2018
  Jij hebt met je collega’s je bedrijf of sector overeind gehouden tijdens de crisis. En vaak veel ingeleverd. Maar banken en verzekeraars blijven hun top idioot hoog belonen. Dat kun je niet maken. Wij willen afspraken over eerlijker belonen. Het gat tussen bobo’s en de laagste lonen moet kleiner. Teken hier onze petitie voor een beloningspact  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kom naar onze bijeenkomst over ...

1 mei 2018
Een beter milieu. Gezonde lucht. Meer groen. Minder gebruik van fossiele brandstoffen. Meer gebruik van zonne- en windenergie en waterkracht. Geen uitstoot van broeikasgassen meer in 2050. Dat vind jij vast ook belangrijk. Geef jij ons FNV-beleid over energietransitie verder vorm? Kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 27 juni a.s. tussen 14.00 en 21.00 uur in Utrecht. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vroege AOW harde dobber

1 mei 2018
Het wordt een harde dobber om werknemers na 45 jaar dienstverband vervroegd AOW te geven. Het lijkt een eenvoudige manier om mensen met een zwaar beroep tegemoet te komen, alleen administreert geen enkele instantie het arbeidsverleden zo lang. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. „Het zou veel uitvoeringsellende geven.” Het plan staat nu opnieuw in de belangstelling omdat niet alleen vakbonden het graag willen, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers: Wet gelijke beloning ...

1 mei 2018
Het wetsvoorstel om een gelijke beloning tussen mannen en vrouwen te stimuleren, is een ,,bureaucratisch monstrum'' voor ondernemers. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op een initiatiefwet van de PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS. De bedrijfslobby vindt het ,,goed bedoelde'' plan van de oppositiepartijen in Den Haag maar ,,overbodig''. ,,Dat werkgevers niet mogen discrimineren ten aanzien ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Flexverslaving bedrijven kost Nederland ...

1 mei 2018
De Nederlandse samenleving loopt jaarlijks zo’n 10 miljard euro mis aan belasting- en premie-inkomsten. Oorzaak is de groeiende loonkloof tussen vaste krachten en mensen met onzeker werk. Dat blijkt uit het rapport ‘Flexwerk verdient beter’ van vakbond FNV. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Loonkloof tussen top en werknemer ...

1 mei 2018
Het verschil in loon tussen de top van een bedrijf en de gemiddelde werknemer groeit. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat topverdieners bij de duizend grootste bedrijven 6,2 keer meer verdienen dan hun gemiddelde werknemers. In 2010 was nog sprake van een factor 5,5. De topverdieners bij de onderzochte bedrijven waren vorig jaar goed voor een jaarloon van gemiddeld 272.000 euro. Het salaris ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Nieuw kloksysteem ...

1 mei 2018
Wij hebben een nieuw kloksysteem dat werkt op basis van vingerafdrukken. Iedereen vindt het geweldig werken. Geen geknoei meer met pasjes die stuk, kwijt of vergeten zijn. Drie medewerkers weigeren echter hun vingerafdruk af te staan. Kan ik hen verplichten? Nee, dat kan niet en waarschijnlijk mag het kloksysteem helemaal niet worden gebruikt. Aankomende mei wordt nieuwe Europese privacywetgeving van kracht. Daarin staat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

45 jaar werk is genoeg!

24 april 2018
Mensen met een zwaar beroep moeten eerder in de AOW kunnen. Voor bijvoorbeeld bouwvakkers is 45 jaar werken echt genoeg. Deze eis stellen werkgevers én vakbonden. In een uitzonderlijke samenwerking zetten zij het kabinet onder zware druk om de almaar stijgende AOW-leeftijd niet te laten gelden voor mensen met een zwaar beroep, zoals de bouw. Werkgevers en vakbonden zullen zich vaker gezamenlijk hard maken voor zo’n flexibele ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Herdenk jij mee op Workers' Memorial ...

24 april 2018
Ieder jaar sterven er in Nederland ruim 4.100 werknemers als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval. Wereldwijd gaat het jaarlijks zelfs om 2,3 miljoen mensen. Op 28 april, Workers’ Memorial Day, herdenkt FNV op meerdere locaties in het land de werknemers die wereldwijd zijn omgekomen als gevolg van hun werk. Kom jij ook herdenken? Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kritiek op flexibele AOW

24 april 2018
Zelfstandigen Bouw, de grootste zzp-organisatie voor de bouwsector, vindt dat werkgevers en vakbonden de rekening voor een flexibele AOW eenzijdig bij de overheid neerleggen. ,,Zij denken te bepalen dat de overheid over de brug moet komen en opdraait voor de kosten. Het is puur de rekening neerleggen bij anderen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt voorzitter Charles Verhoef. Werkgevers en werknemers in de bouwsector ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Finnen stoppen alweer met basisinkomen ...

24 april 2018
Een Fins experiment met een basisinkomen voor iedereen gaat toch niet door. De bedoeling was dat vanaf dit jaar alle werkenden in het land elke maand €560 zouden krijgen. Uit dat plan heeft de Finse regering stilzwijgend de stekker getrokken. Het afgelopen jaar kregen alle werkloze Finnen al een maandelijkse toelage zonder dat ze er iets voor hoefden terug te doen. De bedoeling was dat zo meer Finnen aan het werk zouden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Veiligheidskleding ...

24 april 2018
Binnen ons bouwbedrijf is het dragen van veiligheidskleding uiteraard verplicht. Nu weigert één van de medewerkers pertinent om zijn zaagbroek aan te doen als het meer dan 25°C is. Afgelopen woensdag was het weer zover. Hij liep in zijn korte broek. Ik heb een pittig gesprek met hem gevoerd, maar hij blijft eigenwijs. Wat nu? De verantwoordelijkheid van werkgevers voor de veiligheid van werknemers gaat heel ver. Daarom ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Politiek moet weer de regie pakken ...

17 april 2018
De FNV vindt dat er snel een structurele oplossing moet komen voor mensen met een arbeidsbeperking die moeilijk zelfstandig werk vinden. Het nieuwe beschutte werk komt nauwelijks van de grond. Bovendien is de banenafspraak ontoereikend om een grote groep mensen met een beperking duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV en ministerie winnen rechtszaak ...

17 april 2018
De FNV is blij met het oordeel van de rechter dat de payrollbedrijven Tentoo en DPA geen aparte status verdienen, maar gewoon aan ‘uitzenden’ doen. Zij moeten zich van de rechter gewoon aan de uitzend-cao houden, als deze door het ministerie algemeen verbindend verklaard is. Ze mogen niet hun eigen slechtere payroll-cao’s gebruiken. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jij wil meer salaris: 15 tips om ...

17 april 2018
Wie wil er nou niet meer salaris? Hoeveel ben jij waard voor die prachtige functie? Wat is de beste manier om over je salaris te onderhandelen? Radar geeft je tips.  Nederland is een land van ambtenaren en CAO's, volgens psycholoog Jack van Minden. Hij schreef ook het boek 'Op naar een hoger salaris!'. CAO's zitten vol met mogelijkheden voor toeslagen en onderhandelingen. Van Minden vindt onderzoek belangrijk, niet alleen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet, loondispensatie moet van ...

17 april 2018
Tijdens de hoorzitting die woensdag 18 april a.s. in de Tweede Kamer plaatsvindt over het invoeren van loondispensatie gaat de FNV pleiten voor het onmiddellijk intrekken van deze plannen. Het kabinet wil loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking veranderen in loondispensatie. De FNV vindt dit een onwaardig plan zonder maatschappelijk draagvlak en roept de Kamer op de plannen te stoppen nu het nog kan. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Gevoelige bedrijfsinfo ...

17 april 2018
Eén van mijn medewerkers heeft gevoelige bedrijfsinformatie, zoals klantgegevens, orderinformatie en onze marges, met een medewerker van mijn grootste concurrent gedeeld. Ik ben helaas geen geheimhoudingsbeding met hem aangegaan. Kan ik toch iets ondernemen? Jazeker, dat kan. Een werknemer moet zich als goed werknemer gedragen. Dat staat met zoveel woorden in de arbeidswet. Dat betekent - onder meer - dat een werknemer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

50 mooie, indrukwekkende en ontroerende ...

10 april 2018
  De 1e landelijke cao, de Vrouwenbond, het Bouwvakoproer, de bezetting van ENKA, het poldermodel en hoe de FNV nog altijd strijdt voor werknemers en mensen met een pensioen of uitkering. Je ziet het allemaal voorbijkomen in 50 verhalen, interviews en filmpjes uit de rijke geschiedenis van de vakbond. Je vindt de verhalen hier
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Kabinet maakt werken nog onzekerder ...

10 april 2018
  Plannen voor aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) laten zien dat deze regering toch niet voor de beloofde 'nieuwe balans tussen vast en flex' zorgt. Het wetsvoorstel, dat is gepubliceerd voor internetconsultatie, zorgt er juist voor dat werknemers langer in onzekerheid blijven en makkelijker en goedkoper worden ontslagen. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vakbonden woest over verdere versoepeling ...

10 april 2018
Vakbonden woest over verdere versoepeling ontslagrecht Vakbonden CNV en FNV zijn niet blij met het voornemen van het kabinet om het ontslagrecht verder te versoepelen. ,,Dit wetsvoorstel versnelt de doorgeschoten flexibilisering alleen maar. Het brengt de arbeidsmarkt verder uit balans'', aldus CNV. Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn ontevreden. Gisteren kwam een concept-wetsvoorstel naar buiten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verslag bijeenkomst VNG-commissie ...

10 april 2018
Op 29 maart jl. kwam de VNG-commissie Werk & Inkomen bijeen om te spreken over de adviesaanvraag aan de ROB over de BUIG, loondispensatie en de aanpak van schulden. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst. Adviesaanvraag over de BUIG aan de ROB Het VNG bestuur besprak op 22 maart jl. het Interbestuurlijke Programma (IBP) en de aandachtspunten die nog spelen bij enkele portefeuilles in het sociaal ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Te druk?

10 april 2018
Ons architectenbureau loopt gelukkig weer goed. De opdrachten stromen binnen. Nu heeft één medewerker aangegeven dat hij ’op omvallen staat’. Hij werkt echt niet harder dan zijn collega’s, ik zou bijna zeggen in tegendeel. Wat moet ik doen? Een werkgever heeft de plicht om goed voor zijn werknemers te zorgen. Het is zijn verantwoordelijkheid dat de werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen, niet alleen in fysiek ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging informatieavond Arnhem ...

7 april 2018
WERKEN AAN WERK IN ARNHEM / NIJMEGEN / RIVIERENLAND OP DONDERDAG 19 APRIL 2018!


Beste leden,
 
Word je met ontslag bedreigd, wordt je contract niet verlengd of ben je recent ontslagen (maximaal 6 maanden in de WW) én woon of werk je in de regio Arnhem/ Nijmegen/ Rivierenland? Dan is Werken aan Werk iets voor jou! Je wordt door de FNV ondersteund in de zoektocht naar ander werk. Wij geven onafhankelijk ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Minder geld voor deel gehandicapten ...

3 april 2018
Een beperkt aantal gehandicapten met een baan gaat erop achteruit door een geplande wijziging van de wet. Het gaat om nieuwe arbeidscontracten voor bijvoorbeeld gehandicapten met een werkende partner of vermogen, hoewel niet iedereen binnen die groep getroffen wordt. Maar de meeste mensen met een arbeidsbeperking krijgen door te gaan werken meteen een hoger inkomen. Zij gaan door meer te werken ook meer verdienen. Dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Loondispensatie arbeidsbeperkten ...

3 april 2018
Het kabinet wil de huidige regeling voor mensen met een arbeidsbeperking veranderen, zo blijkt uit de gisteren verschenen hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet. De FNV wijst deze nieuwe regeling af, net als een aantal andere organisaties. Er is geen maatschappelijk draagvlak voor deze ingrijpende wijziging en daarom werkt FNV met werkgevers aan verbetering van de huidige regeling loonkostensubsidie. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Participatiewet moet op de schop ...

3 april 2018
Schandalig. Een grote groep mensen met een arbeidshandicap komt én blijft amper aan het werk. Een verloren generatie dreigt. Wij roepen Den Haag op de Participatiewet op de schop te nemen. Zo moet de sociale werkvoorziening weer open voor jonge arbeidsgehandicapten en mensen die niet zelfstandig in een gewone baan kunnen werken. Lees hier meer over onze oproep
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

What's up with flex?

3 april 2018
Daar praten we dus over in Amsterdam. Flex, flex en nog eens flex. Je krijgt steeds minder snel een vast contract. Dat heeft grote impact op jou en de samenleving. Want als flexwerker ben je niet zeker van je baan en inkomen. Wat doen we aan dat onzekere werk als vakbond, politiek en werkgevers? Daar praten we over op 12 april a.s. in Amsterdam.  Kijk hier en kom naar ons debat over onzeker werk
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wees niet de sjaak

3 april 2018
Jij wilt toch eerlijk stoppen met werken? Met een beetje pech ben je straks de sjaak. Dan werk je nog jaren door en krijg je minder geld op je oude dag. Dat kan en mag niet. Iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken. Jij, maar ook je kinderen en kleinkinderen. Dus teken onze petitie. Tekenen hier dus!  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

’Flexkracht op grote schaal uitgebuit’ ...

3 april 2018
Flexkrachten worden nog altijd op grote schaal misbruikt op de arbeidsmarkt. Contractvormen zonder enig perspectief en het niet uitbetalen van toeslagen vormen de grootste problemen. Dat zegt voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. ,,Er wordt nog steeds misbruik gemaakt van flexkrachten, ook door de grote uitzendbureaus. Nulurencontracten waarbij de risico’s volledig bij de flexkracht liggen zijn aan de orde van de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Koolmees komt werkloze 65-plusser ...

3 april 2018
Met ingang van 1 mei worden alle werkloze 65-jarigen die minder dan één jaar te gaan hebben totdat ze AOW krijgen vrijgesteld van sollicitatieplicht. Dat heeft minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer gemeld. Koolmees komt daarmee voor een deel tegemoet aan klachten van de vakbonden. Die zeggen al jaren dat een sollicitatieplicht voor 55-plussers zinloos is, omdat werklozen die vlak voor hun pensioen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Word je binnenkort ontslagen?

27 maart 2018
Kom naar 1 van de informatiebijeenkomsten. Ben je net ontslagen of weet je dat je binnenkort ontslagen wordt? Dan heb je vast veel vragen over de WW en wat het UWV van je verwacht. Kom naar een van onze bijeenkomsten. Daar geven we antwoorden op je vragen en we vertellen je over de laatste wijzigingen in de regels voor werkzoekenden. Deze bijeenkomsten organiseren we regelmatig door heel Nederland. Bekijk hier waar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Heb jij een WAO- of WIA-uitkering? ...

27 maart 2018
Gespecialiseerde WAO/WIA-begeleiders helpen jou. Heb je een WAO- of WIA-uitkering of steven jij daar door langdurige ziekte op af? Dan moet je soms naar het UWV.  Wij bieden jou hierbij informatie, advies en ondersteuning. Als het nodig is, gaan we met je mee. Bel ons Contact Center op 088 -368 0368 voor een afspraak. Maak hier een afspraak
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezing nieuw lid Dagelijks ...

27 maart 2018
Door het vertrek van Mariëtte Patijn als dagelijks bestuurder is er een vacature ontstaan binnen het DB. Om die vacature op te vullen moeten er tussentijdse verkiezingen komen. 
Het Algemeen Bestuur wil echter eerst de verkiezing van 2017 evalueren. Dat betekent dat er waarschijnlijk pas eind van het jaar een nieuwe bestuurder wordt gekozen. Lees hier verder    
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wij zijn de Sjaak. Kan jij nog ...

27 maart 2018
We moeten steeds langer werken, maar we bouwen minder pensioen op. Dat kan niet langer zo! De FNV zegt: iedereen moet op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Nu en in de toekomst. De FNV pleit voor Eerlijk stoppen met werken. Teken daarom hier de petitie. 
En lees hier de brief die de FNV naar de Tweede Kamerleden heeft gestuurd.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ontwikkeladvies voor 45-plussers ...

27 maart 2018
Je bent 45 jaar of ouder. En je wilt je werk graag lang en gezond blijven doen. Of je denkt aan heel ander werk.
De FNV biedt je nu de kans om je buiten je werkgever te heroriënteren op je toekomst. Kaderleden kunnen helpen door collega’s (lid of geen lid) hierop te attenderen. Lees hier wat jij kunt doen.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging voor themamiddag 10 ...

27 maart 2018
Geacht lid, Hieronder treft u aan een uitnodiging alsmede het programma m.b.t. een themamiddag "Financieel advies voor Senioren" op woensdag 10 april a.s.
Op deze middag laten een Adviseur Sociale Voorzieningen van de FNV en een vertegenwoordiger van de Gemeente Arnhem weten wat de mogelijkheden zijn. U krijgt dan ook de gelegenheid om vragen te stellen.

U kunt zich aanmelden tot woensdag 3 april a.s. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord Concurrentiebeding ...

27 maart 2018
Wij hebben een nieuwe medewerker in dienst genomen. Nu heb ik een brief van zijn voormalig werkgever gekregen dat ik hem moet ontslaan, omdat deze werknemer in strijd met zijn concurrentiebeding bij mij in dienst is getreden. Ik weet van geen concurrentiebeding en ben dus te goeder trouw. Kan hij mij iets maken? Dat zou inderdaad kunnen. Een werknemer die met zijn voormalig werkgever een geldig concurrentiebeding is overeengekomen, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers, handen af van privacy ...

20 maart 2018
De FNV is verbijsterd door een pamflet van werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland waarin de partijen oproepen tot het schenden van de privacy van zieke werknemers. De vakbond ziet de oproep van de werkgevers aan de Tweede Kamer om de regelgeving rond ziekteverzuim te veranderen, als een directe aanval op zieke werknemers. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Red ons pensioenstelsel. Kom ook ...

20 maart 2018
Beste vakbond collega, Wist jij dat jouw pensioenopbouw in tien jaar met twintig procent is achtergebleven? En heb je als gepensioneerde ook ervaren dat je pensioen de afgelopen tien jaar niet is geïndexeerd en achteruit holt? De regering wil jouw pensioen ‘hervormen’. Daarover wil minister Koolmees dit voorjaar afspraken met ons maken. Maar hervormen is meestal een beleefd woord voor afbraak. Dat lijkt ook nu het geval: ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zo kies je een sociale gemeente ...

20 maart 2018
Morgen mag jij het zeggen. Wie moet jouw dorp, stad of gemeente besturen? Wat je ook stemt: kies altijd voor goed openbaar vervoer, menswaardige zorg voor jong en oud en Echte (vaste) banen voor mensen die werken in zorg, onderwijs, vervoer en schoonmaak. Dat doe je zo. Bekijk hier onze 10 punten De lente begint met verkiezingen voor de gemeenteraden. En er valt iets te kiezen, dat is zeker. De gemeenten hebben afgelopen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wij hielpen al ruim 700 werkzoekenden ...

20 maart 2018
FNV Werken aan Werk Bedreigd met ontslag of korter dan een halfjaar werkloos? FNV Werken aan Werk staat je in 5 regio's gratis bij. Met trainingen en een eigen begeleider. Wij hielpen zo al ruim 700 werkzoekenden. Zoals Rob, Ellen en Ype. En zij zijn heel tevreden. Onze workshops krijgen gemiddeld een 8,3. Kijk hier wat we voor jou kunnen doen  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Strijd voor kwaliteit, zekerheid ...

20 maart 2018
Op 1 mei a.s. in Den Haag Jij bent er toch bij op 1 mei a.s.? Dan gaan we de straat op in Den Haag. Met z’n allen laten we werkgevers en politiek weten dat het anders moet. Strijd mee voor de kwaliteit van onze samenleving, een eerlijke verdeling van de winsten en meer zekerheid voor iedereen. Als lid krijg je een gratis treinkaartje. Meld je nu hier aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Beoordelingssysteem ...

20 maart 2018
In mijn bedrijf werken 21 mensen. Nu begrijp ik dat ik elk jaar beoordelingsgesprekken moet voeren. Maar een beoordelingssysteem kost veel geld. Kan dat niet anders? Het jaarlijks voeren van beoordelingsgesprekken is niet verplicht, maar wél aan te raden. Het is goed om stil te staan bij de goede en minder goede dingen in het afgelopen jaar. Het is bovendien een moment om te praten over salaris, bonussen en misschien ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV wil dat Rekenkamer onafhankelijk ...

13 maart 2018
Er moet een onafhankelijk onderzoek komen door de Algemene Rekenkamer naar de werkelijke criminaliteitscijfers in Nederland, omdat de betrouwbaarheid van de cijfers die staatssecretaris Harbers presenteerde ter discussie staat. De cijfers die het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie, hanteert in zijn modellen kloppen niet. Hierdoor blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82% van de geregistreerde ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Proef met basisinkomen in Arnhem ...

13 maart 2018
Het kan niet anders of binnen vier jaar experimenteert Arnhem met het basisinkomen. Elf van de twaalf partijen die zaterdag jl. deelnamen aan het debat voor ouderen en mensen met een beperking voelen daarvoor. Alleen de VVD hield in Rozet een slag om de arm.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Dag van de Arbeid 1 mei 2018

13 maart 2018
Op dinsdag 1 mei a.s. vieren we De Dag van de Arbeid in Den Haag. Demonstreer mee voor meer zekerheid en echte banen. Laat werkgevers en politiek weten dat het anders moet! IS DAT NODIG?
Jazeker. Door politieke keuzes is onzeker werk goedkoper dan een vaste baan. Hierdoor groeit het aantal onzekere banen maar door. De werkdruk blijft stijgen. Omdat alles steeds goedkoper moet. Omdat je meer werk moet doen met ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Deelnemers FNV Werken aan Werk ...

13 maart 2018
Sinds een jaar kunnen werkzoekenden terecht bij FNV Werken aan Werk. Al meer dan zevenhonderd werknemers hebben de weg naar een van de adviescentra van FNV Werken aan Werk weten te vinden. Vicevoorzitter Kitty Jong toog naar Emmen om van deelnemers persoonlijk te horen hoe zij de dienstverlening ervaren. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Woensdag 14 maart a.s.: jongerendebat ...

13 maart 2018
Hoe denken politici in Arnhem over zaken die voor jongeren in de stad belangrijk zijn? Daar kun je woensdag 14 maart a.s. achter komen tijdens het Jongerendebat dat in het stadhuis georganiseerd wordt. Het doel van dit debat is om in gesprek te gaan over onderwerpen die jongeren echt belangrijk vinden. Wat zouden zij, als ze het voor het zeggen hadden, willen veranderen in Arnhem? De organisatie van het debat ligt in ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VNG en vakbonden spreken over normalisering ...

13 maart 2018
De VNG en de vakbonden hielden op 7 maart jl. een eerste, verkennend gesprek over de manier waarop de normalisering wordt ingevoerd in de sector gemeenten. Aan de orde kwamen zaken als de toekomst van het decentrale overleg en de reikwijdte van de cao. Er wordt al gezamenlijk gewerkt aan het omzetten van de CAR-UWO naar een nieuwe Cao Gemeenten. De bedoeling is dat dit een zogenaamde één-op-één omzetting is, met behoud ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Actuele antwoorden op uw vragen ...

13 maart 2018
Het 'Kennisdocument Beschut werk in de Participatiewet' geeft antwoord op veel gestelde vragen over het instrument Beschut werk. De vragen zijn geactualiseerd met het oog op alle wijzigingen in wet- en regelgeving, uitvoering en beleid. De informatie is interessant voor gemeenten. Het kennisdocument is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerders van gemeenten die direct met de vormgeving en inzet van beschut werk te maken ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag en Antwoord: WW-veilig ontslag ...

13 maart 2018
De werkrelatie met mijn managementassistent verloopt onprettig. We vinden allebei dat we beter uit elkaar kunnen gaan. Nu wil hij de garantie dat hij WW krijgt. Hoe doe ik dat? Een werkgever kan geen garantie geven dat een werknemer een WW-uitkering krijgt. Het UWV gaat immers over de toekenning daarvan. Daarnaast heeft de werknemer zelf grote invloed op het al dan niet verkrijgen van een uitkering. Zo moet hij voldoen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zorgen om onafhankelijkheid bedrijfsarts ...

6 maart 2018
Bijna 40 procent van de werknemers die langer dan zes weken ziek is geweest, voelt zich benadeeld door zijn of haar werkgever wegens ziekte. Dat blijkt uit een enquête van Radar, die werd ingevuld door ruim 11.000 mensen. Zo voelen zieke werknemers zich niet goed begeleid, moesten ze te snel weer aan het werk of kregen ze een mindere of minder leuke functie na ziekte. Maar ook komt het voor dat zieke werknemers in de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wij tekenen niet voor verslechteringen ...

6 maart 2018
Wij tekenen als FNV geen cao’s, als deze verslechteringen bevatten voor onze leden. Het gaat goed met de economie, werkgevers profiteren en maken flinke winsten. Als zij dan niet bereid zijn een goede loonsverhoging te bieden en soms zelfs aankomen met loonsverhogingen onder inflatieniveau, dan tekenen wij niet. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Vrouw viert Internationale ...

6 maart 2018
Zondag 11 maart a.s. in Utrecht Internationale Vrouwendag staat wereldwijd in het teken van vrouwenemancipatie. FNV Vrouw komt bijeen met een inspirerende ontdekkingsreis in één dag. Over bewuster kiezen in je werk, je persoonlijke leven of voor je gezondheid. Zo ontvang je in een loopbaan-roadtrip advies van loopbaancoaches.  Bekijk het programma en bestel hier je ticket  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Officiële opening FNV Vakbondshuis ...

6 maart 2018
Vandaag, zaterdag 3 maart 2018, is het Vakbondshuis van de FNV aan de Velperbuitensingel 8 officieel geopend. De openingshandeling werd vanmiddag om 14.00 uur verricht door het jongste FNV-lid in de regio, wethouder Ine van Burgsteden en de algemeen-secretaris van de FNV, Ingrid Rep door ballonnen met confetti door te prikken. FNV rolt sinds mei 2016, toen het eerste vakbondshuis in Nijmegen werd geopend door voormalig ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Debatavond 'Voor echte banen en ...

6 maart 2018
Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. organiseert de FNV debatten met lijsttrekkers van politieke partijen. Kom ook en hoor hoe jouw partij staat in thema's als gewoon goed werk, goede sociale voorzieningen en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Ook als je geen lid bent, ben je van harte welkom. Klik hier voor een overzicht van tijden en locaties van deze week.
Meer informatie: Harrie Lindelauff, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Jubileum

6 maart 2018
Mijn allereerste medewerker is volgend jaar 12,5 jaar in dienst. Heeft hij nog recht op een jubileumuitkering of zoiets? Of een jubilerende werknemer aanspraak kan maken op een jubileumuitkering hangt af van zijn arbeidsvoorwaarden. Er is geen wettelijk recht op een uitkering. In een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement of cao kan wel een jubileumregeling zijn opgenomen. Meestal staat daarin dat een werknemer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Brandbrief jeugdzorgwerkers aan ...

27 februari 2018
Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland doen met jeugdzorgprofessionals een oproep aan alle gemeenteraden in Nederland over de onhoudbare situatie in de jeugdzorg. Dit doen zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen met een brief aan alle gekozen raadsleden. FNV Zorg & Welzijn roept de 29.100 jeugdzorgprofessionals in Nederland op om massaal de brief ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Solliciteren is een vak apart

27 februari 2018
Dat je een blouse zonder vlekken aandoet voor het gesprek spreekt voor zich, en natuurlijk is je cv in orde. Waarom lukt het dan niet om een baan te vinden? Sollicitatie-experts Aaltje Vincent en Freek van Kraaikamp reageren op onze stellingen. Bij sollicitaties worden steeds vaker WhatsApp, Skype en YouTube ingezet. Aaltje: ‘Er zijn inderdaad werkgevers die hier gebruik van maken. Zo kon je laatst bij CoolBlue solliciteren ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Officiële opening FNV Vakbondshuis ...

27 februari 2018
Op zaterdag 3 maart a.s. om 14.00 u. wordt het FNV Vakbondshuis Arnhem aan de Velperbuitensingel 8 in Arnhem nu ook officieel geopend. De officiële openingshandeling wordt verricht door het jongste en oudste FNV-lid in de regio, samen met wethouder Ine van Burgsteden en de algemeen-secretaris van de FNV, Ingrid Rep. Meer informatie: Harrie Lindelauff, woordvoerder, 06-22 79 00 54. Adres FNV Vakbondshuis Arnhem
Velperbuitensingel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Proeftijd

27 februari 2018
Begin december zijn we een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan met een nieuwe medewerker. We zijn een proeftijd van drie maanden overeengekomen. Vorige week hebben we hem ontslagen. Dit was tijdens de proeftijd. Nu hebben we een brief van een advocaat gekregen dat we schadevergoeding moeten betalen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Met een nieuwe werknemer mag een proeftijd worden overeengekomen. Binnen die proeftijd ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Subsidie laag loon pakt beroerd ...

20 februari 2018
Subsidie laag loon pakt beroerd uit: buitenlandse werknemers nóg goedkoper Een gloednieuwe subsidieregeling die is bedoeld om laagbetaalden aan het werk te houden, wordt misbruikt om buitenlandse werknemers tegen lagere loonkosten te laten werken dan Nederlanders. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ziet vooralsnog geen reden om in te grijpen, tot frustratie van vakbond FNV. De kwestie draait om het Lage-inkomensvoordeel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Koninklijke Rotra past structuur ...

20 februari 2018
De kantonrechter heeft deze week loonvorderingen van de FNV op transportbedrijf Koninklijke Rotra afgewezen. Belangrijkste reden daarvoor is dat Rotra inmiddels de gewraakte procedure heeft gewijzigd. FNV is daarom blij met het resultaat van het traject. Tegelijk overweegt de vakbond om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, omdat het om een principiële kwestie gaat. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Weet wat jij stemt in je gemeente ...

20 februari 2018
Bezoek een verkiezingsdebat in je buurt  Openbaar vervoer, je buurt, goede zorg; het gaat je aan het hart. Daarom wil je 21 maart a.s. de juiste keuze maken als je stemt voor een nieuwe gemeenteraad. Weet je nog niet welke partij jouw stem krijgt? Kom naar het FNV-verkiezingsdebat bij jou in de buurt. Dan kies jij straks ook sociaal.   Stem en kies hier sociaal  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Herdenk de Februaristaking 1941 ...

20 februari 2018
Op beestachtige wijze pakten de nazi’s honderden Amsterdamse Joden op. Massaal legden tramconducteurs, stratenmakers en vuilnismannen op 25 en 26 februari 1941 hun werk neer. Wij herdenken hun moedige verzetsdaad op zondag 25 februari bij de Dokwerker in Amsterdam. De FNV houdt vooraf een eigen bijeenkomst. Kom jij ook? Kom 25 februari a.s. naar de Dokwerker en lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Proeverij voor je persoonlijke ...

20 februari 2018
Vrijdag 16 maart a.s. in het Centraal Vakbondshuis Ontwikkelingen in je werk of privé gaan soms snel. Grip houden op wat dat van jou vraagt, valt niet altijd mee. FNV Professionals helpt je daarin op weg. Maak op de Proeverij kennis met meer dan 25 activiteiten: de LinkedIn Pitstop, een loopbaanadvies of laat De Complimentenmeisjes je complimenteren. Bekijk het programma en meld je hier aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV blij met SER-advies voor betaald ...

20 februari 2018
De FNV is blij met de stap die de SER heeft gezet in het advies aan minister Koolmees voor betaald ouderschapsverlof. De SER pleit in eerste instantie voor 6 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kind voor beide ouders. Op de langere termijn vindt FNV het wenselijk dat de duur van het verlof wordt uitgebreid. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Aanvullende pensioenrekening van ...

20 februari 2018
Uit naam van jongeren, gepensioneerden, flexwerkers en andere pensioendeelnemers heeft de FNV vanmiddag een symbolische rekening van 6 miljard euro ingediend bij VNO-NCW voor achterstallige pensioenpremies. Het is een waarschuwing aan werkgevers en opdrachtgevers dat meer acties zullen volgen voor een goed pensioenstelsel en voor aanpakken van het échte probleem: de doorgeschoten flexibilisering. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeentelijke sites toegankelijk ...

20 februari 2018
Alle websites en mobiele apps van overheden en semioverheden moeten ook toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een beperking. Zij moeten voldoen aan de Europese (open) standaard voor digitale toegankelijkheid. De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van de staatssecretaris van BZK. Het besluit dat de verplichte toegankelijkheid regelt, gaat voor advies naar de Raad van State. Ingroeimodel Daarbij wordt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Trouwdag

20 februari 2018
Een van onze verkoopsters vertelde dat haar zus in maart gaat trouwen. Zij gaat er vanuit dat ze hier drie vrije dagen voor krijgt. Ik ben dat niet van plan. Welke regels gelden in dit soort situaties? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er geen wettelijke regel die voorschrijft dat de werkgever vrije dagen moet geven voor ‘trouwen en rouwen’ van naasten. In veel arbeidsvoorwaardenreglementen, arbeidsovereenkomsten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Analyse VNO-NCW over DNB rapport ...

13 februari 2018
VNO-NCW stelt in een reactie op haar site dat het allemaal wel meevalt met de daling van de AIQ (arbeidsinkomensquote, het deel van wat we in Nederland verdienen dat bij werkenden terecht komt). Deze daling zou zeker niet het gevolg zijn van de flexibilisering op de arbeidsmarkt. Deze boodschap gaat er natuurlijk als zoete koek in bij haar leden. Maar het is feitelijk onjuist. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Liefde op de ...

13 februari 2018
Ik ben er achter gekomen dat twee van mijn werknemers een relatie met elkaar hebben, daar ben ik niet blij mee. Kan ik iets doen?  Een werkgever kan een werknemer niet opleggen met wie hij privé omgaat. Het liefdesleven en de relaties van werknemers behoren tot hun privédomein dat wordt beschermd door de grondwet. De werkgever mag zich daar in principe niet mee bemoeien. Er zijn uitzonderingen. Zo mag de werkgever wel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Reparatie derde WW-jaar voor Jeugdzorg ...

8 februari 2018
Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. Het vorige kabinet had namelijk besloten de maximale WW uitkering terug te brengen van 38 naar 26 maanden. Door de FNV en de andere bonden is met de werkgevers in het sociaal akkoord afgesproken de WW collectief te repareren. In de cao’s Jeugdzorg en Sociaal Werk zijn daarover nu afspraken gemaakt. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wij helpen met je belastingaangifte ...

8 februari 2018
De Belastingservice van de FNV Je belastingaangifte doen? Soms best lastig. Maar geen paniek als je FNV-lid bent, onze Belastingservice helpt je graag. En helemaal gratis. Op onze site lees je hoe je online een afspraak maakt. Je vindt er ook wat je moet meenemen en hoe je de machtigingscode aanvraagt. Maak hier online je afspraak      
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

DNB bevestigt noodzaak aanpakken ...

8 februari 2018
De Nederlandsche Bank (DNB) meldt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot een daling van de arbeidsinkomensquote, het deel van de bedrijfsopbrengsten dat naar de werkenden gaat. Lees hier meer  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Loopbaanconsulent FNV: iets voor ...

8 februari 2018
Kom naar een informatieavond in jouw buurt Ben je sociaal en wil je anderen helpen met vragen over hun loopbaan? Loopbaanadvies FNV biedt leden adviesgesprekken, workshops en trainingen. Voor deze activiteiten zoeken we in enkele regio's nieuwe loopbaanconsulenten. Spreekt die functie je aan, bezoek dan een van onze informatieavonden. Kijk waar en meld je hier aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Politiek, stop aantasting van ons ...

8 februari 2018
Al jaren daalt de waarde van onze pensioenen. Dit komt door de regels voor het berekenen van hoeveel pensioenfondsen in kas moeten hebben. Die zijn veel te star. Daarom hebben we de politiek opgeroepen hier iets aan te doen. We willen regels waarmee jong én oud kunnen vertrouwen op een goed pensioen. Kijk hier wat we willen van politiek Den Haag
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Terugblik VNG-commissie Werk & ...

8 februari 2018
Op 25 januari kwam de VNG-commissie Werk & Inkomen bijeen. Verschillende kwesties passeerden de revue: het Interbestuurlijk Programma tussen Rijk, VNG, IPO en UvW, de loondispensatie en de aanpak van schulden. In dit bericht leest u een kort verslag van de bijeenkomst.  Interbestuurlijk Programma De commissie besprak de gemeentelijke inzet in het Interbestuurlijk Programma. Dit programma moet een nieuwe fase van interbestuurlijke ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Herdenk met ons de Februaristaking ...

8 februari 2018
Op zondag 25 februari 2018 herdenken we dat 77 jaar geleden de CPN (Communistische Partij van Nederland) de bevolking opriep in verzet te komen tegen de Jodenvervolgingen. Tienduizenden mensen, onder wie veel overheidsmedewerkers, legden 2 dagen lang het werk neer. Met een defilé langs de Dokwerker in Amsterdam wordt de staking herdacht. Vooraf organiseert de FNV een bijeenkomst in de Stopera. Herdenk met ons de Februaristaking ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Koopkracht gezin in veertig jaar ...

8 februari 2018
De groei van de Nederlandse economie komt al sinds 1977 nauwelijks bij huishoudens terecht. Gecorrigeerd voor inflatie heeft een gemiddeld Nederlands huishouden in veertig jaar tijd amper meer te besteden gekregen, blijkt uit onderzoek dat de Rabobank vanochtend heeft gepubliceerd. Tussen 1977 en 2015 – het meest recente jaar in de cijfers die Rabobank hanteert – is de omvang van onze economie twee keer harder gegroeid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord: Kan ik een opgepakte ...

8 februari 2018
Ik heb een speelgoedwinkel in een kleine plaats. Nu is een medewerker door de politie opgepakt wegens ’een zedendelict’. Speelgoedwinkels en zedendelinquenten zijn een slechte combinatie. Ik wil zo snel mogelijk van deze medewerker af. Kan ik hem op staande voet ontslaan? Hoewel de paniek begrijpelijk is, is het belangrijk om rustig te blijven. Een werknemer die wordt verdacht van een strafbaar feit kan niet zomaar worden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Sociale werkvoorziening voor arbeid ...

8 februari 2018
FNV heeft in een brandbrief aan de commissie SZW aangegeven, dat er een structurele oplossing moet komen voor arbeid beperkten die moeilijk zelfstandig werk vinden. Het nieuwe beschutte werk komt nauwelijks van de grond en de banenafspraak is ontoereikend om een grote groep mensen met een beperking duurzaam aan het werk te houden. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kom in actie voor een beter en ...

8 februari 2018
Op 20 februari a.s. organiseren we actiebijeenkomsten bij jou in de buurt. Ons pensioen wordt al jaren niet meer geïndexeerd. En het kabinet dreigt in de discussie over het pensioenstelsel met verslechteringen. Dat accepteren we niet. We willen juist een sterker en beter pensioenstelsel. Zodat iedere werkende, jong én oud, een goed pensioen kan opbouwen. Kom ook in actie en meld je aan voor een bijeenkomst op 20 februari.  Ik ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoe gaat het met uw pensioenfonds? ...

30 januari 2018
Hier staan de dekkingsgraden van de belangrijkste pensioenfondsen van Nederland. Pensioenfondsen die een dekkingsgraad hebben die kleiner is dan 100% zitten ’in de rode cijfers’. Kies de beginletter van uw pensioenfonds, en kijk hoe uw oudedagsvoorziening ervoor staat.
Bruin = Beleidsdekkingsgraad ultimo 2016 Grijs  = ultimo 2017 Voor veel ouderen is korting dichter bij dan indexatie. Gepensioneerden gaan er ook ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gratis hulp bij werkloosheid

30 januari 2018
Contactpersoon Uitkeringsgerechtigden Ben je werkloos of word je dat binnenkort, dan komt er veel op je af. Vaak kom je terecht in een bureaucratisch doolhof van rechten en plichten. Onze Contactpersoon Uitkeringsgerechtigden helpt je om daar je weg in te vinden. Neem hier contact op
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Compensatie voor misgelopen WW

30 januari 2018
Goed nieuws als je vanwege ziekte een lagere WW-uitkering hebt ontvangen: je hebt recht op compensatie voor het geld dat je bent misgelopen. Er komt een compensatieregeling, en je kunt je nu al aanmelden voor een tegemoetkoming. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Toeslag voor gekorte Wajongers

30 januari 2018
Ben je Wajonger met arbeidsvermogen, dan ontvang je vanaf januari 2018 een lagere uitkering. Heb je verder geen of heel weinig andere inkomsten? Dan heb je misschien recht op een toeslag. Kijk hier of je in aanmerking komt
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Heb jij ook moeite een echte baan ...

30 januari 2018
Actiedebat op 19 maart a.s. in Utrecht Ben jij 50-plusser? En heb je moeite met het vinden van een echte baan? Kom naar het actiedebat op maandag 19 maart a.s. en deel jouw ervaringen. Samen gaan we op zoek naar oplossingen. Meld je hier aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

LEDENPARLEMENT ZEGT JA TEGEN OFFENSIEF ...

30 januari 2018
Op 12 januari jl. heeft het Ledenparlement “ja” gezegd tegen het plan voor de landelijke campagne van het Offensief voor het eerste jaar. Op 13 januari was de kick-off van de campagne.
Bekijk de terugblik hier Met het Offensief bouwen we aan een beweging, waarmee we verandering willen afdwingen bij werkgevers en politiek. Jou als kaderlid willen we in het bijzonder uitnodigen om deel te worden van deze beweging. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Terugblik workshops sociaal domein ...

30 januari 2018
Welke rol heeft de raad/kan de raad pakken bij de enorme uitdagingen in het sociaal domein (begeleiding en ondersteuning op het terrein van langer thuis wonen, (arbeids)participatie en jeugdhulp)? Die vraag stond centraal in twee workshops tijdens het Landelijk Raadsledencongres op 20 januari. De workshops werden verzorgd door adviseur Bert Otten (Radar Advies) en René Kerkwijk, programmamanager in de gemeente Eindhoven. Terug ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Persoonsgegevens ...

30 januari 2018
Van mijn IT-leverancier, mijn accountant en vele anderen ontvang ik alarmerende berichten dat ik mijn privacybeleid zo snel mogelijk aan moet passen. Moet ik op personeelsgebied ook actie ondernemen? Jazeker. Eind mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hierin staan strengere regels dan in de huidige wet. Dat heeft ook gevolgen voor de gegevensverwerking van uw medewerkers. Werkgevers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV en Alescon treffen akkoord ...

23 januari 2018
Vrijdag jl. sloten FNV en Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf (SW) Alescon een akkoord over de uitvoering van het vonnis van de rechtbank over de honderden gedupeerde medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze werkten sinds 2011 via een eigen uitzendconstructie via AwerC-Flex bij Alescon en liepen daardoor arbeidsvoorwaarden mis. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zorgelijk dat aantal mensen in ...

23 januari 2018
Het CBS meldt dat het aantal volwassenen en kinderen met een armoedekans daalt. Toch is er geen reden tot blijdschap, vindt de FNV. Het aantal mensen dat langdurig in armoede leeft stijgt en dat is zorgelijk. Voor kinderen die langdurig in armoede opgroeien zijn de gevolgen nog groter. LEES HIER MEER  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arnhem in top 10 van steden met ...

23 januari 2018
Een noodzakelijk kwaad als gevolg van de armoede: de voedselbank. De gemeente Arnhem staat op de 4e plek in de top 10 van steden met de hoogste langdurige armoede. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die vandaag naar buiten zijn gebracht. In de top 10 met zowel kortdurende als langdurige armoede staat Arnhem op de 5e plaats. Het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft is in 2016 ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Deze Finnen proeven met basisinkomen ...

23 januari 2018
'Ik voel me de winnaar van een loterij' Als eerste land in de wereld doet Finland een onderzoek naar de invoering van een soort basisinkomen. Minder regels, meer vertrouwen: hoe bevalt dit de deelnemers aan het experiment? 'Ik dacht, dit is een grapje', zegt Mika Ruusunen (47) met zijn regenjas nog aan in een koffiebar in Tampere, een industriestad in het zuiden van Finland. Hij had net een week een nieuwe baan toen hij ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

We kiezen een nieuwe gemeenteraad ...

23 januari 2018
Wat vind jij belangrijk? Je veilig voelen op straat, goed en betaalbaar openbaar vervoer, je bijstandsuitkering, ondersteuning bij mantelzorg: je gemeente gaat over dingen die bij jou in de buurt spelen. In maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Vertel ons wat jij belangrijk vindt. Doe hier mee aan ons onderzoek
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Agressie en geweld op je werk

23 januari 2018
Geweld, intimidatie of pesten. Werk je in de zorg, het onderwijs of openbaar vervoer dan kom je dat nogal eens tegen. Denk aan de Qbuzz-chauffeur die onlangs is overvallen. Hoe voorkom je samen met je baas agressie bij je op de werkvloer? En wat doe je als je toch te maken krijgt met agressie? Kijk hier hoe om te gaan met agressie
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Je cao: zo zit het

23 januari 2018
Val ik onder een cao? Waar vind ik mijn cao? Moet mijn baas de cao volgen? Mag mijn contract afwijken van de cao? Je vindt hier de antwoorden      
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

70 jaar FNV Vrouw

23 januari 2018
27 januari a.s. 13:00 - 17:00 uur  De Burcht - Henri Polaklaan 9, Amsterdam Feestelijk programma met onder andere Marloes Coenen, drievoudig wereldkampioen MMA; terugblik op mooie acties en projecten. Na de pauze vanaf half 4: arbeidsmarkt en vrouwen anno 2018 met Mariëtte Hamer, voorzitter SER.
Om 16.15 overhandiging Arbeidsmarkt Vrouwproof agenda van FNV Vrouw in 2018 aan Mariette Hamer, vice-voorzitter FNV ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

De Meest Inspirerende Global Goals ...

23 januari 2018
Welke gemeente heeft zich op de meest inspirerende wijze ingezet voor de Sustainable Development Goals (Global Goals)? Dat is Oss! Maar er is volgens de jury dit jaar nóg een gemeente die er boven uit steekt: Rheden. Deze gemeente wint in de nieuwe categorie Veelbelovende Global Goals gemeente. De winnaar werd 19 januari jl. bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNG International. Als altijd heeft een onafhankelijke ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV en VCP: Rentegevoeligheid rekenregels ...

23 januari 2018
De Tweede Kamer moet dringend iets doen aan de te lage waardering van onze pensioenvermogens. Door te starre rekenregels kunnen veel pensioenfondsen niet indexeren en wordt de pensioenopbouw aangetast. Dit ondermijnt het vertrouwen in het pensioenstelsel. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Stormschade

23 januari 2018
Met de storm van vorige week is er een boom op de auto van één van onze secretaresses gevallen. De auto is total loss. De verzekering betaalt alleen de dagwaarde van de auto en daar kan ze geen nieuwe van kopen. Kan ik haar helpen met een lening of zoiets? Ja, dat kan. Een werkgever kan een werknemer een personeelslening geven. Vaak wordt bij zo’n lening rente en aflossing ingehouden op het maandelijkse loon. Waar wel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vakbond CNV eist een rem op de ...

17 januari 2018
„Nee en nog eens nee. Er is een enorme groep van 1,2 miljoen mensen die nu nog langs de kant staat, zoals ouderen, arbeid beperkten en niet westerse immigranten, en die aangeeft te willen werken”, zegt voorzitter Maurice Limmen. De vakbondsman ergert zich aan werkgevers die continu klagen over het tekort aan personeel. „Werkgevers moeten niet met die smoes aankomen dat ze mensen uit het buitenland moeten halen, omdat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vicevoorzitter Mariëtte Patijn ...

16 januari 2018
Vicevoorzitter Mariëtte Patijn treedt terug na 4 jaar in het FNV bestuur. Patijn: ‘Ik geloof in de FNV en in de kansen die er nu liggen om met onze leden de strijd voor een socialer Nederland aan te gaan. Maar om voorop te lopen in die strijd is een eensgezinde en daadkrachtige vakbond nodig.' Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

De FNV start een beweging voor ...

16 januari 2018
De winsten van bedrijven stijgen, de economie trekt aan, maar wat zien de normale Nederlanders daarvan terug? De FNV vindt dat Nederlanders gezond hun pensioen moeten kunnen halen en dan ook moeten kunnen rekenen op een goed inkomen. Er moet een einde komen aan de doorgeslagen flexibilisering. In Nederland mogen kinderen niet opgroeien in armoede omdat de ouders geen of een onzekere baan hebben. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Het eerste verkiezingsdebat van ...

16 januari 2018
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, organiseert de Eusebiuskerk op 23 januari het eerste verkiezingsdebat van 2018. De Arnhemse politici zullen uitgedaagd worden hun mening en beleid helder te verwoorden. Zelf van tevoren een stelling in brengen om de politici uit te dagen? Dat kan! VAN SPEELPLAATS TOT DOORTREKKEN A15 Iedereen is van harte uitgenodigd om op 23 januari aanwezig te zijn tijdens het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Een bijstandsuitkering voor altijd ...

16 januari 2018
Gemeenten laten zeker de helft van de bijstandsgerechtigden aan hun lot over. Ondanks de wettelijke verplichting hoeven deze mensen niet te solliciteren. Ze zijn opgegeven. Als tegenprestatie voor hun bijstandsuitkering moeten deze Rotterdammers linnengoed vouwen. “Er voltrekt zich een stille revolutie”, concludeert Monique Kremer, hoogleraar actief burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met het Tijdschrift ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Bonusregelingen ...

16 januari 2018
In de media lees en hoor ik dat bedrijven als ABN AMRO en T-Mobile hun bonusregelingen willen afschaffen. Dat wil ik in mijn bedrijf eigenlijk ook wel doen. Kan dat zomaar? Nee, dat kan niet zomaar. Als de bonusregeling in de arbeidsovereenkomst, een arbeidsvoorwaardenreglement of in de cao staat, dan is het een arbeidsvoorwaarde. Dat geldt ook als werknemers al een aantal jaar achtereen een bonus hebben gekregen. Aanpassen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eindrapport Iedereen perspectief ...

9 januari 2018
In het eindrapport van de Nationale Denk Tank staan tien oplossingen die die de huidige arbeidsmarkt voorbereiden op de toekomst en ervoor zorgen dat mensen perspectief op werk krijgen en behouden. De oplossingen variëren van klein en praktisch tot aan grootse herzieningen voor de lange termijn De Nationale Denk Tank stelt zich als doel dat het Nederland van morgen een inclusieve arbeidsmarkt heeft waaraan iedereen kan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Op 13 januari a.s. begint Ons Offensief! ...

9 januari 2018
Zorg dat jij erbij bent op 13 januari  Bijna is het zover: de start van Ons Offensief. Het is tijd voor fundamentele veranderingen in onze samenleving. Maar die veranderingen komen niet vanzelf. Werk daarom mee om deze beweging groot te maken. Samen kunnen we het tij keren. Voor de aftrap in Utrecht hebben we nog maar een paar stoelen vrij. Meld je hier nog snel aan  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Weer mooie FNV-successen, maar ...

9 januari 2018
€ 11 miljoen voor oud-medewerkers van Estro. Een van onze grote successen van de afgelopen tijd die we regelden in een rechtszaak tegen de organisatie in de kinderopvang. En we kregen de laatste tijd nog meer voor elkaar. Bijvoorbeeld vaste banen voor postbezorgers en achterstallige reiskostenvergoeding voor de monteurs van Heijmans. ...we zijn er nog lang niet (Lees hier verder)  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Als leden in actie komen, stijgen ...

9 januari 2018
'Waar FNV-leden actie voeren of ermee dreigen, sluiten we cao's af met flink hogere lonen en goede afspraken over meer Echte banen', zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. 'De losgeslagen flex verzwakt de positie van werknemers. Daarom is een vaste baan is nog altijd de beste loonsverhoging.'                                                                      Wij blijven knokken voor betere lonen (Lees hier meer) ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ik ben ziek. Wat moet ik doen?

9 januari 2018
Bij wie meld ik me ziek? Wanneer moet ik me ziek melden? Mag mijn werkgever vragen wat ik mankeer? Wat als hij twijfelt over mijn ziekmelding? Waar je op moet letten bij je ziekmelding lees je hier
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ontroerende en spannende verhalen ...

9 januari 2018
Een avond vol spannende, ontroerende en mooie verhalen uit de geschiedenis van de vakbond. Maar ook: wat is de rol van de vakbond in 2018? Wat bindt ons en hoe bouw je nu aan solidariteit? Verhalen en vragen die dinsdag 23 januari a.s. langskomen in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.  Kom, luister en doe mee  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vertrouwenspersonen nodig tegen ...

9 januari 2018
Grote werkgevers zouden verplicht moeten worden om vertrouwenspersonen in dienst te nemen, vindt vakbond CNV. Daarmee moet pestgedrag onder werknemers worden voorkomen. De bond vindt, net als de FNV en twee anti-pestexperts, dat het aantal slachtoffers van pesterijen op de werkvloer omlaag kan en moet. Bij de laatste meting stelde één op de twaalf werkenden last te hebben van pesterijen door collega’s en leidinggevenden. Nu ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wanneer krijg je doorbetaald bij ...

9 januari 2018
Cabinepersoneel van KLM staat op het punt te staken, gisteren staakten buschauffeurs en leraren in het basisonderwijs slijpen opnieuw de messen, er wordt heel wat gestaakt. Krijg je doorbetaald tijdens een staking? En wat als je niet mee staakt? In eerste instantie geldt: niet werken, geen loon. Of je wel betaald krijgt tijdens een staking en door wie, hang af van hoe de staking georganiseerd is. „Het komt voor dat werkgevers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Moorlag. Nog heel even wachten ...

9 januari 2018
'De koepel van sociale werkplaatsen Cedris onderzoekt of meer gemeenten arbeid beperkten inhuren via een schijnconstructie. Vakbond FNV én PvdA-Kamerlid Moorlag stellen dat het vaker gebeurt' (AD 5-1). Er is veel gesproken en geschreven over de kwestie-Moorlag en het einde is bijna in zicht. Als Moorlag nú opstapt ontvangt hij ruim 42.000 euro aan wachtgeld. Zeer binnenkort heeft hij, na 3 maanden in de Tweede Kamer, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lekker doorwerken doe je zó

9 januari 2018
Afleiding ligt de hele dag op de loer. Appjes, koffie, collega's en mail zorgen ervoor dat mensen niks meer gedaan krijgen. Vijf grootste afleidingen op het werk én de oplossingen om lekker door te werken. 1. Stop met mailen Wat doe je als eerste op je werk? Je computer aanzetten en je mail bekijken misschien? Dagelijks vaste prik, maar het slurpt tijd. Volgens onderzoeksbureau McKinsey zijn werknemers die voor hun baan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ouderschapsverlof ...

9 januari 2018
Begin september hebben we een nieuwe manager aangenomen. We zijn tevreden over hem, maar nu heeft hij vorige week ineens ouderschapsverlof voor twee dagen per week aangevraagd om voor zijn dochters te zorgen. Mag ik die aanvraag weigeren? Nee, dat mag niet. Iedere ouder met een kind dat jonger is dan 8 jaar heeft het recht om ouderschapsverlof op te nemen. Dit mag een werkgever niet weigeren. In de wet staat wel de mogelijkheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Tegemoetkoming reparatie bij WW-lek ...

2 januari 2018
Heb je tijdens ziekte minder loon ontvangen? Dan mag dit lagere loon geen invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering als je minder dan 2 jaar ziek bent geweest. Je hebt dus recht op een WW-uitkering over je volledige loon. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep in juli 2017 besloten. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Op 1 januari 2018 zijn er 380 gemeenten ...

2 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 telt Nederland 380 gemeenten, 8 minder dan vorig jaar. Dat komt door herindelingen in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.  Herindelingen In totaal zijn er 6 gemeentelijke herindelingen in 2018. Daarbij waren 14 gemeenten betrokken, waarvan er 11 zijn opgeheven. Op 1 januari 2018 worden de nieuwe gemeenten Midden-Groningen, het eveneens ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Enige belangrijke financiële veranderingen ...

2 januari 2018
Het nieuwe jaar brengt een aantal financiële veranderingen met zich mee. Per 1 januari gaan bv. het minimumloon en de AOW-leeftijd omhoog. Koopkracht Voor een hogere koopkracht moeten werkenden naar hun baas kijken. Het Centraal Planbureau verwacht kleine plusjes als de cao-lonen met 2,2% stijgen, maar daar zijn we nog niet lang niet. In de eerste tien maanden van dit jaar stegen de cao-lonen met gemiddeld 1,7%. FNV en ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ...

2 januari 2018
Gemeenteraadsverkiezingen Kies sociaal 10-Puntenplan Agenda verkiezingsdebatten Kies sociaal! Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Jij kiest dan welke kant de gemeente op moet. Kies sociaal, voor een menswaardige samenleving en echte banen. > Lees hier ons 10-Puntenplan voor een sociale gemeente

Hoe kies ik sociaal? Verkiezingsdebatten bij jou in de buurt Weten hoe de partijen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging aan alle kaderleden ...

28 december 2017
Beste kaderleden, Hierbij ontvangen jullie een uitnodiging voor de basistraining Participatiewet op woensdag 7 februari op het regionaal Vakbondshuis, Gotlandstraat 2a, 7418 AZ te Deventer. Wat doet de Participatiewet? Het kan iedereen overkomen. Je verliest je baan of hebt nooit een baan kunnen vinden, komt in de bijstand en moet van de gemeente werk doen waarvoor je geen loon krijgt. Zonder uitzicht op een baan. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Doesburg vraagt Scalabor om werkplekken ...

28 december 2017
Doesburg vraagt Scalabor om werkplekken in de buurt. Inwoners van het stadje die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zouden dichtbij huis trainingen moeten kunnen volgen en ervaring op de werkvloer moeten kunnen opdoen. Het college en de gemeenteraad doen een oproep aan Scalabor om dat mogelijk te maken. Scalabor is de opvolger van Presikhaaf Bedrijven. Dat werkvoorzieningschap leed elk jaar vele miljoenen euro's ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Groen licht voor overdracht Presikhaaf ...

28 december 2017
Presikhaaf Bedrijven gaat per 1 januari over naar het nieuwe werkbedrijf  Scalabor B.V. Dat heeft het algemeen bestuur van de voormalige sociale werkvoorziening vrijdagmiddag jl. besloten.  De overname garandeert de werkgelegenheid van ruim 2.700 medewerkers met een SW-dienstverband bij Presikhaaf Bedrijven, zo laat het bestuur weten. Scalabor zorgt voortaan voor de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Afbouw Presikhaaf Bedrijven begeleid ...

28 december 2017
Jan-Henk Janssen zal na de overname per 1 januari 2018 als algemeen directeur Presikhaaf Bedrijven de verdere afbouw van deze organisatie afronden. Hierna beheert de gemeenschappelijke regeling van tien gemeenten in Midden-Gelderland alleen nog het werkgeverschap van de SW-medewerkers uit de deelnemende gemeenten. Na de overdracht van alle activiteiten van het huidige Presikhaaf Bedrijven per 1 januari, gaat Jan-Henk ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Europees Hof eens met FNV-interpretatie ...

28 december 2017
Het Europese Hof oordeelde dat het verboden is om chauffeurs hun weekendrust te laten houden in hun vrachtwagencabine. Daarmee bekrachtigt het hof de stelling van FNV en wordt nu definitief een streep gezet door het werkgevers-verdienmodel van ‘uitgebuite bivakkerende’ Oost-Europese chauffeurs. Een vrachtauto is een werkplek en geen plaats waar chauffeurs weken tot maanden in moeten bivakkeren. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet raakt kwetsbaarste groep ...

28 december 2017
Participatie. De letterlijke betekenis is deelname, het ergens aan meedoen. Dat was ooit de bedoeling van de participatiewet: iedereen doet mee aan de samenleving, zoveel mogelijk door betaald werk. De samenleving is er immers voor iedereen, ook voor de kwetsbaarste groepen, de arbeid beperkten. Ook zij hebben recht op een vaste baan en het recht om zelfstandig in hun onderhoud te kunnen voorzien. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Het gaat goed…maar lang niet met ...

28 december 2017
Het gaat goed met ons, Nederlanders. We leven langer, zijn beter opgeleid en onze economie bloeit, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Toch leven ruim een miljoen mensen in armoede. Voor hen is er weinig zicht op verbetering. En de kloof tussen hoge en lage inkomens groeit. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Protocol garantiebanen aangescherpt ...

28 december 2017
FNV heeft – samen met AWVN en CNV Vakmensen - een protocol uit 2015 vernieuwd voor de realisering van de 125.000 garantiebanen. Op 20 december zette Zakaria Boufangacha namens de FNV zijn handtekening onder dit vernieuwde protocol. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

23 januari 2018: Thema-avond vakbondsverhalen ...

28 december 2017
Op 23 januari 2018 organiseert het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 'Vakbondsverhalen', een avond in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam met als overkoepelend thema saamhorigheid. Vijftig inspirerende, spannende, mooie, ontroerende verhalen over de vakbondshistorie. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet laat Wajongers stikken

28 december 2017
De FNV vindt het verbijsterend en zeer teleurstellend dat de aangekondigde strafkorting tegen tienduizenden Wajongers per 1 januari doorgaat. Het kabinet beloofde bij aantreden dat iedereen er volgend jaar op vooruit zou gaan, maar laat de mensen met een arbeidsbeperking keihard vallen. FNV stelt voor om de korting in ieder geval met een jaar uit te stellen, zodat het kabinet zijn belofte kan inlossen om meer banen te ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vijf vragen en antwoorden over ...

28 december 2017
De gemeente verstrekt geen asociale leningen aan burgers in de bijstand via de sociale kredietbank. Dat stelt de Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink in een reactie op het VARA-programma 'Kassa' op televisie. Vijf vragen over een kwestie die de politiek in Arnhem en omgeving tot beroering leidt. Vraag 1: Kassa stelt dat lenen voor een nieuwe ijskast voor mensen met een minimuminkomen in Arnhem maximaal 13 procent rente kost. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Handreiking Hoe maakt uw regio ...

19 december 2017
Het belang van een transparante arbeidsmarkt is groot. Gemeenten, UWV en SW-bedrijven hebben met elkaar de opdracht om alle talenten een kans te geven op de arbeidsmarkt, ook als zij een beperking hebben. De handreiking ondersteunt bij het goed in beeld brengen van kandidaten. De handreiking van de Programmaraad is bestemd voor iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het vergroten van transparantie. Inhoud ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Koolmees biedt geen oplossing ...

19 december 2017
De FNV heeft weinig nieuws ontdekt in de brief die minister Koolmees aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. FNV-voorzitter Han Busker is het eens met Koolmees dat er geen ruimte is voor een sociaal akkoord. Busker: ‘De afgelopen periode hebben de gesprekken met de werkgevers niets opgeleverd. Het onevenwichtige regeerakkoord heeft daarbij de uitgangspositie voor een sociaal akkoord kansloos gemaakt.’ LEES HIER VERDER ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Teken de petitie tegen social dumping! ...

19 december 2017
De Europese Commissie heeft aangekondigd een Europese arbeidsinspectie op te richten. In theorie zou zo'n autoriteit social dumping kunnen voorkomen. Vooral de transport- en bouwsector ondervinden hier last van. Maar zo'n autoriteit moet er wel echt zijn voor de belangen van werknemers. En daar zijn bepaalde voorwaarden voor nodig. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Oud of nieuw? ...

19 december 2017
Een van onze medewerkers bereikt in juli de pensioengerechtigde leeftijd. Hij wil blijven werken en wij houden hem graag aan boord. Moeten we zijn oude contract laten doorlopen of moeten we een nieuw contract aangaan? Dat ligt eraan of in de arbeidsovereenkomst of cao een pensioenontslagbeding staat – een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

’Nederland blokkeert belastingontwijking’ ...

14 december 2017
Nederland zou belastingontwijking door bands zoals de Rolling Stones en bedrijven blijven toestaan. Nederland zou de aanpak van belastingontwijking in Europa vertragen, terwijl het vorige kabinet beweerde bedrijven aan te pakken. Dat concluderen belastingexperts op basis van DE notulen van een speciale Europese werkgroep tegen belastingontwijking die de NOS in handen zegt te hebben. De praktijken zouden zeker afgelopen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zwarte lijst belastingparadijzen ...

14 december 2017
Bedrijven zoeken in hun poging zo min mogelijk belasting te betalen de wereld af. Na lang soebatten is er eindelijk een deal over een allereerste Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Waren aanvankelijk bij 92 landen problemen vastgesteld door de Europese Commissie, uiteindelijk prijken er zeventien namen van belastingzondaars op de lijst. Op een vergadering van EU-ministers van Financiën werd daar dinsdag ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ben ik vrij met kerst?

14 december 2017
Wat zijn officiële feestdagen? Moet mijn baas feestdagen doorbetalen? Hij wil dat ik werk op 2e kerstdag. Moet dat? Krijg ik meer loon als ik werk op een feestdag? Zo zit het met feestdagen
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hé jonkie, hoe staat het met jouw ...

14 december 2017
Laat de toekomst van je pensioen niet over aan de ouderen van nu, maar pak als jongere een actieve rol in de pensioenwereld. FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals roepen jongeren op om actief te worden in pensioenbesturen. Ben je tussen de 18 en 35 jaar, meld je dan aan voor de PensioenLab Academie. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Betaald werken loont niet voor ...

14 december 2017
Kwetsbare jongeren komen er bekaaid vanaf als het ze lukt werk te vinden. Ze schieten er financieel vaak weinig mee op. Terwijl iedereen lijkt te profiteren van de groeiende economie en er in sommige sectoren al sprake is van een tekort aan arbeidskrachten, breken er sombere tijden aan voor jongeren met een arbeidsbeperking. Het lukt hen maar mondjesmaat om een baan te vinden, en als dat al lukt, schieten ze er financieel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Voltallig bestuur van het Huis ...

14 december 2017
Het Huis voor Klokkenluiders kraakt in zijn voegen. Het voltallige bestuur stapt op vanwege een kritisch rapport over het zwalkende instituut. Het Huis moest klokkenluiders beschermen tegen hun werkgevers en misstanden aan de kaak stellen, maar heeft in anderhalf jaar tijd nog geen enkel wapenfeit kunnen presenteren. Klokkenluiders voelen zich in de kou gezet, onder meer omdat het Huis misstanden terzijde heeft geschoven ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vrijwilliger, de FNV helpt je

14 december 2017
Je zet je als vrijwilliger met ziel en zaligheid in voor de samenleving. En dat vinden wij heel mooi. Daarom gaat de FNV je helpen. Wij krijgen 20 mensen bij wie je als vrijwilliger terecht kunt met vragen over dingen als je vrijwilligersovereenkomst en je verzekering of bij het zoeken van taken. Dit is een pilot die begint in januari 2018 en het hele jaar duurt. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Rechter oordeelt dat onregelmatigheidstoeslag ...

14 december 2017
De kantonrechter in Alkmaar heeft geoordeeld dat ook in de verpleeghuis- en thuiszorgsector over alle opgenomen vakantie en verlof-uren met terugwerkende kracht een onregelmatigheidstoeslag moet worden betaald. Een mooi kerstcadeau voor de werknemers namens wie FNV een proefproces tegen werkgever Omring had aangespannen. LEES HIER MEER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging: Kom zaterdag 13 januari ...

14 december 2017
TIJD VOOR FUNDAMENTELE VERANDERING, TIJD VOOR EEN OFFENSIEF! KOM 13 JANUARI NAAR DE KICK-OFF IN UTRECHT! Beste FNV-er,

Het is tijd om de strijd aan te gaan voor meer zekerheid. Meer zekerheid van werk, meer zekerheid over pensioen en AOW en meer zekerheid over je inkomen, ook als je geen baan hebt.

Daar is fundamentele verandering voor nodig in ons land. Die verandering ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Schaf sollicitatieplicht werkloze ...

14 december 2017
De sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand zou vervangen moeten worden door de voorwaarde om vrijwilligerswerk op te pakken. Dat schrijft Nationale DenkTank, een stichting die zich elk jaar met een groep jonge academici buigt over een maatschappelijk vraagstuk. Doordat deze ouderen nu moeten blijven solliciteren met weinig kans op succes raken ze alleen maar ontmoedigd, zo is de gedachte. Als vrijwilligerswerk ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Meer dan 10.000 AOW'ers geholpen ...

14 december 2017
Het is een flink aantal: 10.572. Zoveel AOW'ers hebben onze Contactpersonen Ouderen (CPO'ers) geholpen in de periode van december 2016 tot en met augustus 2017. We hebben bijna 84% van de FNV leden die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt telefonisch benaderd. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Alarm jeugdzorg: Jongeren niet ...

14 december 2017
FNV Zorg & Welzijn is geschokt over de conclusies uit het onderzoek van het AD en de Groene Amsterdammer. Hieruit blijkt dat jongeren met grote psychische problemen niet worden geholpen, omdat het geld van de betrokken gemeenten op is. En bijna 9 op de 10 ondervraagden geeft aan dat sinds de overheveling jeugdzorgtaken van Rijk en provincies naar gemeenten de werkdruk is opgelopen. FNV is geschokt, maar helaas ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Concreet

14 december 2017
Wij willen afscheid nemen van een medewerker wegens disfunctioneren. In zijn functieomschrijving staat dat hij zich representatief en fatsoenlijk moet kleden, zich vriendelijk en voorkomend moet gedragen en zo veel mogelijk klanten binnen moet halen. Hij doet geen van alle. Voor ontslag is het veel te vroeg. Eerst moet aan de werknemer precies duidelijk gemaakt worden wat hij verkeerd doet. Deze functieomschrijving ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV geschokt over manipulatie Ministerie ...

14 december 2017
FNV is geschokt over de manipulatie van medewerkers bij het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. In een uitzending van Nieuwsuur, werd duidelijk dat het ministerie sturing en druk zet op het onafhankelijke onderzoeksinstituut om eigen beleid te bevestigen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

’Pas na 2020 zekerheid voor zzp’ers’ ...

5 december 2017
Zzp’ers dreigen nog jarenlang in onzekerheid te zitten. Haagse bronnen zeggen dat het nog zeker tot 2020 duurt tot de plannen van het nieuwe kabinet in werking treden. De regels voor zzp’ers vormen al lange tijd een hoofdpijndossier. In het regeerakkoord staat dat er straks scherper onderscheid gemaakt zal worden tussen wie eigenlijk in loondienst hoort te zijn en wie duidelijk zzp’er is. Voor de grote groep die daartussen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Duurzame vakbondsprijs voor de ...

5 december 2017
FNV en CNV hebben, samen met de Canadese vakbond CLC, de ITUC Dorje Khatri Award gekregen. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering van de internationale vakbeweging ITUC aan een vakbond die zich speciaal heeft ingespannen voor een eerlijke omschakeling naar een CO2-neutrale economie. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Banendoelstellingen beschut werk ...

5 december 2017
Gemeenten moeten aan het eind van 2018 voor tenminste 4.600 beschutte werkplekken hebben gezorgd, meldt de rijksoverheid. Dat betekent dat er, mits de doelstelling voor 2017 gehaald wordt, volgend jaar maar liefst tweeduizend beschutte banen bij moeten komen. De doelstelling voor 2019 (6.000 beschutte banen) is nog ‘zeer voorlopig’. Doelstellingen opgelegd Gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet verplicht ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Waarschuwingen ...

5 december 2017
Een medewerker heeft in het verleden diverse waarschuwingen gekregen omdat hij de bedrijfsregels overtrad. Het ging een tijd goed, maar nu heeft hij weer de regels overtreden. Kan ik me nog beroepen op de eerdere waarschuwingen? Over de ‘houdbaarheidsdatum’ van gegeven waarschuwingen bestaan geen wettelijke regels. Algemeen geldt wel dat ze niet een hele carrière kunnen worden nagedragen. Kijkend naar rechterlijke ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Participatiewetters voelen zich ...

5 december 2017
FNV Overheid en FNV Uitkeringsgerechtigden vinden dat een landelijke regeling met arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de Participatiewet hoog op de agenda moet bij de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarom voerden zij op 1 december jl. in naaktpakken actie aan de start van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zieke werknemer moet al zijn vakantie-uren ...

28 november 2017
Ziek of niet, bij ontslag worden alle vakantie-uren volledig uitbetaald. Een werknemer die ziek wordt en nog maar 70% van zijn loon ontvangt, moet bij zijn ontslag wel alle vakantie-uren uitbetaald krijgen. Het UWV heeft daarover een zaak bij de Centrale Raad van Beroep verloren. De werknemer zag tijdens zijn ziekte zijn werkgever failliet gaan, en de uitkeringsinstantie het uitbetalen van de lonen overnemen. Het UWV ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Worstenmakers en woedende Wajongers ...

28 november 2017
We hebben ons de afgelopen tijd weer in het hele land laten zien. Dat was nodig ook. Staken loont, bewezen bijvoorbeeld de werknemers van Unox in Oss. Zij dwongen met acties goede afspraken af over hun werk, inkomen en pensioen. De mensen van PostNL veegden een flutakkoord van tafel. En de Wajongers overhandigden een lege portemonnee aan de Tweede Kamer. Woedend, want hun uitkeringen gaan omlaag met € 80 per maand. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Je 13e maand: zo zit dat

28 november 2017
Heb ik een 13e maand? Hoeveel geld krijg ik? Betaal ik belasting over mijn 13e maand? Bekijk je cao, contract of bedrijfsregeling. Lees hier meer over de 13e maand
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ontslag: FNV Werken aan Werk helpt ...

28 november 2017
Je bent ontslagen of dreigt je baan kwijt te raken. Dat is heel vervelend. Ineens komt er veel op je af. Zo moet je op zoek naar ander werk. Gelukkig sta je er niet alleen voor. FNV Werken aan Werk helpt je met persoonlijk advies, sollicitatietraining en workshops.  Dit doen wij voor jou
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Feestdagen

28 november 2017
Kerst valt dit jaar op maandag en dinsdag. Een van mijn medewerkers werkt niet op maandagen. Moet ik hem wel of geen loon over Eerste Kerstdag uitbetalen? In beginsel niet. Als een vrije feestdag op een werkdag van de werknemer valt, dan moet deze worden uitbetaald. Maar als een feestdag, waarop het bedrijf dicht is, op een vrije dag van de werknemer valt, dan hoeft de werkgever deze dag niet aan die medewerker uit ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Radar biedt petitie basisinkomen ...

21 november 2017
Radar heeft op dinsdag 14 november jl. de petitie voor een basisinkomen aangeboden in de Tweede Kamer. De ondertekenaars van deze petitie vragen de Nederlandse politiek op korte termijn een experiment te starten met een basisinkomen voor werkloze 55-plussers. SP laat weten een debat aan te vragen over de petitie. De petitie is 113.344 keer ondertekend. De handtekeningen zijn aangeboden aan de voorzitter van de commissie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kun je een steuntje in de rug gebruiken? ...

21 november 2017
Heb je nu of binnenkort een WAO- of WIA-uitkering? FNV biedt informatie, advies en ondersteuning als je naar het UWV moet. Als het nodig is, gaat een WIA/WAO-begeleider met je mee. Dat geeft je rust en zekerheid. Zie hier voor meer informatie over begeleiding
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CAMPAGNE 'WERKEN AAN WERK' VAN ...

21 november 2017
FNV gaat werkzoekenden aan de slag helpen Eind november gaat een campagne van start om FNV Werken aan Werk een bredere bekendheid te geven. FNV Werken aan Werk is een nieuwe dienstverlening die in het leven is geroepen om werkzoekenden weer sneller aan de slag te helpen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CAMPAGNE 'WERKEN AAN WERK' VAN ...

21 november 2017
FNV gaat werkzoekenden aan de slag helpen Eind november gaat een campagne van start om FNV Werken aan Werk een bredere bekendheid te geven. FNV Werken aan Werk is een nieuwe dienstverlening die in het leven is geroepen om werkzoekenden weer sneller aan de slag te helpen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KADERWERK MET WW MOET MOGEN

21 november 2017
Geen toestemming UWV? Meld het ons! Diverse kaderleden met een WW-uitkering blijken geen toestemming te krijgen van het UWV om vrijwilligerswerk uit te voeren bij de FNV. De FNV vindt dit een aantasting van het recht om actief te worden bij een vereniging. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FUSIEPLANNEN? MELD HET OP TIJD

21 november 2017
Overweegt jouw bedrijf te gaan fuseren met een andere onderneming? Dan moet dit op tijd bij de  vakbonden gemeld worden. In een animatiefilm geeft de SER uitleg over de Fusiegedragsregels.
Speelt dit bij jou? Neem dan meteen contact op met je bestuurder! Bekijk hier de animatie 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Mag ik werknemers ...

21 november 2017
Wij hebben een aantal kledingwinkels en ik erger me er ontzettend aan dat mijn medewerkers te pas en te onpas privé staan te bellen of te appen in de winkel. Kan ik een telefoonverbod in de winkels uitvaardigen?  Ja zeker! Dat mag. Een werkgever mag regels maken over de manier waarop zijn werknemers hun werk moeten doen. De werknemers moeten zich aan die regels houden. Dit is uiteraard niet ongelimiteerd; de regels ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arbeidsvoorwaardenagenda 2018 definitief ...

21 november 2017
Vrijdag 10 november jl. is de arbeidsvoorwaardenagenda 2018 'Tijd voor échte waardering' definitief vastgesteld door het Ledenparlement. De drie speerpunten zijn meer echte banen, 3,5% meer loon en herverdeling van werk door Generatiepacten. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

De toekomst van werk

21 november 2017
Robotisering, automatisering en zelfsturende systemen. Hoe ziet de toekomst van werk eruit? In het nieuwste Kennisverslag zoomt UWV in op de gevolgen van technologische ontwikkelingen. In opdracht van UWV heeft TNO een methodiek ontworpen waarmee functieveranderingen als gevolg van technologische ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Deze functieprofielenmethodiek kan UWV helpen om werkzoekenden gerichtere informatie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Advies verkenner over afspraken ...

21 november 2017
Er is vooralsnog onvoldoende draagvlak bij gemeenten voor een aparte cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dat is de conclusie van hoogleraar Roel Bekker. De heer Bekker heeft in opdracht van het VNG bestuur een verkenning gedaan naar dit onderwerp. Het VNG bestuur heeft op 9 november besloten dit advies over te nemen met de aantekening dat nadere verkenning nodig is. De Algemene Ledenvergadering van de VNG had ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WELKE LEDEN WORDEN HET GEZICHT ...

14 november 2017
De FNV ontwikkelt een nieuwe communicatiecampagne. En daar kunt u het gezicht van worden. Want voor de vervolgcampagne op Zo werkt Nederland die nu wordt ontwikkeld laten we natuurlijk weer echte leden zien en aan het woord.

De FNV is een grote en diverse vereniging en dat willen we graag terugzien in de campagne. Daarom hebben we veel verschillende leden nodig. We maken foto’s voor posters, folders en internet. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ga met ons de strijd aan tegen ...

14 november 2017
Onze koers voor de komende 4 jaar staat vast: wij gaan de strijd aan! Met de moordende concurrentie en doorgeslagen flex op de arbeidsmarkt. En de afbraak van onze sociale voorzieningen. Daar hebben we jou bij nodig. Denk met ons mee over ons offensief tegen de race naar beneden. Kom naar een bijeenkomst in de buurt. Meld je hier aan 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV verontwaardigd over lobby voor ...

14 november 2017
De dividendbelasting levert nu nog elk jaar 1,4 miljard euro op die in ons eigen land dringend nodig zijn. Dat zegt voorzitter Han Busker van de FNV naar aanleiding van het nieuws dat Shell, Unilever, AkzoNobel en Philips zouden hebben aangedrongen op afschaffen van deze belasting voor aandeelhouders. LEES HIER MEER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arnhem broedt op eigen proef met ...

14 november 2017
Arnhem moet alsnog werk maken van de invoering van 'sociale bijstand' met ruimte voor bijverdiensten. Dat vinden de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad.   Aanleiding om de druk op te voeren is een soortgelijk experiment dat de gemeente Amsterdam op eigen houtje wil starten zonder toestemming van de regering. ,,Wij zijn warm voorstander van een goede regeling als bij onze wethouder Vliegenthart ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoeveel mag je bijverdienen met ...

14 november 2017
Mag je met een uitkering bijverdienen en hoeveel zou dat dan zijn? Er blijken nogal wat verschillen te zitten in de bijverdiengrenzen bij uitkeringen. Radar kreeg er veel vragen over. Hoeveel mag je bijverdienen met een uitkering? Het was de afgelopen week groot in het nieuws dat de gemeente Amsterdam een proef start om bijstandsgerechtigden 200 euro per maand te laten bijverdienen. Wethouder Arjan Vliegenthart wil ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ziekengeld verhalen ...

14 november 2017
Een medewerker is geopereerd aan haar knie en zou een week of twee niet kunnen werken. Nu heeft haar arts een enorme blunder gemaakt. De prognose is dat ze zeker nog zes maanden uit de roulatie is. Ben ik verplicht om haar loon al die tijd door te betalen? Ja. Een werkgever is bijna altijd verplicht om het loon van een werknemer die niet kan werken wegens ziekte of gebrek door te betalen, zo ook in dit geval. Er is ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nederland heeft behoefte aan werk ...

7 november 2017
Vooruitlopend op het afleggen van de regeringsverklaring door het kabinet Rutte III  in de Tweede Kamer heeft Han Busker, voorzitter van de FNV, een duidelijke boodschap gegeven aan het nieuwe kabinet: ‘De FNV wil dat iedereen profiteert van de verbeterde economische ontwikkeling. Dat kan alleen als de lonen stijgen, mensen op tijd met pensioen kunnen en de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt.’ Aandeelhouders ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wanneer mag je werkgever je ingediende ...

7 november 2017
'Wij hebben twee weken geleden een vakantie-aanvraag gedaan voor juli 2018', schreef Canadian Dream op 2 oktober op het Radar Forum. 'Best vroeg natuurlijk. We hebben het plan om een camperreis te maken in Canada en willen nu al weten of we dat kunnen boeken'. De werkgever wil echter andere vakantie-aanvragen afwachten en heeft het verzoek van Canadian Dream (nog) niet goedgekeurd. Mag dat? Radar spreekt met Sam Groen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging voor Congres Gelijk ...

7 november 2017
Op woensdag 29-11-2017 wordt in de Jaarbeurs Utrecht het 1e Nationaal Congres Gelijk is Gelijk over het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gehouden. Zie https://gelijkisgelijk.nl/ Dit Congres is belangrijk voor:
Overheid. Gemeenten: burgemeesters, wethouders, raadslieden, (beroepskrachten en vrijwilligers). Organisaties, bedrijven en beroepskrachten. Betrokken burgers en vrijwilligers.
(Gemeenten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in ...

7 november 2017
De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog, heeft het kabinet vrijdag besloten. Dat was te verwachten omdat in de raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de levensverwachting in dat jaar voor de 65-plusser iets korter is dan eerder verwacht. In 2023 krijgen mensen dan net als in 2022 AOW als ze 67 jaar en drie maanden oud zijn, meldt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Daarmee gaat de AOW-leeftijd ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Paradise Papers: kabinet moet belastingontwijking ...

7 november 2017
De Paradise Papers laten voor de zoveelste keer zien hoe geheimhouding en gebrek aan transparantie het aantrekkelijk maken om de belasting te ontduiken of te ontwijken. De FNV vraagt het nieuwe kabinet om samen met andere landen meer transparantie voor bedrijven verplicht te stellen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ontslagvergoeding ...

7 november 2017
De arbeidsovereenkomst van een werknemer is op ons initiatief geëindigd. In zijn contract staat dat hij recht heeft op een beëindigingsvergoeding ’gelijk aan de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 1’. Ook op de transitievergoeding maakt hij aanspraak. Moet ik beide betalen? Als de afspraak in het contract dateert van na 1 juli 2015 (de invoeringsdatum van de transitievergoeding) dan moeten beide betaald ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mooi voor jou als uitzendkracht: ...

31 oktober 2017
Je krijgt een eerlijk loon en meer zekerheid Wij hebben hierover goede afspraken gemaakt met de uitzend-werkgevers. Deze komen in de ABU-cao. Dat is de grootste uitzend-cao, voor zo'n 700.000 mensen. Onze leden hebben inmiddels ingestemd met de nieuwe cao. Lees hier meer over dit resultaat 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

O jee, ik heb misschien gewerkt ...

31 oktober 2017
Dan moet je nu even opletten. In straalgrit van Eurogrit zijn asbestvezels gevonden. Zo'n 140 bedrijven hebben dit spul mogelijk gebruikt bij de industriële reiniging van nog meer andere bedrijven. Misschien ook bij jou op je werk. Wij zochten uit waar je op moet letten en wat je kunt doen Lees hier wat je kunt doen
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jongeren verdienen meer zekerheid, ...

31 oktober 2017
Voor jou 10 anderen. Hoe vaak jonge werkenden dat niet horen van hun baas… Steeds meer jongeren hebben een tijdelijk of onzeker contract. En dat is niet best. Je rekeningen staan vast, maar je inkomen schommelt. Zo bouw je geen toekomst op, vindt Young & United. Dus steun onze jongvolwassenen.  Teken hier onze petitie 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Tips voor een hoger pensioen

31 oktober 2017
Als je met pensioen gaat, krijg je AOW en als je in loondienst heb gewerkt heb je ook nog een aanvullend pensioen opgebouwd. Dat is niet voor iedereen voldoende. Wat kan je doen om je pensioen aan te vullen? We moeten met z'n allen steeds langer werken en dat betekent dat we dus ook later ons collectieve ouderdomspensioen krijgen. In 2018 ligt de leeftijd daarvoor zelfs op 68. Hoeveel pensioen je krijgt is afhankelijk ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: #metoo op kantoor ...

31 oktober 2017
Een van mijn medewerksters is – geïnspireerd door #metoo – naar mij toegekomen en heeft mij verteld dat haar manager haar al tijden onheus bejegent en ongepast betast. Wat moet ik doen? In dit soort gevallen is het belangrijk – voor het bedrijf, voor de betrokkenen én juridisch – om een klacht voortvarend, maar ook zorgvuldig, op te pakken. Het beginsel van hoor en wederhoor is daarbij van zeer groot belang. De klager ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV vraagt wethouders steun voor ...

26 oktober 2017
Wethouders kunnen hun steun tot 1 december a.s. uitspreken via de stemming op www.fnv.nl/steuncaopwet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Peter Wiechmann, bestuurder FNV Overheid, 06-51501657 Annika Heerekop, persvoorlichter FNV Overheid, 06-31677590 Bijlage via de link: https://userfiles.mailswitch.nl/c/f8a88a56f7c82c03b0351f61052c57f3/1284-530a52ec2c35f2333d020e4d8576eb5a.pdf : Nieuwsbericht uitvoering ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

uit het Regeerakkoord 2017 – 2021 ...

24 oktober 2017
2. Zekerheid en kansen in een nieuwe economie 2.1 Arbeidsmarkt en sociale zekerheid We staan er economisch goed voor. Maar wie inzoomt, ziet dat te veel mensen daar nog niet van meeprofiteren. De realiteit is dat de arbeidsmarkt knelt voor werkgevers én werknemers. Veel verantwoordelijkheden voor de arbeidsrelatie zijn te eenzijdig bij werkgevers belegd. Wie fatsoenlijk omgaat met zijn werknemers ondervindt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'AOW-verhoging is doorgeslagen’ ...

24 oktober 2017
FNV ziet stijgende onrust op de werkvloer Mensen in verschillende sectoren kunnen het simpelweg niet volhouden tot hun 68e, stelt FNV-voorman Han Busker. Niet alleen werknemers, ook werkgevers zitten ermee in hun maag. Werknemers in verschillende sectoren maken zich grote zorgen over de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Zij vrezen dat ze de eindstreep niet halen en daardoor langdurig langs de kant komen te staan. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMSTEN ...

24 oktober 2017
TIJD VOOR VERANDERING. DOE MEE!
De werkdruk neemt steeds verder toe. Mensen moeten op hun knieën naar de eindstreep omdat de AOW-leeftijd steeds sneller stijgt. Meer dan 35% van de mensen heeft een onzeker contract. En een nieuw kabinet lijkt daar niets aan te veranderen. Zij lijken vooral oog te hebben voor de aandeelhouder. Het is tijd voor verandering! Doe mee. Bouw mee aan de beweging die de strijd aan gaat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Leeftijdsdiscriminatie treft oudere ...

24 oktober 2017
CNV-voorzitter Maurice Limmen: ,,Ondanks de economische groei staan te veel werkzoekende vijftigplussers langs de kant.” Oudere werklozen hebben op grote schaal last van leeftijdsdiscriminatie tijdens het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Maar liefst 85% van de werkzoekende ouderen heeft moeite om werk te vinden vanwege hun leeftijd. Het CNV organiseert daarom vandaag in Utrecht een bijeenkomst ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Nederlands pensioenstelsel is ...

24 oktober 2017
Nederland heeft nog steeds het op één na beste pensioenstelsel ter wereld. Op een toonaangevende lijst van adviesbureau Mercer is het Nederlandse stelsel dit jaar wederom op plek twee uitgekomen. Het gat met nummer één Denemarken is zelfs iets kleiner geworden, ondanks dat beide landen wel hun zogeheten A-status bij Mercer hebben verloren. 'Een andere weging van indicatoren' 'De reden dat Nederland minder goed scoort ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Transitievergoeding ...

24 oktober 2017
We gaan een deel van onze activiteiten afstoten waardoor twaalf personeelsleden overtallig zijn. We kunnen er zeven herplaatsen binnen ons bedrijf. De anderen bij een collega. Hebben medewerkers die worden herplaatst recht op een transitievergoeding? Medewerkers die intern herplaatst worden, hebben geen recht op een transitievergoeding, immers hun arbeidsovereenkomst eindigt niet; zij krijgen alleen een andere functie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV vraagt wethouders steun voor ...

24 oktober 2017
Iedere werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dus ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarom vraagt de FNV wethouders in Nederland hun steun uit te spreken voor arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenaamde garantiebanen. De brief met deze oproep is deze week gestuurd naar alle wethouders van de 388 gemeenten die sociale zaken en werk en inkomen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Positie voor zzp’ers blijft onzeker ...

17 oktober 2017
Opdrachtgevers en zzp’ers blijven in onzekerheid nu de Wet DBA wordt afgeschaft. De nieuwe wet- en regelgeving die het kabinet daarvoor in de plaats wil invoeren roept te veel vragen op. Zzp-organisaties zijn dan ook niet te spreken over de maatregelen. Voorzitter Maarten Post van Stichting ZZP Nederland, met meer dan 40.000 leden de grootste zzp-organisatie in ons land, geeft aan dat de onzekerheid onder opdrachtgevers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

INGRID REP GEKOZEN ALS ALGEMEEN ...

17 oktober 2017
Ons ledenparlement heeft op vrijdag 13 oktober jl. Ingrid Rep met ruim 58 procent van de stemmen gekozen als nieuwe Algemeen Secretaris van de FNV. Ingrid Rep was eerder secretaris en directeur van vakbond FNV KIEM en momenteel sectorhoofd van FNV Diensten. In mei van dit jaar werden de overige functionarissen in het dagelijks en algemeen bestuur van de FNV geïnstalleerd. Op dat moment ontstond er een vacature voor ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eerste generatieregeling in de ...

17 oktober 2017
Met een vrijdag jl. gesloten akkoord tussen FNV, CNV, NU’91, FBZ en zorgorganisatie Cosis in Assen, is het eerste generatiepact in de zorg een feit. Cosis en de bonden zijn overeengekomen dat oudere werknemers die maximaal vijf jaar van hun AOW af zitten, voortaan minder uren hoeven te werken en daarvoor gecompenseerd worden. Zo worden oudere werknemers ontlast en ontstaan er meer werkplekken voor jongere werknemers. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ketenregeling ...

17 oktober 2017
Vanwege fluctuaties in ons werkaanbod werken wij veel met tijdelijk personeel. Ik heb begrepen dat het nieuwe kabinet de ketenregeling wil verruimen. Voor ons is dat goed nieuws. Per wanneer kunnen we daar gebruik van maken? Het klopt dat Rutte III de ketenregeling wil verruimen. De ketenregeling komt er op neer dat een werkgever niet onbeperkt tijdelijke contracten met zijn werknemer mag overeenkomen. Na drie tijdelijke ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

World Day of Decent Work: Europa ...

12 oktober 2017
Niet alleen Nederland, ook andere Europese landen hebben een goede loonsverhoging nodig. De tijd is er rijp voor. Europa is hersteld van de crisis en de economische groei neemt toe. Bedrijven en aandeelhouders profiteren flink van de toenemende economische groei en productiviteit. De lonen stijgen echter niet of nauwelijks mee. LEES HIER VERDER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

EEN KABINET VOOR DE AANDEELHOUDERS, ...

12 oktober 2017
Tijd voor het offensief!
Na de bekendmaking van het regeerakkoord zijn bij de FNV de alarmbellen afgegaan. Door de keuzes die deze regering maakt, wordt het dagelijkse leven van mensen duurder, de positie van werkenden onzekerder en wordt het minimumloon aangetast. Wij willen dan ook samen met kaderleden en FNV-collega’s het regeerakkoord onder de loep nemen tijdens een bijeenkomst op maandag 16 oktober aanstaande. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Regeerakkoord levert schijnzekerheid ...

12 oktober 2017
Geen collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. FNV Zelfstandigen vindt het een gemiste kans van dit nieuwe kabinet. Ruim 80 procent van de zelfstandigen is op dit moment niet verzekerd. Vaak kúnnen zelfstandigen zich niet eens verzekeren vanwege te hoge premies en uitsluitingen. Zelfstandigen in de bouw kunnen zich bijvoorbeeld maar verzekeren tot hun 60ste. LEES HIER MEER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuw pensioenstelsel

12 oktober 2017
Het aanstaande kabinet Rutte III wil het pensioenstelsel vernieuwen voor 2020. De sociale partners moeten de plannen vormgeven. In de loop van 2018 moet op hoofdlijnen overeenstemming zijn bereikt zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving. Er moeten individuele spaarpotten komen in plaats van het huidige systeem waarbij gespaard wordt in een algemene pot waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Sollicitanten ...

12 oktober 2017
Voordat ik een sollicitant uitnodig voor een gesprek, google ik hem altijd even. Ook bekijk ik zijn LinkedIn en zijn Facebook-, Twitter- en Instagram-account. Nu lees ik dat dit helemaal niet mag. Wat mag ik wel, en wat niet? Uitgangspunt is dat het helemaal niet mag. Oók op sociale media die openbaar zijn, mogen werkgevers niet zondermeer checken of de sollicitant wel of niet geschikt is voor zijn bedrijf. Sociale ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet breekt OV af en jaagt reiziger ...

12 oktober 2017
FNV Spoor, FNV Streekvervoer en werknemers in deze sectoren maken zich ernstig zorgen over de kabinetsplannen voor het openbaar vervoer. Ze verwachten minder kwaliteit, duurder vervoer, verlies van werkgelegenheid en slechtere verbindingen.   LEES HIER VERDER  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wajongers onnodig hard gepakt in ...

12 oktober 2017
De Wajonggroep FNV vindt het onbegrijpelijk en teleurstellend dat in het regeerakkoord wordt vastgehouden aan de plannen om Wajongers te korten op hun uitkering. In het akkoord worden mensen met een beperking vanaf 2018 met ruim 5% gekort. LEES HIER VERDER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV bereikt meer zekerheid en eerlijker ...

12 oktober 2017
FNV Flex en de werkgeversverenigingen in de uitzendbranche hebben woensdag jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over de ABU-cao. De FNV heeft afspraken gemaakt over een eerlijk loon en meer zekerheid voor uitzendkrachten. De ABU-cao geldt voor circa 700.000 uitzendkrachten.   LEES HIER VERDER
 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Alternatief voor de dure AOV voor ...

3 oktober 2017
Zzp'ers zijn, in tegenstelling tot werknemers, niet wettelijk verplicht om een  arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Veel zelfstandigen vinden het te duur, worden door verzekeraars uitgesloten of hebben er geen vertrouwen in dat de verzekeraar betaalt als ze het nodig hebben. Is er een alternatief voor de dure AOV voor zzp'ers? Van de bijna 900.000 zzp'ers is slechts twintig procent verzekerd voor arbeidsongeschiktheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eén baan moet een volwaardig inkomen ...

3 oktober 2017
Het CBS maakte bekend dat 600.000 mensen een zogenaamde stapelbaan hebben. Zij hebben twee banen nodig om gemiddeld aan 29 uur werk te komen. FNV-vicevoorzitter Mariëtte Patijn: ‘Wij zien bij onze leden met een oproepcontract in de schoonmaak, thuiszorg, in de beveiliging, postsortering en de postbezorging dat zij vaak veel meer dan fulltime beschikbaar moeten zijn voor beide banen en toch geen leefbaar inkomen overhouden.’ ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lonen 3,5% omhoog in 2018 en iedereen ...

3 oktober 2017
De economie draait op volle toeren en de meeste bedrijven verdienen goed geld. Toch merken veel werknemers daar nog bitter weinig van. 'Met deze eerlijke looneis van 3,5 % maken we een inhaalslag', zegt FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha. 'We willen dat iedereen profiteert van de economische groei.' Lees hier meer over de FNV-looneis 2018    
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jij laat toch geen geld liggen? ...

3 oktober 2017
Je kunt als werknemer een deel van je FNV-contributie terugkrijgen. Dat hebben we in veel cao's afgesproken. Hoe het werkt? Heel simpel. Je print de jaaropgave contributie, ondertekent deze en levert hem in bij je werkgever. Die zorgt dan dat je je geld terugkrijgt, als je in aanmerking komt. Kijk nu of de regeling ook voor jou geldt. Download hier je jaaropgave
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jonge werkenden maken zich klaar ...

3 oktober 2017
Op het FNV Young & United WTFLEX-bootcamp in Utrecht kwamen honderd jonge werkenden bij elkaar om zich klaar te stomen voor de strijd voor een zeker inkomen en een vast contract bij vast werk. Met een authentieke Haka trapten ze hun campagne af. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

’32-urige werkweek in sectoren ...

3 oktober 2017
FNV eist robotwinst op Bedrijven die automatiseren en robotiseren moeten de efficiëntiewinsten delen met hun personeel. Anders zijn werknemers alleen maar de pineut terwijl de bedrijfswinsten blijven toenemen. Vicevoorzitter Mariëtte Patijn van vakbond FNV: „Productiviteitswinsten van robotisering moeten eerlijk naar de mensen toekomen.” Dat zegt vicevoorzitter Mariëtte Patijn van vakbond FNV. „Als gevolg van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Stoptober

3 oktober 2017
Een aantal rokers binnen mijn bedrijf doet mee met ‘Stoptober’; zij willen graag van het roken af. Niet-rokers irriteren zich steeds meer aan de rooklucht en de rookpauzes van de rokers. Ik zou mijn bedrijf best graag rookvrij willen hebben, kan dat? Ja, dat kan. Een werkgever mag binnen zijn bedrijf een algeheel rookverbod uitvaardigen. Ook mag hij zijn medewerkers verbieden om rookpauzes te houden. De werkgever heeft ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Word lid om FNV looneis te steunen!' ...

26 september 2017
Demissionair minister Dijsselbloem is lid geworden van de FNV om onze looneisen te steunen. Dat maakte hij bekend. In het BNNVARA-programma 'De Wereld draait door' pleitte hij ervoor dat iedereen die werkt, lid zou moeten worden van de vakbond. De FNV is blij met deze steun. Ook in het Financieele Dagblad bleef de stap van Dijsselbloem niet onopgemerkt. > Lees hier het nieuwsbericht op fd.nl
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

STEUN DE FNV WAJONGGROEP ACTIE: ...

26 september 2017
Teken de petitie Het zittende kabinet is trots dat met de Miljoenennota de koopkracht voor iedereen zou stijgen, maar dat klopt niet. Er is een groep die met 7 procent flink inlevert: 70.000 Wajongers met arbeidscapaciteit. De FNV Wajonggroep vindt dat oneerlijk en vraagt je de petitie te tekenen. Doe ook mee!  Ja ik doe mee. Ik teken hier de petitie
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CONSULENT WERKLOOSHEID

26 september 2017
Ben je werkzoekend en heb je behoefte aan een luisterend oor, informatie, advies of ondersteuning over jouw WW-, I(O)AW- of WWB-uitkering? Dan kan je terecht bij één van onze consulenten werkloosheid. Hij of zij weet de weg in het woud van instanties, regels en wetgeving. Neem hier contact op
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CETA-verdrag voor een groot deel ...

26 september 2017
Grote delen van CETA, het handels- en investeerdersverdrag tussen Canada en de Europese Unie, zijn op 21 september jl. vervroegd in werking getreden. De FNV vindt dit onverantwoord, want CETA biedt onvoldoende garanties en levert te veel risico's op. Bovendien is er nog geen officiële goedkeuring. Zowel de Europese lidstaten als het Europese Hof van Justitie kunnen het verdrag nog gedeeltelijk tegenhouden. LEES HIER ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Korte mouwen

26 september 2017
Ik heb een bedrijf waarin etenswaren worden vervaardigd. Vanwege veiligheid en hygiëne moet personeel dat eten vervaardigt, korte mouwen dragen. Een medewerkster wil dat vanuit haar geloofsovertuiging niet meer doen. Wat nu? Een werkgever heeft instructierecht dat hem – onder meer – het recht geeft om het dragen van bedrijfskleding te verplichten. Ook mag een werkgever voorschriften geven over het uiterlijk. Hoe ver ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ouderen vergeten pensioen

26 september 2017
Bij pensioenfondsen liggen voor honderden miljoenen euro's aan nooit opgevraagde pensioenen. Het gaat alleen bij de grootste drie fondsen al om het geld van 100.000 mensen, bericht het AD. ABP, PFZW en PMT hebben in totaal zo'n 350 miljoen euro aan nooit opgevraagde pensioenen liggen. De meeste rechthebbenden worden snel gevonden, maar een aanzienlijke groep blijft onvindbaar. Het gaat vaak om mensen die een paar jaar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kabinet: leeftijdsdiscriminatie ...

19 september 2017
Het kabinet ziet er niets in om leeftijdsdiscriminatie op zichzelf strafbaar te stellen. Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. 50PLUS had gevraagd om de strafbaarstelling. Volgens fractieleider Henk Krol is leeftijdsdiscriminatie een hardnekkig probleem, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Volgens Blok zijn er genoeg mogelijkheden om het probleem aan te pakken. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ben jij toe aan iets anders?

19 september 2017
FNV Loopbaanadvies helpt je gratis als je lid bent Je kwam vol energie uit je vakantie. Maar al snel was je die energie weer kwijt. Misschien ben je dan wel toe aan ander werk of een andere werkgever. Wil je dat uitzoeken? Stap dan naar FNV Loopbaanadvies. Bezoek ons spreekuur, bekijk onze trainingen en praat eens met een van onze loopbaancoaches. Ga hier naar FNV Loopbaanadvies
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Geef vrouwen evenveel salaris als ...

19 september 2017
Jij wilt toch ook gelijk loon voor gelijk werk? Vrouwen verdienen veel minder geld dan mannen. Gemiddeld 16 procent. Voor hetzelfde werk! Dat is bijna 2 maanden werken voor niets. De FNV vindt dat niet oké. Jij vindt dat toch ook? Laat je daarom horen, vul onze enquête in. En kom naar Equal Pay Day op vrijdag 3 november a.s. in Jaarbeurs Utrecht. Vul hier onze enquête in 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Young & United WTFLEX bootcamp

19 september 2017
Want jongeren verdienen meer zekerheid We hebben het gefikst: de afschaffing van het jeugdloon. Daarmee is de strijd van FNV Young & United nog niet voorbij. Wij gaan door, voor meer zeker werk en waardering voor jongeren. Samen bereiden we ons voor tijdens het vetste event van het jaar: het Young & United WTFLEX Bootcamp Meld je hier aan voor dit event
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KANDIDATEN FUNCTIE ALGEMEEN SECRETARIS ...

19 september 2017
Kennismakingsbijeenkomst op 30 september a.s. Zeven/zes kandidaten gaan de komende maand campagne voeren om op 13 oktober a.s. verkozen te worden tot nieuwe Algemeen Secretaris in het bestuur van de FNV. Dat is gisteren bekend gemaakt tijdens de vergadering van het ledenparlement. Op de definitieve kandidatenlijst staan de volgende namen: Wilfried Claus Hettie Kijzers Henk Kool Ruud Kuin Ed Lugthart Ingrid Rep De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Tijd voor echte waardering met ...

19 september 2017
FNV zet komend cao-seizoen in op een minimale looneis van 3,5 procent. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat ieder minimaal 1000 euro erbij moet krijgen per jaar. FNV-arbeidsvoorwaardencoördinator Zakaria Boufangacha: ‘Het is tijd voor echte waardering, er moet nu echt meer geïnvesteerd worden in werkenden. Het gaat economisch goed en de overgrote ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Certificaten

19 september 2017
Een van mijn medewerkers vertelde dat zijn lascertificaat binnenkort verloopt. Zonder dit lascertificaat kan hij zijn werkzaamheden niet meer (volledig) verrichten. Wie is verantwoordelijk voor het verlengen van dit certificaat? De werkgever is verantwoordelijk voor het op peil houden van de vereiste vaardigheden en bijbehorende certificaten van zijn personeel. In de wet staat dat op de werkgever een scholingsplicht ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Startsein FNV Werken aan Werk: ...

12 september 2017
FNV-voorzitter Han Busker en demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben in Rotterdam gezamenlijk het startschot gegeven voor een nieuw initiatief van de FNV: Werken aan Werk. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioen: we gaan niet over één ...

12 september 2017
Het pensioenonderwerp wordt uitermate zorgvuldig behandeld in onze vereniging. Na een uitgebreide rondgang is de nota 'Samen delen, een sterke keuze' opgesteld. Deze nota is te allen tijde leidend voor onze inzet. Het bestuur van de FNV gaat niet over één nacht ijs als er een voorstel voor een nieuw pensioencontract wordt voorgelegd aan ons ledenparlement. Het bestuur wil eerst meer uitkomsten van berekeningen zien, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV blij met initiatiefwetsvoorstel ...

12 september 2017
'Voor ons is het van groot belang dat onzeker werk aangepakt wordt in al zijn verschijningsvormen, daarom zijn wij blij met dit initiatiefwetsvoorstel dat payrolling aan banden wil leggen', zegt FNV-vicevoorzitter Mariette Patijn in reactie op het initiatiefwetsvoorstel dat PvdA, Groen Links en SP vandaag indienen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Woedend

12 september 2017
Gisteren kwam mijn salesmanager bozig binnen. Toen ik hem vroeg wat er was, werd hij woedend. Hij kwam met gebalde vuisten naar mij toe, riep dat hij zijn ex ging vermoorden en liep daarna stampend de deur uit. Is dit reden voor ontslag op staande voet? Deze vraag is niet met een simpel ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden. Of een gebeurtenis een geldige reden is voor ontslag op staande voet, hangt namelijk ook af van alle ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Overheid moet meer banen aanbieden ...

12 september 2017
Staatssecretaris Klijnsma van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft mede namens de minister van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een brief naar de beide Kamers gestuurd om te laten weten dat voor overheidswerkgevers een quotumregeling gaat gelden met betrekking tot de banenafspraak. Sociale partners hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er 100.000 extra banen komen voor mensen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV heeft constructief gesprek ...

5 september 2017
De FNV heeft met Klaas Knot een constructief gesprek gehad over de loonontwikkeling in Nederland. Aanleiding zijn uitspraken van de DNB president over de lonen die omhoog moeten. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bezoek de 50PlusBeurs met korting ...

5 september 2017
Bij de FNV-stand ontvang je een kleine verrassing    De 50PlusBeurs in de Jaarbeurs staat van 19 tot 23 september a.s. weer bol van activiteiten, aanbiedingen en informatie voor 50-plussers. Als FNV-lid betaal je maar € 9,95. Met je ledenpas kun je bij de FNV-stand een verrassing ophalen. Vertel ons dan ook jouw ultieme tip hoe je goed je pensioen kunt halen. BESTEL HIER JE KAARTJE VOOR DE 50PLUSBEURS ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Heibel om eieren. Maar wie hoor ...

5 september 2017
Besmette eieren. We hebben het er al wekenlang over met z’n allen. Maar (nog) niemand is eraan doodgegaan. Ondertussen sterven jaarlijks wel 100.000 mensen aan kanker door gevaarlijke stoffen op hun werk. Wie hoor je dáár over? Het is meten met 2 maten, schrijft FNV-adviseur Wim van Veelen. Lees hier zijn column
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Een tijdelijk contract: wat moet ...

5 september 2017
Fijn, een baan. Maar een vast contract is er niet meer bij. Een tijdelijke aanstelling is tegenwoordig de norm. Kan dat zomaar? En wat zijn de valkuilen voor flexwerkers en zzp'ers? Er was een tijd dat de meeste werknemers een contract voor onbepaalde tijd kregen. Natuurlijk, er ging een proeftijd van twee maanden aan vooraf, maar daarna zat je gebeiteld. Dat is allang niet meer zo. Volgens het CBS neemt het aantal ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

12 stappen naar meer salaris

5 september 2017
Je vindt dat het tijd is om je salaris op te peppen. Maar hoeveel vind je dat je waard bent? Pas op: als je te weinig vraagt, krijg je weinig. Als je te veel vraagt, nemen ze je niet serieus. Zo pak je een salarisonderhandeling aan. 'In de cao's die momenteel worden afgesloten zie je weer forsere loonsverhogingen', zegt FNV-bestuurder Ingrid van Nieuwkuijk. 'Er is meer financiële ruimte.' Als werknemer zie je dat ook. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioenopstand binnen FNV

5 september 2017
Tienduizenden gepensioneerden binnen vakbond FNV komen in opstand tegen veranderingen in het pensioenstelsel. Ze zetten FNV-voorzitter Han Busker onder druk om met geen enkele pensioenwijziging in te stemmen. Namens 27.000 leden van FNV Senioren is een brief gestuurd naar FNV-voorman Busker. Ze willen absoluut niet dat van het huidig pensioen individuele potjes worden gemaakt. „We zien met lede ogen aan hoe allerlei ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Investeer in lezen en schrijven ...

5 september 2017
Om laaggeletterdheid echt te verminderen, is een investering in de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt broodnodig. Dat zijn werknemers en werkzoekenden in beroepen met veel onzekerheid en lage lonen. Die boodschap heeft FNV aan de vooravond van de Week van de Alfabetisering. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ontslag ziek ...

5 september 2017
We gaan met een deel van onze werkzaamheden stoppen, waardoor we van een hele functiegroep afscheid moeten nemen. Binnen deze groep zit een medewerker die al drie maanden ziek is. Nu begrijp ik dat ik hem niet kan ontslaan, klopt dat? Ja, dat klopt. Een werkgever die afscheid moet nemen van een groep medewerkers omdat hij zijn bedrijf anders gaat inrichten of om bedrijfseconomische redenen, moet – tenzij de werknemers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Teruggave vakbondscontributie: ...

29 augustus 2017
In veel cao's is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie terug kunt krijgen. Laat geen geld liggen! Vanaf maandag 28 augustus kun je je jaaropgave weer downloaden op de site. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KANDIDATEN ALGEMEEN SECRETARIS ...

29 augustus 2017
Op 30 september 2017 stellen we de kandidaten voor de functie van Algemeen Secretaris in het bestuur van de FNV aan je voor. En jij krijgt de mogelijkheid om ze het hemd van het lijf te vragen. Meld je nu aan voor de kennismakingsbijeenkomst!

Een keuze met draagvlak
De nieuwe Algemeen Secretaris wordt op 13 oktober 2017 gekozen door het ledenparlement. Om een weloverwogen keuze te kunnen maken willen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Wie zwijgt…

29 augustus 2017
Een medewerker is twee maanden geleden voor een week op vakantie gegaan. Sindsdien hebben we niets meer van hem gehoord. We weten dat hij wel weer in Nederland is, maar we krijgen hem telefonisch of per e-mail niet te pakken. We zijn bij hem langs geweest en hebben hem (aangetekende) brieven gestuurd, maar alles tevergeefs. Nu willen we zijn dienstverband beëindigen via de rechter. Wat gebeurt er als hij ook daar niet ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuwe sectorraad FNV Senioren ...

22 augustus 2017
De verkiezingen zijn achter de rug, er is een nieuwe sectorraad FNV Senioren. Jullie hebben met bijna 20.000 leden van FNV Senioren gestemd. Op 7 september a.s. wordt de nieuwe sectorraad geïnstalleerd. Hier zie je de nieuwe sectorraadsleden
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV reactie op CPB cijfers economische ...

22 augustus 2017
Vorige week presenteerde het CPB cijfers over de economische groeiverwachtingen van de komende jaren. FNV voorzitter Han Busker: ‘Mooi dat het economisch zo goed gaat en dat steeds meer mensen werk hebben. Dat moet resulteren in meer echte banen. Werknemers moeten ook een groter gedeelte van de winstkoek krijgen in de vorm van goede loonverhogingen. Onze boodschap aan het kabinet is dat de koopkrachtverbetering eerlijker ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Nieuwe proeftijd ...

22 augustus 2017
Wij hebben een half jaar geleden een medewerker receptie aangenomen. Wij denken dat ze meer in haar mars heeft, dus willen we haar de functie van accountmanager aanbieden. Nu willen we eigenlijk een proeftijd in het nieuwe contract opnemen. Mag dat? Als sprake is van een andere functie die echt hele andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van de werknemer vraagt dan de huidig functie, dan mag inderdaad (opnieuw) ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nog geen 67, wel met pensioen: ...

15 augustus 2017
We worden steeds ouder, het is dus niet gek dat de AOW-leeftijd omhooggaat en we langer moeten door­werken. Maar stel dat je dat niet wilt of kunt? Of dat je al niet meer werkt en erop had gerekend dat je op je 65ste AOW zou ­krijgen? Goed nieuws: er is een aantal overbruggings­tactieken. Een artikel uit consumentenmagazine RADAR+ In loondienst Als je in loondienst werkt, is het eenvoudig. Dan bouw je pensioen op via ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nationale Ouderen dag

15 augustus 2017
Vrijdag 6 oktober a.s. is het Nationale Ouderen dag, een dag die FNV Senioren niet zomaar voorbij laat gaan! Speciaal voor leden wordt er een evenement georganiseerd, met een vorstelijk tintje. We houden nog even geheim wat het wordt. Binnenkort volgt er meer informatie. Houd dus je mailbox / brievenbus in de gaten. 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Forever Young Festival

15 augustus 2017
23 augustus in Almere Een gratis festival voor alle 65-plussers in Nederland, een dagje uit, een dag vol muziek, theater, workshops, beleving en plezier. Dat is het Forever Young Festival. Het vindt plaats op woensdag 23 augustus a.s. in Almere.  Bestel hier jouw gratis kaarten
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WW-LEK REPARATIE UITGEBREID

15 augustus 2017
Ben je korter dan twee jaar ziek geweest en heb je daardoor een lagere WW-uitkering? De rechter heeft geoordeeld dat dit niet mag. De WW-uitkering moet worden gebaseerd op het salaris van vóór je ziekte. FNV gaat overleggen met de minister over reparatie van dit WW-lek voor minder lang zieke werknemers. Lees hier meer over reparatie WW-lek 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KORTING OP WAJONG MOET VAN TAFEL ...

15 augustus 2017
Vanaf 2018 word je als arbeidsgeschikte Wajongers met 7% gekort op je uitkering. Vind je door het tekort aan geschikte banen geen werk, dan word je toch gekort. Wij vinden dit onrechtvaardig en zijn een lobby tegen de korting gestart. STEUN HIER DE LOBBY
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV BLIJ MET EXPERIMENTEN BASISINKOMEN ...

15 augustus 2017
De komende 2 jaar wordt in 5 Nederlandse gemeenten geëxperimenteerd met verschillende vormen van basisinkomen. FNV Uitkeringsgerechtigden bestuurder Willem Banning: "De FNV is blij dat er nu meer ruimte komt voor het experimenteren met regelvrije bijstand." Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FINANCIEEL ADVIES VOOR LAGE INKOMENS ...

15 augustus 2017
Stapelen de rekeningen zich op? Blijf niet te lang zelf tobben. Overheid en gemeenten hebben financiële regelingen voor mensen met lage inkomens. Vrijwilligers van FNV weten de weg in alle regelingen. Zij adviseren welke stappen je het best kunt nemen. Lees hier meer informatie en maak een afspraak
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV WERKEN AAN WERK

15 augustus 2017
Ben je ontslagen of dreigt dat te gebeuren? Dan helpt FNV Werken aan Werken je zo snel mogelijk weer aan het werk. Ook als je geen lid van FNV bent. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Lees hier de voorwaarden en meld je aan 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Stelende werknemer(s) ...

15 augustus 2017
Wij exploiteren een aantal bouwmarkten. Nu missen we de laatste drie weken bij de kascontrole van een van de filialen steeds kleine geldbedragen, variërend tussen de €5 en €35. Mag ik verborgen camera’s boven alle kassa’s van dit filiaal hangen om te achterhalen wie het geld achterover drukt? In principe mag dat wel. De hoofdregel is dat een werkgever zijn werknemers alleen mag filmen als zijn belang daarbij opweegt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Alsnog zwangerschapsuitkering voor ...

8 augustus 2017
Geen zwangerschapsuitkering tussen 2004 en 2008 als je zwanger was als zelfstandig werkende vrouw. Tegen dat onrecht hebben FNV-leden en het Clara Wichmannfonds 12 jaar geprocedeerd. Nu de rechter hun bezwaren uiteindelijk volledig heeft erkend, moet het UWV opnieuw beslissen over aanvragen uit die tijd. Een mooi succes, waarmee duizenden vrouwen alsnog hun recht kunnen halen. Zie hier: Recht zegeviert na 12 jaar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ik heb mijn loon niet gekregen

8 augustus 2017
Wat kan ik doen om mijn loon alsnog te krijgen? Wat is voor mijn baas het uiterste tijdstip voor uitbetaling van mijn loon? Wat doe ik als mijn loon altijd te laat komt? Download onze voorbeeldbrief om je loonbetaling op te eisen. Dit zijn onze antwoorden 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ander werk of nieuw adres? Geef ...

8 augustus 2017
Zorg dat je gegevens waarmee je bij de FNV staat ingeschreven up-to-date zijn. Zo voorkom je dat je informatie mist over jouw cao of bedrijf. Mogelijk betaal je teveel voor je lidmaatschap omdat je inkomen na pensioen of ontslag is gedaald. Dan kan je contributie misschien wel omlaag. Wijzig zelf je gegevens op de FNV-website. Ga hier naar online wijzigen
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Net in dienst al recht op vakantiedagen? ...

8 augustus 2017
Een maand geleden is een nieuwe fulltimer bij ons komen werken. Nu heeft hij verzocht om volgende maand drie weken vakantie op te nemen. Onze medewerkers krijgen vijf weken vakantie op jaarbasis. Hoe zit dat met de opbouw van vakantiedagen? Kan hij nu al drie weken vakantie opnemen? Vakantiedagen worden – althans formeel gezien – niet aan het begin van een dienstverband of (kalender)jaar aan medewerkers toegekend, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ontmoet de FNV op de 50PlusBeurs ...

1 augustus 2017
Ook dit jaar vind je de FNV weer op de 50PlusBeurs in Utrecht. Kom je ook langs bij onze stand? Stond vorig jaar de koopkracht centraal, dit jaar zijn we benieuwd naar jouw ultieme tip om fit het pensioen te halen. Voor onze leden hebben we bovendien een kleine verrassing op vertoon van de lidmaatschapspas. En het is extra voordelig om naar de beurs te komen met de speciale kortingsactie van de FNV. De beurs is van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VNG (Vereniging van Nederlandse ...

1 augustus 2017
Met de opdracht 'Verkenning wenselijkheid centrale afspraken over arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de arbeidsmarkt' wil de VNG nagaan of gemeenten nog achter een standpunt staan dat in 2013 is ingenomen. De VNG heeft Roel Bekker benoemd als verkenner in deze kwestie. Roel Bekker was van 1998-2007 secretaris-generaal van het ministerie van VWS en van 2007-2010 secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst. Van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Geen lagere WW-uitkering door ...

25 juli 2017
Ziekte mag niet leiden tot een lagere WW-uitkering voor iemand die daarna zijn of haar baan verliest. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter op het gebied van onder meer sociale zekerheid, woensdag bepaald. Het betreft een uitspraak in een zaak die een werkneemster had aangespannen tegen uitkeringsinstantie UWV. Zij was geruime tijd ziek geweest, en had in het tweede ziektejaar haar loon niet ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuw kabinet moet AOW-leeftijd ...

25 juli 2017
‘Het nieuwe kabinet moet meteen iets doen aan de steeds maar stijgende AOW-leeftijd.’ Dat zegt de in het FNV-bestuur verantwoordelijke voor AOW en pensioenen. Het FNV-pleidooi voor eerlijk stoppen met werken dringt nu ook door tot de werkgevers. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bonden: Papamaand ING ’blauwdruk ...

25 juli 2017
ING’ers krijgen een maand verlof als ze vader worden. Als het aan de vakbonden ligt, krijgen veel meer kersverse vaders binnenkort recht op een maandenlang ’babyverlof’. De vrijdag afgesloten cao van ING moet daarbij als blauwdruk dienen. Emanuel Geurts van vakbond De Unie spreekt van een ’mooi voorbeeld’ en een ’signaal naar de politiek’. „Dit gaat wel navolging krijgen”, verwacht FNV-onderhandelaar Gerard van Hees. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeenten starten gezamenlijke ...

25 juli 2017
Gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden zijn een gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie gestart. De drie Gelderse gemeenten werken onder de naam ‘De Connectie’ samen op gebied van onder meer belasting, administratie en inkoop- en aanbesteding. Bedrijfsvoering  De Connectie moet de drie gemeenten een groot aantal werkzaamheden uit handen nemen. Het gaat onder meer om financiële- en personeelsadministraties, facilitaire ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Robotisering

25 juli 2017
Wij zijn in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een productierobot die het werk van zes productiemedewerkers overneemt. Kunnen we deze zes productiemedewerkers ontslaan? Om een werknemer te kunnen ontslaan moet een werkgever een ‘redelijke grond’ hebben. In de wet staan acht redenen op grond waarvan ontslag mogelijk is. Eén van die redenen is bedrijfseconomische omstandigheden. Onder deze ontslaggrond ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Wat als werk ...

18 juli 2017
Wij ontwerpen en verkopen wereldwijd diverse machines. Onze eigen monteurs vliegen de wereld over voor installatie, reparatie en onderhoud van die machines. Nu heeft een van de monteurs aangegeven dat hij zijn werk – vooral het reizen – niet meer aankan. Welke middelen hebben wij om een andersoortig dienstverband te bespreken? Als een werknemer aangeeft dat hij zijn werk – fysiek of mentaal – niet meer aan kan, dan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeenten pal achter nieuw sociaal ...

18 juli 2017
Alle gemeenten in de regio Arnhem gaan in zee met het nieuwe Werkbedrijf Arnhem als alternatief voor de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. De banen van de 2591 medewerkers zijn zeker gesteld. In een paar gemeenteraden moet nog een officieel jawoord worden gegeven voor de reorganisatie, maar niemand verwacht dat plaatselijke politici nog een spaak in het wiel zullen steken. ,,De sfeer is eensgezind’’, reageert ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kritisch Overbetuwe kiest tóch ...

18 juli 2017
Overbetuwe was jarenlang de grootste criticaster van sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven. Het was vooral de oplopende tekorten beu en zou het eigen alternatief Overlinge optuigen. Waarom sluit ze zich nu dan toch aan bij regiogemeenten die in zee gaan met 'opvolger' Werkbedrijf Arnhem?  CDA-raadslid Martin van Baak antwoordt: ,,Omdat 'Arnhem' de gemeente volledig gaat 'ontzorgen'. Overbetuwe kan zó instappen.’’ ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkbedrijf Arnhem gaat 'Scalabor' ...

18 juli 2017
'Scalabor' is de naam van de nieuwe sociale werkvoorziening in Midden Gelderland.  Onder andere medewerkers van Presikhaaf Bedrijven worden ondergebracht bij Scalabor.  De naam is een samentrekking van 'scala' en 'labor'.  Ivo Korte, projectleider van de nieuwe organisatie Scalabor: ,,Scala staat voor het grote aantal mogelijkheden dat het nieuwe bedrijf te bieden heeft en labor staat in het Engels voor arbeid en inspanning.’’ ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mensen met zware beroepen halen ...

18 juli 2017
Nederlanders met zware beroepen halen steeds vaker hun pensioen niet. Ze melden zich voortijdig ziek en krijgen een arbeidsongeschiktheidsuitkering om de periode tot hun pensioen te overbruggen, meldt de Volkskrant. Het pensioenfonds voor de metaal (PMT) ziet een verdubbeling van het aantal nieuwe arbeidsongeschikten sinds de pensioenleeftijd in stappen omhoog gaat van 65 naar 67 jaar. Ook bij het pensioenfonds Zorg ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Overheid roept het één en doet ...

18 juli 2017
De inhuur van extern personeel bij de overheid rijst de pan uit. In twee jaar tijd namen de kosten met bijna 20 procent toe, blijkt uit onderzoek van deze krant. Het kabinet roept om minder flexwerk, maar heeft de boel in eigen huis niet op orde. We hebben er zó veel taken bijgekregen, dat kunnen onze mensen allemaal niet aan. ,,Het zijn keuzes van de politiek.''

Jan Homrighausen, P&O-adviseur in de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers: bevries AOW-leeftijd ...

18 juli 2017
Politiek Den Haag moet ingrijpen om te voorkomen dat grote groepen werknemers voor hun pensioendatum uitvallen. Die oproep doen werkgeverskoepels voor de bouw, metaal, en de installatiebranche. Dat meldt het Financieele Dagblad maandag. Een nieuw kabinet ontkomt niet aan nationale oplossingen zoals tijdelijke bevriezing en flexibilisering van de AOW-leeftijd, aldus de koepels. Deeltijdwerken en vroegpensioen bieden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CONGRESRESOLUTIE

18 juli 2017
Tijdens een succesvol congres in mei hebben we de hoofdlijnen vastgelegd van ons beleid voor de komende vier jaar. In de voorbereiding hebben we meer dan 30 bijeenkomsten georganiseerd, waar honderden leden hun input hebben gegeven. Met dit plan gaan we aan de slag om meer welvaart, werkgelegenheid en solidariteit te realiseren in een menswaardige maatschappij.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

MEER LOON EN MINDER ONZEKER WERK ...

18 juli 2017
Uit de tussenevaluatie van de cao’s blijkt dat in 40% van de cao’s dit jaar afspraken zijn gemaakt over de aanpak van onzeker werk. De contractlonen stegen gemiddeld met 1,7% (vorig jaar 1,6%) en de laatste maanden zijn er steeds meer loonafspraken van minimaal 2% gemaakt. Maar ook al maken we meer afspraken over de doorstroom van onzeker werk naar echte banen, toch neemt het aantal mensen met onzeker en slecht betaald ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Kun je overwerk ...

18 juli 2017
Wij hebben een grote klus van een klant gekregen. We werken in een klein team en om de klus tijdig af te krijgen hebben we onze medewerkers – bij hoge uitzondering - gevraagd om aanstaande zaterdagochtend tegen 150% loon over te werken. Alle werknemers hebben ingestemd, op twee na; zij hebben ’geen zin om in het weekend te werken’. Om de klus te klaren hebben we ze wel nodig. Kan ik ze verplichten om over te werken? ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Onbetaald overwerk duur cadeau ...

18 juli 2017
De 7 miljoen werknemers in Nederland verrichten jaarlijks voor ruim 20 miljard euro aan onbetaald overwerk, zo blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de FNV. Als je dit zou omzetten naar betaald werk, dan levert dat bijna 300.000 extra fulltime banen op. Daarmee is de officiële werkloosheid in één klap voor meer dan de helft opgelost. LEES HIER VERDER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoera, mensen dumpen bij een flitsfaillissement ...

11 juli 2017
Een belangrijke overwinning voor de FNV. Maar helemaal voor jou als werknemer. Je baas mag je niet langer ontslaan bij een flitsfaillissement. Zo'n snel faillissement gebruiken bedrijven soms om makkelijk van mensen af te komen. Het Europese Hof verbiedt dit. Die uitspraak deed het in een zaak die de FNV aanspande met 4 werknemers van Estro Kinderopvang. Lees hier meer over uitspraak Europese Hof
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Een hogere ontslagvergoeding kan ...

11 juli 2017
Persoonlijke omstandigheden tellen (soms) mee Je bent ontslagen, dat is heel ingrijpend. Zeker als je ontslag onterecht is. Dan wil je in ieder geval een goede ontslagvergoeding. Daarom is het mooi dat je nu kans hebt op een hogere vergoeding dan in de wet staat. Je persoonlijke omstandigheden gaan soms weer meetellen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. LEES HIER VERDER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Het thuiszorggesprek

4 juli 2017
Wij helpen je met voorbereiden Je hebt thuiszorg aangevraagd. Dan krijg je binnenkort iemand van de gemeente op bezoek. Tijdens dit keukentafelgesprek onderzoekt deze je persoonlijke situatie. Best belangrijk dus dat je je goed voorbereidt. De FNV kan je hierbij helpen. Dit zijn onze tips
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Internationale afspraken over maatschappelijk ...

4 juli 2017
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO is een groep van 35 ontwikkelde landen. De OESO adviseert op het gebied van economische ontwikkeling en zet standaarden die gaan over sociaal en duurzaam ondernemen. De lidstaten worden geacht ondernemingen die in hun landen gevestigd zijn, daaraan te houden. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Reactie vakbonden op Telegraaf-artikel ...

4 juli 2017
Vorige week vrijdag schreef de Telegraaf dat Sandd de postzegelprijs voor particulieren kan halveren. Volgens Sandd is de huidige prijs ‘kunstmatig hoog’ omdat PostNL uitgaat van ‘een aantal ficties’, zoals personeel in loondienst en pensioenopbouw. De gezamenlijke postbonden FNV, CNV en Bond van Post Personeel zijn verontwaardigd. Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang: ‘Hoe gestoord wil je het hebben? Sandd schendt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Historisch: verhoging en afschaffing ...

4 juli 2017
Eindelijk is het zover. Zaterdag 1 juli is de verhoging van het minimumjeugdloon voor 18-jarigen ingegaan en voor 22-jarigen wordt het zelfs helemaal afgeschaft. Dat levert jongeren soms wel 250 euro per maand extra op. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuwe arbowet per 1 juli 2017

4 juli 2017
De Arbowet is veranderd per 1 juli 2017. De regels omtrent arbeidsomstandigheden zijn op sommige punten vanaf dat moment flink veranderd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet? LEES HIER MEER
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Mooie uitspraak van Hoge Raad ...

4 juli 2017
Werknemers die bij hun ontslag onrechtvaardig behandeld zijn, hebben nu recht op een ontslagvergoeding die rekening houdt met de door hen geleden schade, blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad. Zij deed uitspraak in een zaak, die door een kapster was aangespannen tegen haar voormalige werkgever die haar na 25 jaar onterecht had ontslagen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

‘Zonder passende banen blijven ...

4 juli 2017
Steeds meer jongeren met een beperking komen in de bijstand en krijgen geen Wajong-uitkering meer. Dat is het gevolg van strengere beoordelingen op arbeidsvermogen volgens de nieuwe Wajong-regels. ‘Steeds meer Wajongers krijgen bij hun herbeoordeling arbeidsvermogen toebedeeld. Helaas gaan deze beoordelingen uit van fictief werk.' Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Staking

4 juli 2017
Een aantal van mijn medewerkers heeft vorige week gestaakt. Het conflict is inmiddels opgelost. Moet ik loon uitbetalen over de uren waarin zij niet hebben gewerkt door de staking? In principe hebben werknemers die staken geen recht op loon. Ze schorten hun verplichting om te werken tijdens een staking op, waardoor zij hun aanspraak op loon verliezen. Ze hebben ook geen recht op een WW-uitkering of bijstandsuitkering ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezingen sectorraad Senioren ...

4 juli 2017
Jij hebt invloed op de ontwikkelingen binnen je sector. Je kunt je stem laten horen via de sectorraad FNV Senioren, zeg maar: ons parlement. Wij organiseren verkiezingen voor een nieuwe sectorraad. Stem van 4 tot en met 14 juli 2017 op jouw kandidaat in je regio. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Naaktmodel

27 juni 2017
Ik heb een theaterschool en iemand attendeerde mij erop dat één van mijn dramadocenten zichzelf aanbiedt als naaktmodel. Hij heeft een website met ‘voorbeeldfoto’s’. Ik vind dat ongepast. Kan ik hem ontslaan wegens ongepast gedrag? Ontslag van een werknemer op grond van dingen die hij in zijn privétijd doet, is veel lastiger dan iemand ontslaan op grond van iets dat hij in het kader van zijn dienstverband doet of ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WIE WORDT ALGEMEEN SECRETARIS?

27 juni 2017
Tot en met 7 juli aanstaande kunnen sectoren, VLR bonden, lokale en thematische netwerken en het Algemeen Bestuur kandidaten voordragen voor de functie van Algemeen Secretaris FNV. Voor deze functie zoeken we niet de eerste de beste! De Algemeen Secretaris heeft een belangrijke functie binnen het dagelijks bestuur. Hij/zij is namelijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van zowel de vereniging als de werkorganisatie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitzendkracht? Dan krijg je ook ...

27 juni 2017
Je bent uitzendkracht. Wist je dat jij dan ook recht hebt op vakantiegeld? Dat is 8% van je brutoloon. Het uitzendbureau moet dit automatisch uitkeren en zorgen dat je het uiterlijk begin juni hebt ontvangen.
Dit kun je zien op je loonstrook. Heb je je geld nog niet gekregen? Wacht niet en vraag het meteen op.   ZO VRAAG JE JE VAKANTIEGELD OP
   
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ziekmelding

27 juni 2017
Een medewerker heeft zich twee weken geleden ziek gemeld. Nu heeft hij al drie keer zijn afspraak bij de bedrijfsarts afgezegd en op de laatste afspraak is hij zonder afzegging niet verschenen. Is dit een basis voor ontslag? Ontslaan kan (nog) niet. De wetgever heeft werkgevers instrumenten in handen gegeven om werknemers te bewegen zich aan de verzuimregels te houden. De werkgever moet eerst minder ingrijpende middelen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Rheden wil toch bij Werkbedrijf ...

27 juni 2017
Het gemeentebestuur van Rheden wil toch aansluiten bij Werkbedrijf Arnhem als alternatief voor Presikhaaf Bedrijven.   Rheden ziet af van het opzetten van een eigen werkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  Redenen Om twee redenen: ze wil de mensen om wie het gaat, de huidige werknemers van Presikhaaf Bedrijven, snel duidelijkheid bieden over hun toekomst. En financiën. Aansluiten bij Werkbedrijf ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezingen sectorraad FNV Senioren ...

19 juni 2017
BRENG JE STEM UIT Invloed uitoefenen op de ontwikkelingen in de sector FNV Senioren? Breng dan in juli je stem uit voor een nieuwe sectorraad, het ‘parlement’ van de sector.  Begin dit jaar kon je stemmen voor het ledenparlement van de gehele FNV, waarin 105 afgevaardigden zitten uit alle sectoren van de vakbond. FNV Senioren is met zeventien zetels de grootste fractie in dit parlement. Het ledenparlement stelt het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Wijzigingen minimumloon ...

19 juni 2017
Wij werken met jonge medewerkers die het minimum(jeugd)loon krijgen. We horen dat er iets gaat veranderen. Wat precies? Tot 1 juli geldt dat medewerkers vanaf 23 jaar recht hebben op het minimumloon en medewerkers die jonger zijn op het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is een afgeleide van het minimumloon; een 22-jarige heeft recht op 85% van het minimumloon en een 21-jarige op 72.5%. Tweemaal per jaar wordt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: evaluatie 30%-regeling door ...

19 juni 2017
FNV is kritisch over de evaluatie van de 30%-regeling (‘expatregeling’) door het Ministerie van Financiën, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het ministerie zegt dat de regeling, die leidt tot enorm premie- en belastingvoordeel voor werkgevers, niet lijkt te leiden tot verdringing van werk van Nederlandse vakkrachten. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV’s Catelene Passchier gekozen ...

19 juni 2017
Catelene Passchier is op voordracht van het IVV (Internationaal Verbond van Vakverenigingen, de mondiale koepel van vakbondsorganisaties) gekozen als voorzitter van de werknemersgeleding van het bestuur van de ILO, de tripartiete Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Zij wordt daarmee ook vicevoorzitter van de ILO (International Labour Organization). Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Staking NS: veelgestelde vragen ...

19 juni 2017
BESTE TREINREIZIGER, Je kunt op maandag 19 juni hinder ondervinden in het treinverkeer. NS-werknemers staken tot ’s morgens 09.00 uur, op de stations Den Haag Centraal en Zwolle. Dit kan ook gevolgen hebben voor treindiensten elders in het land. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Met 45 jaar al afgeschreven op ...

13 juni 2017
Wanneer is een werknemer volgens de statistiek afgeschreven? Kijkend naar de arbeidsmarktcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) moet dat op zijn 45ste verjaardag zijn. Het bureau hanteert in zijn data over de hoogte van de werkloosheid traditioneel drie verschillende leeftijdscategorieën: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 45 jaar en van 45 tot 75 jaar. Dat is natuurlijk een erg rare onderverdeling: de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wij onthullen sluwe belastingtrucs ...

13 juni 2017
Een spraakmakend rapport Miljarden euro’s, die loopt Nederland mis. Wij zijn een belastingparadijs voor veel multinationals. Niet alleen buitenlandse bedrijven ontwijken hier de belasting. Ook onze eigen concerns, zoals Ahold, Aegon en G-Star. In een spraakmakend rapport onthult de FNV hun grootste ontwijktrucs. Lees hier onze onthullingen
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gezonde roosters en meer salaris ...

13 juni 2017
Onze successen met tienduizenden werknemers Gezonde roosters in de geestelijke gezondheidszorg, werkzekerheid bij DHL Parcel en een loonsverhoging voor recreatiewerkers. We hebben de afgelopen tijd heel mooie successen geboekt met tienduizenden mensen in verschillende sectoren. Bij Holland Casino vechten ze ondertussen door voor een goede cao. Lees hier over onze successen 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Ouderen krijgen hun thuiszorg terug ...

13 juni 2017
Door acties van medewerkers en FNV Een prachtig succes in de thuiszorg. De gemeentes in de kop van Noord-Holland wilden de hele thuiszorg afschaffen. Samen met de thuiszorgmedewerkers voerden wij actie. En dat werkte! De thuiszorgers in de regio zijn weer aan het werk en de ouderen krijgen weer de hulp waar ze recht op hebben. Lees hier meer over dit succes
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

In stapjes met pensioen

13 juni 2017
Werknemers zijn gemotiveerder en blijven langer fit Deeltijdpensioen lonkt nu werknemers langer moeten doorwerken voordat hun AOW wordt uitgekeerd. „Je doet op die manier nog steeds aan pensioenopbouw en je hebt ook extra vrije tijd.” Dat vertelt Theo Gommer, pensioenadvocaat bij Gommer & partners en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. „Je kunt bijvoorbeeld vier dagen werken, waarvan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nederland ondertekent drie ILO-verdragen ...

13 juni 2017
Na ruim 10 jaar vasthoudend lobbyen is de ratificatie (officiële bekrachtiging) van drie ILO-verdragen over veilig en gezond werken definitief. Het gaat om de ILO-verdragen 139 over beroepskanker, 148 over werkmilieu en 170 over chemische stoffen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Willekeurige belasting: zelfde ...

6 juni 2017
Het idee van het belastingstelsel is dat zij die meer verdienen, meer afdragen. Maar zo werkt het lang niet altijd. Neem de weduwentaks. Een leek zou ze nauwelijks uit elkaar houden: Henk, Piet en Klaas. Ze wonen naast elkaar in een rijtjeshuis (700 euro huur per maand). Allen hebben een vrouw en twee kinderen. De gezinnen verdienen elk 36.000 euro per jaar, een modaal inkomen. Toch kan Piet jaarlijks een veel mooiere ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

SLACHTOFFERS GEÏNFORMEERD OVER ...

6 juni 2017
Een deel van de WW-lek slachtoffers is door het UWV geïnformeerd over de compensatieregeling. FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zich ingezet voor een regeling zonder negatieve gevolgen. Lees hier meer over de regeling 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

UITKERINGSGERECHTIGDEN SLECHT BEJEGEND ...

6 juni 2017
Veel mensen worden vermorzeld door instanties. Dat blijkt uit jullie reacties op onze oproep om jullie ervaringen met ons te delen. Het lijkt alsof instanties en regels er niet meer voor de mensen zijn, maar ondanks de mensen. Er is dus nog genoeg te doen voor FNV Uitkeringsgerechtigden. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Zzp'ers hebben lager uurloon door ...

31 mei 2017
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zakelijke dienstverlening worden 'onverminderd hard' getroffen door de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Volgens marktonderzoeker ZP Facts komt de zelfstandig professional moeilijker aan opdrachten en laat ook het gemiddelde uurtarief een 'opvallende daling' zien. Zekerheid vooraf bieden De wet DBA moest zzp'ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV blij met conclusies werkgroep ...

31 mei 2017
FNV is blij met de conclusies op hoofdlijnen over de wet DBA, die een ambtelijke werkgroep van de ministeries van Sociale Zaken, Economische Zaken, Veiligheid en Justitie en Financiën in een rapport heeft vervat dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. De commissie trok de conclusie dat de wet op hoofdlijnen werkt. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Geen dag werken en 33.000 euro ...

31 mei 2017
Gepubliceerd: woensdag 31 mei 2017 15:51 | Hits: 4 Een bijstandstrekker is in de gemeente Den Haag beter af dan iemand die maandelijks moet zwoegen om een gemiddeld inkomen bij elkaar te sprokkelen. Dat blijkt uit een rekensommetje van de lokale VVD in de hofstad. De partij heeft uitgerekend wat een getrouwd stel met twee tienerkinderen en een hond van de gemeente kan krijgen, zonder daarvoor de handen uit de mouwen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat is staken en waarom doe je ...

31 mei 2017
De FNV staat voor goede cao’s en goede sociaal plannen. Komen die er niet met praten dan voeren we actie. Soms speels en soms hard. Staken is een harde actievorm om je eisen kracht bij te zetten. Samen met je collega's leg je dan je werk neer.  Als staker krijg je geen loon. Roepen wij de staking uit dan ontvang je als lid een stakingsuitkering. Lees hier meer over staken
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

6 vragen over vakantiegeld

31 mei 2017
Het staat al of bijna op je rekening: vakantiegeld. Zes vragen en antwoorden over het bedrag, waar we altijd met smart op wachten. Wanneer krijg ik vakantiegeld? Kleine kans dat je dit niet weet, maar toch: het volledige bedrag aan vakantiegeld wordt altijd eind mei of in juni uitgekeerd. Soms is in de arbeidsovereenkomst geregeld dat elke maand vakantiegeld wordt uitbetaald. Waarom krijg ik eigenlijk vakantiegeld? Je ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV neemt actie tegen stereotyperende ...

31 mei 2017
FNV Luchtvaart heeft direct actie ondernomen tegen de stereotyperende en discriminerende vacaturetekst van Manpower. Het uitzendbureau gebruikt straattaal om zogenaamd de doelgroep van VMBO- en LBO-ers te bereiken en tegelijkertijd zet zij deze doelgroep negatief weg door in de vacaturetekst vragen te zetten als ‘Ga je niet dood dan?’ en ‘Kan ik nog een beetje uitslapen?’ Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Linkse partijen halen eigen bijdrage ...

31 mei 2017
Gepubliceerd: woensdag 31 mei 2017 16:10 | Hits: 4 De inzet van de SP en GroenLinks in Doesburg was hoog: de in hun ogen 'oneerlijke' eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moet van tafel. In plaats daarvan moet alleen de door het rijk bepaalde niet-inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo worden geïnd. De Wmo is voor hulp in de huishouding, individuele begeleiding en ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Toch maar niet ...

31 mei 2017
Na uitgebreid gesproken en gemaild te hebben met een medewerker, hebben we met wederzijds goedvinden een overeenkomst tot beëindiging gesloten. De werknemer heeft het contract voorgelegd aan zijn adviseur die ook akkoord was. We hebben samen getekend en een intern- en extern communiqué opgesteld én verstuurd, waarin we zijn vertrek mededelen en uitleggen. Een week later krijg ik een brief, waarin hij schrijft dat hij ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WERK JIJ WEL EENS VIA INTERNETPLATFORMS? ...

23 mei 2017
Doe jij wel eens betaald werk via een internetplatform, of ken je iemand die dat vaak doet?
Denk  aan Helpling, Uber, Werkspot, Amazon Mechanical Turk, Upwork, Fiverr, Clickworker en Taskrabbit. Wil je je ervaringen, goed of minder goed, met ons delen? Dan zijn we op zoek naar jou! De FNV inventariseert de ervaringen van platformwerkers met het uitvoeren van betaald werk via een platform. Stuur je contactgegevens ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WIJZIGINGEN ARBOWET

23 mei 2017
De Arbowet verandert per 1 juli 2017. De regels omtrent arbeidsomstandigheden zullen op sommige punten vanaf dat moment flink veranderen. Doet jouw werkgever niets met deze nieuwe wetgeving? Laat het ons dan weten via de Arbotelefoon, bereikbaar van 09:00 tot 13:00 op maandag t/m donderdag op 030-2738738. Lees hier verder 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Jong blij met verkiezing jongere ...

17 mei 2017
Het ledenparlement van de FNV heeft een nieuw bestuur gekozen. Een van deze nieuw verkozen algemeen bestuursleden is Jan Ruijtenberg (30 jaar). Jongerenvakbond FNV Jong is blij met de verkiezing van een jongere in het nieuwe bestuur van de FNV en ziet daarmee een duidelijke keus voor een toekomstbestendige vakbond. Ook feliciteert sector Jong de overige nieuwe bestuursleden en kijkt uit naar de aankomende vier jaar. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

HEB IK RECHT OP VAKANTIEGELD?

17 mei 2017
Hoeveel vakantiegeld krijg ik? Wanneer krijg ik dat uitbetaald? Krijg ik met een uitkering ook vakantiegeld? Wat kan ik doen als ik geen vakantiegeld krijg? Kan ik een voorschot vragen?  Lees hier de antwoorden  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Hoger loon voor jongeren is ...

17 mei 2017
Alleen door de grote loonverschillen tussen 15-, 18- en 21-jarigen op te heffen kun je iets doen aan leeftijdsdiscriminatie bij supermarkten. Dat zegt Peter van der Put van vakbond FNV.  ,,Het wettelijk minimumjeugdloon van een 15-jarige is nog geen 40 procent van wat een 21-jarige minimaal verdient.’’ Er zijn inmiddels wetsveranderingen ingezet, zo begint het volwassen loon binnenkort bij 21 jaar. Dat is niet genoeg, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Oproep FNV aan formateur: zie af ...

17 mei 2017
In 2013 is besloten dat de Wajong-uitkering in 2018 omlaag zou gaan. Men vond het toen noodzakelijk om te bezuinigen in verband met de economische crisis. De crisis is inmiddels voorbij. En er zijn nog steeds onvoldoende passende banen. De FNV vraagt daarom aan de onderhandelaars in de kabinetsformatie om af te zien van de bezuinigingsmaatregel. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV ZOMERKAMP IN VIERHOUTEN

17 mei 2017
Gratis voor (klein)kinderen van FNV-leden. Je (klein)zoon of (klein)dochter deze zomer gratis op vakantie? Is hij of zij geboren in 2003, 2004 of 2005? Meld hem of haar aan voor het Zomerkamp FNV. Een gezellige week bomvol outdoor activiteiten, muziek en vooral veel nieuwe vrienden maken. Het kamp is van 31 juli tot en met 5 augustus a.s. in Vierhouten. Meld hier je (klein)kind aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Opgepakt

17 mei 2017
De moeder van één van mijn medewerkers belde dat haar zoon niet komt werken; hij is opgepakt door de politie. Ze vertelde dat het nog wel een aantal dagen kan duren, omdat hij in voorlopige hechtenis is genomen. Niemand kan (of wil) mij vertellen waarvan hij wordt verdacht. Kan ik hem ontslaan wegens werkweigering? Van werkweigering is sprake als een werknemer hardnekkig weigert om aan een redelijk verzoek van de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Topbestuurder FNV niet herkozen ...

13 mei 2017
Bij FNV is donderdag een belangrijke bestuurder uit de top van de vakbeweging weggestemd. Ruud Kuin had zich op het FNV-congres wel herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn, maar bij de stemming in het ledenparlement werd hij niet herkozen. Kuin behoorde sinds 2013 tot het dagelijkse bestuur van de bond. Afgelopen jaar was hij nog onderdeel van het drietal FNV’ers dat samen tijdelijk de taken van de opgestapte ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eindelijk duidelijkheid over wachtgeldregeling ...

9 mei 2017
FNV Zorg & Welzijn is in een juridische procedure over de wachtgeldregeling in de Jeugdzorg in het gelijk gesteld. De vakbond had deze procedure namens enkele leden aangespannen. Doel was om helder te krijgen op welke wachtgeldregeling uit hun cao deze leden vanwege hun ontslag recht hebben. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Opvolger Presikhaaf Bedrijven kost ...

9 mei 2017
Een eigen opvolger van de sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven kost de gemeente Arnhem 11,3 miljoen euro. Komende maandag staat de toekomst van de sociale werkvoorziening in Arnhem op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente laat in een voortgangsbericht aan de raad weten dat de toekomst voor een eigen arbeidsontwikkelbedrijf “een flinke stap dichterbij” is gekomen. “De gemeente Arnhem heeft de afgelopen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers akkoord met drie jaar ...

9 mei 2017
Volgens de FNV hebben mensen door de reparatie van de WW meer zekerheid over hun inkomen bij baanverlies. De grote werkgeversorganisaties zetten alsnog hun handtekening onder eerder gemaakte afspraken om werklozen straks weer drie jaar een werkloosheidsuitkering te geven. Dat hebben VNO-NCW en MKB-Nederland maandag besloten op hun gezamenlijke bestuursvergadering. Er moet wel een aantal ,,zorgpunten in acht worden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Ruzie

9 mei 2017
Twee van mijn medewerkers zitten elkaar al maanden dwars; ze snauwen tegen elkaar, spreken kwaad over elkaar en er is zelfs al wat geduwd over en weer. Nu blijkt dat de ene medewerker een verhouding heeft met de vrouw van de andere. Ik zie dit niet meer goedkomen. Kan ik één van de twee ontslaan? Dat is niet eenvoudig. Uitgangspunt is dat een werkgever er alles aan moet doen om ontslag te voorkomen. Dat betekent in ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wethouder of werknemer?

9 mei 2017
Voor deze column dalen we af naar de pittoreske gemeente Bladel in Brabant. Een landelijk plaatsje met 20.000 inwoners, onder wie veel boeren. Vorige maand kondigde wethouder Joan Veldhuizen van de gemeente Bladel aan dat ze opstapt. Wethouder Veldhuizen maakt zich namelijk zorgen over de groei van de veestapels in haar gemeente en vindt dat de gemeente te weinig doet om de uitbreiding tegen te gaan. Haar collega-wethouders ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV reactie op CBS cijfers stakingen ...

2 mei 2017
‘We hebben minder lang hoeven staken om tot goede afspraken te komen met werkgevers, bijvoorbeeld bij Cargill, Solidus en in de havens. Ik zie dat ook als teken van onze kracht, want in 2015 moesten we vaak lang actie voeren. Bij de brandweer hebben we wel langdurige acties gehad voor goede pensioenafspraken.' Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Dankzij acties zorgmedewerkers ...

26 april 2017
‘Een goed begin, maar we zijn er nog lang niet’, zegt Maureen van der Pligt van FNV Zorg & Welzijn over de toegezegde 200 miljoen euro voor verpleeghuizen door het kabinet. ‘Voor een structurele oplossing is er meer geld nodig en een duidelijke bezettingsnorm. Er moet echt geïnvesteerd worden in meer handen aan het bed.’ Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Maatschappelijke organisaties: ...

26 april 2017
In de Tweede Kamer vond een debat plaats over de belastingafspraken die multinationals in Nederland maken met de fiscus. Onlangs is de rulingpraktijk van de Nederlandse Belastingdienst in het openbaar gekomen, na een Wob-verzoek. Hieruit bleek dat Nederland willens en wetens multinationals faciliteert in het ontwijken van belastingen. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Reparatie WW kan, nu nog de handtekening ...

26 april 2017
Het ministerie maakt het mogelijk de WW-versobering, ingevoerd door het kabinet in 2016 te repareren. Op deze manier krijgen mensen die hun baan verliezen via cao's meer zekerheid over hun inkomen. 'Dat is goed nieuws voor alle werkenden. Het is nu aan de werkgevers om hier een klap op te geven en de afspraken over de reparatie van de WW verder met ons uit te werken', zegt Mariëtte Patijn uit het FNV-bestuur. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers koersen op onzekerheid. ...

26 april 2017
Vrijdag jl. hebben werkgevers opnieuw geweigerd om de afspraken na te komen die zekerheid bieden voor mensen die zonder werk zitten. Daarom schorten de vakbonden FNV, CNV en VCP alle centrale overleggen met de werkgeversorganisaties tot nader order op. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Moet ik personeel betalen bij inwerken? ...

26 april 2017
Binnen ons bedrijf geldt een inwerkperiode van twee maanden. Nieuwe werknemers draaien dan zelf geen productie. Zij verdienen in die periode dus nog helemaal niets voor ons. Kunnen wij met werknemers afspreken dat zij in de inwerkperiode geen loon ontvangen of dat sprake is van een soort onbetaalde stage? In principe kan beide niet. Tijdens een inwerkperiode staat het verrichten van arbeid centraal. Dat medewerkers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Brussel bemoeit zich met papadagen. ...

26 april 2017
Nederland en andere Europese lidstaten moeten binnenkort minimaal tien werkdagen betaald verlof geven aan vaders, als het aan de EU ligt. De Europese Commissie presenteert woensdag een reeks voorstellen over het sociaal beleid. De uitbreiding van het vaderschapsverlof is een van de meest controversiële beleidsvoorstellen. In Nederland krijgen vaders twee dagen betaald verlof. Daarmee scoort Nederland slecht ten opzichte ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

JIJ BENT ER TOCH BIJ OP MAANDAG ...

26 april 2017
Vier met ons de Dag van de Echte banen Maandag 1 mei vieren we de Dag van de Echte banen in Amsterdam. Met een mars en manifestatie geven we een krachtig signaal af aan een nieuw kabinet: zorg voor meer Echte banen met eerlijk en zeker werk. We hebben jou hierbij nodig. Kom ook en laat met duizenden anderen de stem van werkend Nederland horen. Als FNV-lid reis je gratis met NS en GVB. MELD JE HIER AAN   En ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Welke feestdag ...

18 april 2017
Voorheen waren onze medewerkers op dagen als Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Goede Vrijdag, Hemelvaart en Koningsdag vrij. We zijn steeds internationaler gaan werken, waardoor we op dit soort dagen niet meer gesloten kunnen zijn. Als we de vrije tijd compenseren met extra vakantiedagen, kunnen we onze medewerkers dan verplichten om op deze feestdagen te werken? En moeten we ze dan extra loon of een toeslag betalen? ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Werkgevers kunnen niet zomaar ...

18 april 2017
Cao's die zijn afgesloten zonder instemming van FNV, kunnen niet zomaar van toepassing worden verklaard op leden van de grootste Nederlandse vakbond. Dat blijkt volgens FNV uit een uitspraak van de rechtbank in Haarlem in een zaak tegen luchtvaartmaatschappij Transavia. CNV, De Unie en de vakbond voor luchtvaarttechnici NVLT sloten eind 2015 een cao-akkoord met Transavia. FNV zette als enige geen handtekening. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

EERSTE GENERATIEPACTEN AFGESLOTEN ...

18 april 2017
Jongere begint eerder, oudere langer gezond Wij hebben de eerste generatiepacten afgesloten, onder andere bij de overheid. Een prachtig resultaat. Want zo krijgen jongeren makkelijker een vaste baan en kunnen oudere werknemers langer met plezier blijven werken. Echte banen voor echte mensen. Kijk wat we bereikt hebben en deel het verhaal.   Lees hier meer over echte banen
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Extreem hoog ziekteverzuim bij ...

18 april 2017
Het ziekteverzuim bij de regionale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven in Arnhem ligt extreem hoog. Per honderd werkdagen zaten de ruim 2.600 medewerkers vorig jaar gemiddeld voor bijna 17 dagen thuis. Dat is bijna vier keer zoveel als het gemiddelde verzuimpercentage onder werknemers in Nederland. De tien gemeenten in het algemeen bestuur van Presikhaaf noemen het hoge verzuim 'onacceptabel' en eisen dat het de komende ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

DAG VAN DE ECHTE BANEN 1 MEI AMSTERDAM ...

10 april 2017
KOM OP 1 MEI A.S. NAAR AMSTERDAM Meld je nu meteen hier aan Ook voor voldoende koopkracht voor senioren Op 1 mei a.s. viert de FNV de Dag van de Echte banen. Wij als FNV Senioren zijn erbij en vragen aandacht voor de koopkracht van ouderen. Want je wilt als senior gewoon goed kunnen rondkomen. Dus kom naar het Museumplein in Amsterdam en doe met ons mee. Als lid van de FNV krijg je een ov-kaartje voor trein, bus ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werk je via een online platform? ...

10 april 2017
De FNV ziet steeds meer online platforms ontstaan, waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar vinden. De ervaring tot nu leert dat werkers via deze platforms maar moeilijk aan een fatsoenlijk loon kunnen komen. Wij zijn bezorgd over de groei van deze ontwikkeling, waarbij alle risico's met betrekking tot veilig werk, ziekte, werkloosheid en oudedagsvoorziening volledig bij de platformwerker liggen. Lees hier meer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nadenken over het pensioenstelsel ...

10 april 2017
De brief waar de Volkskrant vrijdag 7 april jl. uit citeert is een werkdocument. Het is een versie waar door de verschillende partijen nog over wordt nagedacht en waar met elkaar over wordt gesproken. Er wordt pas een advies gegeven vanuit de SER, als dit advies de goedkeuring heeft van het ledenparlement van de FNV. Geen van de partijen in de SER heeft op dit moment nog zijn steun uitgesproken voor de variant van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Alle werkenden krijgen garantie ...

4 april 2017
Werkenden op overeenkomst van opdracht (OVO) krijgen de bescherming van tenminste een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon. De Eerste Kamer heeft vandaag een wet goedgekeurd die dit definitief regelt. De wetswijziging moet oneigenlijk gebruik van de OVO tegengaan en oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

GENERATIEPACT: WERK EERLIJK VERDELEN ...

4 april 2017
Jonge en oude werknemers profiteren. De FNV maakt zich sterk voor het eerlijk verdelen van werk. In een generatiepact maken wij hier afspraken over met jouw werkgever. Dat is 1 oplossing voor 2 problemen: als oudere ga je minder uren werken en haal je gezond je pensioen, als jongere krijg je eerder een (vaste) baan. Iedereen profiteert. Lees hier meer over het generatiepact
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

ZOMERKAMP FNV IN VIERHOUTEN

4 april 2017
Gratis voor (klein)kinderen van FNV-leden. Je (klein)zoon of (klein)dochter deze zomer gratis op vakantie? Is hij of zij geboren in 2003, 2004 of 2005? Meld hem of haar aan voor het Zomerkamp FNV. Een gezellige week bomvol outdoor activiteiten, muziek en vooral veel nieuwe vrienden maken. Het kamp is van 31 juli tot en met 5 augustus a.s. in Vierhouten. Meld hier je (klein)kind aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezingen Sectorraad FNV Senioren ...

4 april 2017
De FNV, de grootste vakbond van Nederland, is een vereniging en dat betekent dat alle leden invloed hebben op de koers, speerpunten en aansturing van de FNV. Jij bepaalt dus zelf wie aan het roer staat van jouw vakbond! Op dit moment kunnen belangstellenden zich kandidaat stellen voor de sectorraad van de sector Senioren van FNV. De kandidaatstellingsperiode loopt van 4 april 0.00 uur tot 21 april 12.00 uur 's middags.  De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Twee jaar ziek ...

4 april 2017
Een medewerker is in mei 2015 arbeidsongeschikt geraakt door een skiongeluk. We hebben een re-integratie traject doorlopen en betalen hem al bijna twee jaar ziekengeld. Binnenkort krijgt hij een WIA-uitkering. Hij wil dat wij het dienstverband beëindigen en hem de transitievergoeding betalen. Hij is 18 jaar in dienst, dat gaat ons veel geld kosten. Moeten wij aan zijn verzoek voldoen? Nee, de werkgever is niet verplicht ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: Gemeenten geven verkeerde ...

28 maart 2017
Flexwerk bij gemeenten neemt de afgelopen jaren aanzienlijk toe. Dat blijkt uit onderzoek van FNV Overheid onder 5.000 leden, werkzaam bij een gemeente. Vaak gaat het om structureel werk dat al minimaal 2 jaar bestaat, in plaats van tijdelijke inzet bij piek of ziek. Lees hier verder en bekijk het onderzoek
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV: verhoog het sociaal minimum ...

28 maart 2017
De FNV staat achter het donderdag jl. gepubliceerde SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’. Maar de vakbond ziet daarnaast nog meer mogelijkheden om armoede onder kinderen te voorkomen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Vader

28 maart 2017
Een van onze medewerkers staat op het punt vader te worden. Hij wil maximaal gebruik maken van de verlofregeling. Ik heb zitten googelen wat dat inhoudt, maar snap er weinig van. Op hoeveel dagen heeft hij recht en welke zijn betaald en welke onbetaald? De verlofregeling voor partners van vrouwen die zijn bevallen zit ingewikkeld in elkaar. De partner heeft recht op calamiteitenverlof als de bevalling zich aandient ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitslagen Tweede Kamerverkiezingen ...

28 maart 2017
Op woensdag 15 maart 2017 ging Nederland naar de stembus. Kiezers bepaalden zo welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen deden mee aan de verkiezingen. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen. De Kiesraad heeft de definitieve uitslag bekendgemaakt op dinsdag 21 maart, in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Voor deze uitslag, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

ZIEKEN DUPE VAN UITBESTEDING

28 maart 2017
Geen begeleiding maar snel beter melden. Steeds vaker laten werkgevers hun zieke werknemers begeleiden en betalen door een commercieel bedrijf in plaats van door het UWV. Dat liet Radar-TV zien bij Acture. Zieken zo snel mogelijk beter melden ten koste van goede begeleiding. Minder kosten, meer winst. Over de rug van zieke werknemers. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gelijk speelveld – voor werknemers, ...

21 maart 2017
Het Financieele Dagblad meldde woensdag 15 maart jl. dat de FNV het mes wil zetten in de zelfstandigenaftrek. Dat doet geen recht aan het standpunt van de FNV. Veel zzp’ers krijgen nu veel te lage tarieven en worden dus oneerlijk beloond. De beste manier om hun positie te verbeteren is om hógere tarieven af te dwingen. De verandering moet dus vooral komen van de opdrachtgevers en de werkgevers. Lees hier verder ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Reactie FNV op verkiezingsuitslag ...

21 maart 2017
Nederland heeft gestemd. Dit is de reactie van FNV-voorzitter Han Busker op de verkiezingsuitslag: 'De FNV wil een sociaal kabinet met een positieve agenda. Er is een dringende behoefte in de samenleving aan meer zekerheid in werk en inkomen. Het is belangrijk dat daar gehoor aan gegeven wordt.' Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

PRAAT MEE OVER DE KOERS VAN DE ...

21 maart 2017
Steeds minder mensen hebben een goed inkomen, zeker werk en behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Deze race naar beneden moet stoppen. Wat wil jij dat de FNV eraan doet? Praat mee op een bijeenkomst in de buurt. Het ledenparlement gebruikt je input voor de koers die de bond de komende 4 jaar gaat varen. BEKIJK HIER WAAR EN MELD JE AAN (ZIE OOK BIJ "ACTIVITEITEN" MAART, APRIL EN MEI 2017)
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Oproepkrachten ...

21 maart 2017
Wij werken met oproepkrachten voor rondleidingen en begeleiding van groepen. Ze hebben contracten voor 10 uur per week. De rondleidingen en begeleidingen duren meestal een uur tot anderhalf uur. De oproepkrachten krijgen per gewerkt uur betaald. Nu kwam één van de oproepkrachten bij mij met een claim van honderden euro’s omdat zij per oproep voor 3 uur betaald wil krijgen. Staat ze in haar recht? In de wet staat dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

1 mei 2017. Jij komt toch ook weer? ...

17 maart 2017
9.000 leden, kaderleden met hun kinderen en vrienden kwamen vorig jaar op 1 mei naar Amsterdam voor de Dag van de Echte banen. Ook dit jaar gaan we weer de straat op om te knokken voor Echte banen en om onze successen te vieren. Jij komt toch ook? Help mee! Gebruik deze 1 mei flyer om je collega's, vrienden en familie uit te nodigen. Iedereen is welkom. Papieren flyers kun je opvragen bij echtebanen@fnv.nl Via lokaal@fnv.nl ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VERKIEZINGEN 15 MAART 2017

14 maart 2017
Op 15 maart 2017 kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Een keuze maken is lastig, want wat politieke partijen zeggen in hun programma’s is niet altijd hetzelfde als wat ze daadwerkelijk bedoelen. Daarom helpt de FNV je met de standpuntenvergelijker. Heb jij je keuze al gemaakt voor de Tweede Kamerverkiezingen? Of zie je met de 28 deelnemende partijen en ruim elfhonderd kandidaten door de bomen het bos niet meer? ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VERKIEZINGEN 15 MRT 2017

14 maart 2017
Het wordt spannend met de Kamerverkiezingen. Uit 28 partijen kiezen is lastig en daarom heeft FNV de standpunten van de grotere partijen op een rij gezet. De belangrijkste onderwerpen voor veel senioren zijn pensioen, zorg en AOW. Pensioenkortingen lijken afgewend en indexaties zijn niet mogelijk. De oorzaak ligt rechtstreeks bij de waarderingsregels - een politiek verhaal. Voor FNV Senioren is het helder. We moeten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

HAN BUSKER GEKOZEN TOT NIEUWE VOORZITTER ...

14 maart 2017
‘Het is de tijd van de FNV’ Han Busker is gekozen tot nieuwe voorzitter van de FNV. In een ledenraadpleging spraken bijna 75.000 FNV-leden hun steun uit voor Han Busker. Dat is 97 % van de opkomst. Het Ledenparlement - het hoogste orgaan van de FNV - heeft de voordracht bekrachtigd in Amsterdam. ​´Ik ben blij met de steun van de leden. De komende jaren moet er veel gebeuren. Het is de tijd van de FNV. Er valt veel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Veiligheid werk én burgers staat ...

14 maart 2017
Een kraanmachinist die zijn collega niet verstaat. Een bagageafhandelaar op Schiphol die gevaarlijke stoffen niet herkent, omdat hij de procedures onvoldoende kent. Een buschauffeur die door tijdgebrek bij inwerken de route nog niet kent en een te krappe planning moet halen. Een beveiliger die onvoldoende tijd krijgt voor de noodzakelijke controles. Een uitzendkracht op de ambulance die de apparatuur niet goed kent. Lees ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Politiek heeft geen oog voor gevolgen ...

14 maart 2017
De politieke partijen hebben in aanloop naar de verkiezingen geen aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van robotisering en automatisering. Laat staan dat zij oplossingen bieden. En dit is schrikbarend. De FNV wil de discussie starten over hoe te zorgen dat robotisering nut heeft voor de héle maatschappij. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV steunt voorstellen Stichting ...

14 maart 2017
Afgelopen week presenteerde de Stichting Maatschappij en Veiligheid de notitie 'Zelfregulering, maar geen gesjoemel'. Daarin zegt SMV dat mede als gevolg van een vaak te grote werkdruk, een soms repressieve cultuur en te weinig investeringen de veiligheid in organisaties onvoldoende is geborgd. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KANDIDATEN DAGELIJKS BESTUUR BEKEND ...

14 maart 2017
De definitieve kandidatenlijst voor de verkiezingen van het bestuur van de FNV is vorige week vastgesteld tijdens de vergadering van het ledenparlement. Op 11 mei 2017 kiest het ledenparlement de bestuursleden die de komende vier jaar aan het roer staan van de FNV. De kandidaten kunnen tot en met 10 mei a.s. campagne voeren. Dit zijn de kandidaten (pdf)
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Stemverlof

14 maart 2017
Morgen zijn de Tweede Kamer verkiezingen. Moet ik mijn medewerkers vrij geven om te gaan stemmen? Als het voor een werknemer niet mogelijk is om buiten werktijd zijn stem uit te brengen, dan is een werkgever inderdaad verplicht om hem in de gelegenheid te stellen (vrijaf te geven) om te gaan stemmen. Het uitoefenen van actief kiesrecht valt onder de regeling voor calamiteiten- en kort verzuimverlof. Tijdens dit stemverlof ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV wint rechtszaak: ontslag kaderlid ...

7 maart 2017
Het ontslag van FNV kaderlid Bob van Luijk door NAM is vernietigd. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald in kort geding dat door de FNV is aangespannen. Hij werd afgelopen najaar op staande voet ontslagen omdat hij ‘gevoelige informatie naar buiten zou hebben gebracht.’ Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Onrealistische AOW-leeftijd op ...

7 maart 2017
We moeten steeds langer doorwerken voordat we van onze oude dag mogen gaan genieten. Dat is voor velen van ons geen goed vooruitzicht. De Algemene Ouderdoms Wet, ons staatspensioen, wordt dus steeds later uitgekeerd. Maar in de huidige communicatie vind je dat maar mondjesmaat terug. Op MijnPensioenoverzicht.nl wordt nu voor iedereen de wettelijke AOW-leeftijd van 67 jaar en 3 maanden gecommuniceerd. Ook voor mensen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV luidt noodklok: onzeker werk ...

7 maart 2017
FNV krijgt uit steeds meer sectoren signalen, dat de groei van onzeker werk leidt tot een toename van veiligheidsrisico’s. Een toenemend aantal leden maakt zich daar zorgen om. In de luchtvaart, de bouw, het streekvervoer, op de ambulance en ook op de vuilniswagen ervaren werknemers de gevolgen van de carrousel aan collega’s. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

MVO Kieswijzer: Hoe maatschappelijk ...

7 maart 2017
Wat zijn politieke partijen van plan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Zoals met milieu, duurzaamheid maar ook arbeidsomstandigheden en kinderarbeid? Een aparte Kieswijzer biedt uitkomst. Ga hier naar de MVO Kieswijzer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

BRENG JOUW STEM NU UIT

7 maart 2017
Als lid van de FNV heb jij invloed op wie er straks aan het roer staat van de grootste vakbond van Nederland. Sinds onze eerste oproep op 1 februari hebben al tienduizenden leden hun stem uitgebracht. Heb jij dat nog niet gedaan? Pak dan nu jouw kans om invloed uit te oefenen en stem uiterlijk 8 maart 2017. Han Busker nieuwe voorzitter FNV?
Uit de kandidaatstellingsprocedure voor het voorzitterschap van de FNV ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Vakantiedagen ...

7 maart 2017
Een van onze medewerkers heeft tien vakantiedagen meegenomen naar dit jaar. Hij wil die dagen laten uitbetalen. Mogen we dat doen? Bij vragen over vakantiedagen is het goed om onderscheid te maken tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. De regels voor beide soorten zijn anders. Wettelijke vakantiedagen moet een werkgever verplicht aan zijn werknemers toekennen; vier werkweken per jaar. De regels zijn ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verdringingstoets in wet stap in ...

28 februari 2017
Dinsdag 21 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over het opnemen van de ‘verdringingstoets’ in de participatiewet. Het wetsvoorstel is aangenomen. De FNV steunde het wetsvoorstel en is dan ook verheugd over de uitkomst. Lees hier verder  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV regelt behoorlijke compensatie ...

28 februari 2017
Ruim driehonderd voormalige werkers zonder loon uit de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek krijgen alsnog een behoorlijke compensatie van de sociale dienst. Daarover heeft de FNV een akkoord gesloten met de burgemeesters van beide gemeenten namens het ISWI. De leden van de FNV hebben met overgrote meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Historische overwinning voor actievoerende ...

28 februari 2017
Na jarenlang actievoeren in heel Nederland en de politiek wijzen op hun verantwoordelijkheden, lijkt er nu een einde gekomen te zijn aan de race naar beneden in de thuiszorg. Donderdag jl. bekrachtigde het kabinet de Algemeen Maatregel van Bestuur (AMvB) die regelt dat gemeenten reële en eerlijke tarieven voor de thuiszorg moeten hanteren. Lees hier meer  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Ik moest wel weer even wennen ...

28 februari 2017
De sociale werkplaats verdwijnt. De nieuwe sociale ondernemers van de Voorwerkers pionieren in Arnhem met het passend werk van de toekomst. Honderd mensen die nu nog een uitkering hebben via de participatiewet willen ze aan een plezierige betaalde baan helpen. Theo van den Berg, Eric Masela en Ton Dijkstra zijn vorig jaar september begonnen met hun nieuwe bedrijf in een voormalige drukkerij aan de Leemansweg op het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV roept politici op te luisteren ...

28 februari 2017
Kiezersonderzoek van de FNV laat zien dat een meerderheid van werkend Nederland wil dat er geïnvesteerd wordt in werk, dat er een flexibele AOW komt en dat het ontslagrecht in tact blijft. De FNV vindt het belangrijk dat de lijsttrekkers van de politieke partijen hiervan doordrongen zijn. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Thuiswerken

28 februari 2017
Bij ons mogen medewerkers maximaal één dag per week thuiswerken. Nu is ons ter ore gekomen dat één van de medewerksters het kinderdagverblijf op haar thuiswerkdag heeft afgezegd en haar 2-jarige kind thuis heeft. Dat willen wij natuurlijk niet. Wat kunnen we doen? Een werkgever heeft het wettelijke recht om te bepalen hoe een werknemer zijn werkzaamheden verricht. Instructierecht heet dat. Dit instructierecht heeft ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord: Opleiding

28 februari 2017
Een van onze medewerkers heeft afgelopen jaar een dure opleiding gevolgd. Nu heeft hij vorige week opgezegd om – met zijn diploma onder zijn arm – bij een concurrent te gaan werken. Kunnen wij de opleidingskosten op hem verhalen? Dat kan alleen als met deze medewerker een studiekostenovereenkomst is aangegaan. Is dat niet het geval, dan kunnen de kosten niet worden verhaald. Het is dus raadzaam om aan medewerkers die ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Speerpunten gemeenten sociaal domein ...

28 februari 2017
Investeren in de veerkracht van inwoners, netwerken en gemeenschappen 1. Transformatie Sociaal Domein: van wetten en regels naar integrale oplossingen voor  vraagstukken die mensen bewegen Gemeenten willen verschillende groepen burgers de ondersteuning bieden die zij nodig hebben. Ze hebben ruimte nodig om de integrale benadering niet alleen in de drie decentralisatiewetten (Jeugd, Wmo en Participatie), maar in het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kamer van Koophandel ziet toekomst ...

18 februari 2017
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) dat opdrachten misloopt door een omstreden wet ligt veel hoger dan gedacht. Uit een vernietigend rapport van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat bijna eenvijfde van de zelfstandigen last heeft van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet, ingevoerd door onder anderen VVD-staatssecreataris Eric Wiebes, had als doel heldere regelgeving rond ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoeveel werklozen zijn er in uw ...

18 februari 2017
In bijna heel Nederland heeft de economische groei toegeslagen en daalt de werkloosheid. Alleen in Enschede en Haaksbergen steeg de werkloosheid het afgelopen jaar licht, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jongeren hebben het in veel meer gemeenten zwaarder. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ging de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen omhoog, binnen de Randstad is alleen Utrecht een ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Schade verhalen ...

18 februari 2017
Een medewerkster is gewond geraakt toen ze werd aangereden door de bestuurder van een bestelbusje dat aan de verkeerde kant van de weg was geraakt. Ze kan een jaar niet werken. Vreselijk voor haar, maar ook voor ons. Wij moeten haar loon immers doorbetalen. Kunnen wij de schade verhalen? Ja, in dit soort gevallen meestal wel. Als een werknemer lichamelijk of geestelijk letsel oploopt als gevolg van een gebeurtenis ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV lanceert standpuntenvergelijker ...

18 februari 2017
De FNV lanceerde woensdag jl. een standpuntenvergelijker over werk, inkomen en zekerheid. De vakbond wil mensen op deze manier goed informeren over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s. Ga hier naar de standpuntenvergelijker.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Coalitie eerlijke handel teleurgesteld, ...

18 februari 2017
De coalitie voor duurzame en eerlijke handel is teleurgesteld over de steun van het Europees Parlement (EP) voor CETA, het handels- en investeerdersverdrag met Canada. Europarlementariërs hebben een kans gemist om op te komen voor de belangen van ons klimaat, werknemers, boeren en consumenten. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Meld je aan voor de Module Internationaal ...

18 februari 2017
Ben jij geïnteresseerd in vakbondswerk over de landsgrenzen heen? Wil je weten hoe de internationale vakbeweging in elkaar zit en hoe je met collega's uit het buitenland kunt samenwerken voor Gewoon Goed Werk en respect voor vakbondsrechten? Meld je hier aan
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

UITSLAG VERKIEZINGEN LEDENPARLEMENT ...

18 februari 2017
Van 1 t/m 15 februari 2017 konden leden van de direct aangesloten sectoren van de FNV stemmen wie de komende vier jaar hun belangen vertegenwoordigt in het ledenparlement. In totaal zijn er 82 enthousiaste kaderleden gekozen, die samen met 23 afgevaardigden van de bij de FNV aangesloten bonden (zoals de AOb en de FNV Horecabond), het nieuwe ledenparlement vormen. Dit nieuwe ledenparlement blijft aan tot medio 2021. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Inspectie SZW moet steviger gereedschap ...

11 februari 2017
De FNV wil dat de bevoegdheden en capaciteit van de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) vergroot wordt zodat zij arbeidsuitbuiting beter kan aanpakken. De vakbond wil vooral een integrale aanpak van schijnconstructies, waarbij teams van Inspectie SZW, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en UWV samenwerken. De FNV wil dat er hoge boetes komen op het onderbetalen van uitzendkrachten; werkgevers komen daar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

BRENG NU JOUW STEM UIT

11 februari 2017
Op 1 februari j.l. heb je als FNV‑lid een oproep ontvangen om je stem uit te brengen. Zo heb je invloed op wie de komende vier jaar aan het roer staan van de FNV. Al tienduizenden leden hebben hun stem uitgebracht. Heb jij dat nog niet gedaan? Pak dan nu jouw kans om invloed uit te oefenen. Op wie kun je stemmen?
Jij bepaalt wie namens jouw sector zitting krijgt in het ledenparlement. Een belangrijk orgaan dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

OPROEP DEBAT TWEEDE KAMER STOP ...

11 februari 2017
STOP WERKEN ZONDER LOON PLENAIR DEBAT TWEEDE KAMER WIJZIGING PARTICIPATIEWET EN VERDRINGINGSTOETS. OPROEP: AANWEZIGHEID OP PUBLIEKE TRIBUNE TWEEDE KAMER, DEN HAAG. DINSDAG 14 FEBRUARI a.s., 16.30 UUR. Verzamelen om 16.00 uur voor de ingang van de Tweede Kamer, Lange Poten, Den Haag. (Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen). Namens het landelijk campagneteam Stop Werken zonder Loon roep ik jullie op ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Geschorst

11 februari 2017
We staan op het punt om een van onze medewerkers te schorsen, omdat we hem verdenken van fraude. We gaan een onderzoek instellen en kunnen zijn aanwezigheid daar niet bij gebruiken. Nu heeft hij volgende week vakantie ingepland. Mogen we deze vakantiedagen van zijn vakantiedagentegoed afschrijven of vallen die onder de schorsing? Als een werkgever een werknemer schorst – of ‘op non-actief stelt’ of ‘vrijstelt van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV peilt misstanden Primark-medewerkers ...

11 februari 2017
Vakbond FNV Handel vraagt in een enquête naar misstanden onder medewerkers van Primark, zoals in Arnhem en Nijmegen. Vanuit de vestiging in Groningen is geklaagd over werkdruk, intimidatie en het negeren van gezondheidsklachten. Er is kritiek op het handboek van de goedkope modeketen, met eigen regels over ziekmelden en vakantiedagen. Vakbondsbestuurder Niels Suijker zei zaterdagochtend dat de enquête 210 keer was ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

BELASTINGAANGIFTE DOEN?

11 februari 2017
Belastingservice FNV gratis voor leden. 500 locaties in Nederland waar je terecht kunt. Invulperiode van 1 maart tot 1 mei. Afspraak maken kan tot de laatste week van april, daarna alleen afspraken voor nazorg. Onze vrijwilligers helpen jaarlijks met duizenden aangiftes en toeslagen. Vergeet als je naar je afspraak gaat niet je machtigingscode en andere documenten mee te nemen. Maak hier een afspraak met ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Regering: geen lager pensioen voor ...

4 februari 2017
Jongere generaties lopen het risico op een pensioen dat 30 procent lager uitvalt, als op een alternatieve manier wordt berekend of pensioenfondsen in de toekomst nog wel geld genoeg in de pot hebben. Oudere deelnemers in een pensioenfonds gaan ervan profiteren. Dat blijkt uit berekeningen van het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jongeren en ouderen werken samen ...

4 februari 2017
De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuw pensioenstelsel. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Rotra betaalt Roemeense chauffeurs ...

4 februari 2017
Roemeense chauffeurs die rijden voor transportbedrijf Rotra, verdienen maandelijks een kleine 3.000 euro bruto. Directeur Harm Roelofsen van het Doesburgse transportbedrijf bestrijdt daarmee dat de Oost-Europese bestuurders worden uitgebuit. Dat bleek dinsdag tijdens een voorlopig getuigenverhoor van de directie van het meer dan 100 jaar oude Koninklijke Rotra in de rechtbank in Arnhem. Op verzoek van vakbond FNV werden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Op staande voet ...

4 februari 2017
We hebben vorige week één van onze beste verkoopmedewerkers op staande voet ontslagen. Wij dachten dat hij innige contacten onderhield met onze grootste concurrent. Nu blijkt dat niet waar te zijn. We hebben het ontslag dus weer ingetrokken, maar hij wil niet meer terug. Wat nu? Als een werkgever een werknemer op staande voet ontslaat, dan kan hij dat ontslag niet zomaar weer intrekken, aldus een arbeidsrechtjurist ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgevers niet enthousiast over ...

4 februari 2017
Werkgevers zien weinig in het voorstel van vakbond FNV om werknemers met een zwaar beroep eerder recht te geven op AOW. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland bestempelden de voorstellen van de bond dinsdag als duur en overbodig. De FNV lanceerde maandag een plan om de verhoging van de AOW-leeftijd ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WW-LEK: VERBETERINGEN JANUARI 2017 ...

4 februari 2017
Rechtvaardiger uitkering en recht op compensatie Eindelijk weer een rechtvaardige uitkering voor de meeste werklozen met te weinig WW door andere rekenregels uit 2015. Mede door inzet van de FNV zijn die regels verbeterd. Heb je een WW-lek dan krijg je nu meer uitkering en recht op compensatie. Lees hier meer over het WW-lek
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VERKIEZINGEN FNV

4 februari 2017
Bepaal nu wie jou vertegenwoordigt De stembus is geopend. Op welke man of vrouw ga jij stemmen voor het ledenparlement? En krijgt Han Busker jouw steun als voorzitter? Let op: stemmen is alleen voor leden. Je hebt hier een stembrief voor ontvangen met een persoonlijke code. Houd deze bij de hand, bekijk de kandidaten en kies. Naar verkiezingen FNV
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

IK BEN ZIEK. HOEVEEL LOON KRIJG ...

4 februari 2017
Hoe lang moet mijn baas bij ziekte doorbetalen? Mag mijn baas vakantie- of wachtdagen inhouden als ik ziek ben? Hoeveel krijg ik als uitzendkracht bij ziekte? En als ik een nulurencontract heb? Lees hier de antwoorden 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

OR Presikhaaf Bedrijven vreest ...

28 januari 2017
De Ondernemingsraad van Presikhaaf Bedrijven doet een dringend beroep op de raadsleden van 10 gemeenten in centraal Gelderland om de voormalige sociale werkvoorziening niet op te splitsen. OR-voorzitter Dick de Jong waarschuwde vanavond in de gemeenteraad van Arnhem voor chaos als die gemeente in zijn eentje voortgaat met de oprichting van een eigen werkbedrijf voor circa 1450 van de ruim 2600 mensen die bij Presikhaaf ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Nederlanders gaan meer pensioenpremie ...

28 januari 2017
Zeker 1,6 miljoen Nederlanders moeten dit jaar meer premie voor hun pensioen betalen dan in 2016. Dat komt neer op 30 procent van de premiebetalers aan pensioenfondsen. De verslechterde marktomstandigheden raken niet alleen de gepensioneerden - hun pensioen wordt veelal niet geïndexeerd om tred te houden met inflatie - maar ook de werknemers hard. Premies niet openbaar Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieele ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WW-lek: de stand van zaken

28 januari 2017
Mede dankzij inzet van FNV Uitkeringsgerechtigden is de nieuwe dagloonregeling ingegaan. Dit is de regeling voor het berekenen van de hoogte van de WW-uitkering. Vanaf 1 januari 2017 krijgen bijna alle werkzoekenden die onder het WW-lek vielen te maken met een nieuwe, rechtvaardige WW-uitkering. Daarnaast is er recht op compensatie en is er de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Voorschotregeling FNV Uitkeringsgerechtigden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezingsbijeenkomsten Ledenparlement ...

28 januari 2017
Kom naar één van de 5 verkiezingsbijeenkomsten van FNV Uitkeringsgerechtigden. Van maandag 6 t/m vrijdag 10 februari a.s. organiseren wij deze bijeenkomsten door het land. Maak kennis met de kandidaten voor het Ledenparlement De 10 kandidaten voor het Ledenparlement vanuit de sector Uitkeringsgerechtigden stellen zich aan je voor. Er is ruimte voor gesprek en discussie met de aanwezige kandidaten.
Je kunt ter ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Miljoen mensen krijgen te weinig ...

28 januari 2017
De FNV is geschokt over het hoge aantal hulpbehoevende mensen die door het beleid te weinig thuiszorg krijgen. Uit onderzoek dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde, blijkt dat ruim een miljoen mensen in 2015 te weinig zorg kregen. Ongeveer 670.000 mensen kregen te weinig uren en 400.000 mensen kregen helemaal geen thuiszorg, terwijl ze dit wel nodig hebben. Volgens de FNV komt dit door fout thuiszorgbeleid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Personeelsdossier ...

28 januari 2017
We hebben van een medewerker een verzoek tot inzage in zijn personeelsdossier ontvangen. Moeten wij zijn verzoek honoreren? In de wet is geregeld dat een werknemer recht heeft op inzage – en correctie – van zijn personeelsdossier, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Dat betekent niet dat de werkgever het personeelsdossier uit handen moet geven aan de werknemer. De werkgever kan de werknemer bijvoorbeeld inzage ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kom naar de bijeenkomst van Netwerk ...

28 januari 2017
Echt werk of werkervaringsplek? Klaar met je opleiding, maar kun je geen werk vinden? Je bent niet de enige. Daarom kiezen veel starters voor een stage of een werkervaringsplek (vaak onbetaald), terwijl ze al zijn afgestudeerd. Is dit goed voor je cv? Het is in ieder geval slecht voor je portemonnee. Kom naar de bijeenkomst en borrel 'Echt werk of werkervaringsplek?' van Netwerk Jongeren FNV. Ontmoet jongeren die tegen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Flexibele AOW blijft uit

28 januari 2017
Opnieuw sneuvelt een plan om mensen de kans te geven zelf te bepalen wanneer ze met pensioen gaan. De Tweede Kamer zal vandaag niet akkoord gaan met het plan van Kamerlid Norbert Klein voor een flexibele AOW. Volgens het voorstel zouden mensen eerder met pensioen kunnen gaan, maar ze krijgen dan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

ZO WERKT NEDERLAND

28 januari 2017
Wat kunnen kaderleden doen? Sinds vorig jaar draait de Zo Werkt Nederland-campagne, om de bond weer bij het grote publiek onder de aandacht te brengen. Inmiddels lopen er ook deelcampagnes binnen de sectoren. En daar kunnen kaderleden bij helpen.  Wat kun jij doen?
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat is de dekkingsgraad van uw ...

28 januari 2017
Bij alle fondsen is de dekkingsgraad vorig jaar gedaald ten opzichte van 2015. Dat is een slecht teken, want de dekkingsgraad is de thermometer van de gezondheid van een pensioenfonds. In kas Pensioenfondsen rekenen elke maand uit hoe veel geld zij nodig hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te keren. Dat bedrag zetten zij af tegen het geld dat in kas zit. Als de dekkingsgraad 100% is, zit er precies genoeg ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Zelfstandigen wordt integraal onderdeel ...

28 januari 2017
De FNV-bond FNV Zelfstandigen (10.000 leden) fuseert met de FNV en wordt zo rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Nederland. De FNV is hier blij mee en ziet dit als een fikse stap vooruit in de belangenbehartiging voor zelfstandige professionals, zowel collectief als individueel. Het ledenparlement van de FNV stemde vandaag met een ruime meerderheid van 92 procent in met de fusie. Afgelopen dinsdag ging ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Extreem lage rente blijft herstel ...

28 januari 2017
De nieuwste cijfers over onze pensioenfondsen laten zien dat Nederland toe moet naar een minder rentegevoelig en toekomstbestendig pensioenstelsel. Dat zeggen de Nederlandse vakbonden FNV en VCP in reactie op de eindejaar rapportage van de Nederlandsche Bank (DNB). De cijfers laten opnieuw zien hoe gevoelig ons pensioensysteem is voor korte-termijnontwikkelingen op de financiële markten en vooral voor de extreem lage ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Functioneringsgesprek ...

21 januari 2017
Ik heb een onderneming met vijf vaste medewerkers en wat tijdelijke arbeidskrachten. Nu vertelde mijn boekhouder dat ik functioneringsgesprekken moet gaan voeren. Ben ik hiertoe verplicht? In de wet staat geen letterlijke verplichting voor werkgevers om functioneringsgesprekken met medewerkers te voeren, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Het is wel verstandig en zeer aan te raden om jaarlijks of – beter ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nibud: Koopkracht minder rooskleurig ...

21 januari 2017
De brutolonen mogen dit jaar dan met 1,7% zijn gestegen, de koopkracht blijft daar ver bij achter, blijkt uit de nieuwste cijfers van budgetvoorlichter Nibud. Huishoudens met een midden- of hoger inkomen zien hun koopkracht tussen de €18 lager en €14 hoger liggen dan in 2016. Wie een inkomen heeft van €35.000 of minder, gaat er tussen de €4 en €27 op vooruit. Vooral ouderen met een aanvullend pensioen hoeven niet ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

GEEN BELASTINGAANGIFTE? PAS OP ...

21 januari 2017
Ook zo'n brief van de Belastingdienst ontvangen, waarin staat dat je geen aangifte hoeft te doen? Omdat je al een kleine teruggaaf of nihilaanslag kreeg? Ga daar niet zo maar in mee. Vaak heb je meer voordeel als je tóch aangifte doet. Slim om er goed naar te kijken. Belastingservice FNV geeft tips. Bekijk hier wanneer aangifte zinvol is
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkloze oudere vaker in nood

21 januari 2017
Steeds meer langdurig oudere werklozen belanden in de financiële problemen. Zij komen na de maximale WW-duur van twee jaar in de bijstand terecht of krijgen, in het geval dat hun partner wel werkt, helemaal geen uitkering meer. Werkloze 50-plussers vormen al langer een probleemgroep op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn huiverig om ouderen in dienst te nemen, onder meer omdat ze te duur zijn of niet vitaal en productief ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Oproep FNV aan Europees Parlement: ...

21 januari 2017
De FNV heeft samen met 27 andere organisaties de Nederlandse leden van het Europees Parlement opgeroepen om handelsverdrag CETA in de huidige vorm te verwerpen en de onderhandelingen te heropenen. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arnhem lanceert eigen werkbedrijf ...

21 januari 2017
De gemeente Arnhem start een eigen werkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee wil Arnhem de werkgelegenheid garanderen van de inwoners die nu nog werken voor Presikhaaf Bedrijven. Daar werken zo'n 2.600 mensen met een beperking. Ruim de helft daarvan is Arnhemmer. De rest is inwoner van een van de negen omliggende gemeenten (Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Rheden, Rozendaal, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Gemeentelijke Coalitie-/Beleidsakkoorden ...

20 januari 2017
Voor de gebiedsindeling van netwerken is van wezenlijk belang op welke wijze de kerntaak van netwerken i.c. de beïnvloeding van het sociale beleid op (inter)gemeentelijk niveau vorm wordt gegeven. Voor het Lokaal Netwerk Arnhem e.o. is de rol van Arnhem als centrumgemeente van belang. Het Lokaal Netwerk Arnhem e.o. richt zich op de gemeente Arnhem en de daarmee samenwerkende gemeenten, t.w. Doesburg, Duiven, Lingewaard, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Afspraken zware beroepen nooit ...

13 januari 2017
Behalve een verhoging van de AOW-leeftijd is er van veel afspraken uit het Pensioenakkoord weinig terechtgekomen. Dat zegt Agnes Jongerius die als initiatiefnemer en vakbondsvoorzitter van FNV haar handtekening onder het akkoord tussen sociale partners en kabinet zette, meldt Trouw. Maatregelen die in 2011 afgesproken zijn om de fysiek zwaarbelaste stratenmaker, bouwvakker of metaalbewerker op leeftijd te ontzien, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Geldstroom tussen Rijk en gemeenten ...

13 januari 2017
Een nieuw kabinet moet met spoed de verdeling van gelden tussen het Rijk en de gemeenten herzien. Volgens de Raad voor Financiële Verhoudingen (Rfv) moet het stelsel worden ingericht volgens het principe 'wie betaalt, bepaalt'. Dat bericht Trouw. Gemeenten geven sinds de overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten, jaarlijks 56 miljard euro belastinggeld uit aan overheidstaken als zorg en veiligheid. De onafhankelijke ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kandidaat-voorzitter Busker wil ...

13 januari 2017
’Cao weer terug in dna’ De FNV blijft vasthouden aan de cao als instrument om zekerheid te bieden aan werknemers. Bovendien is het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van de arbeidsvoorwaarden onbespreekbaar voor de vakbond. ,,De cao moet weer terug in het dna van de werkgevers”, zegt kandidaat-voorzitter Han Busker. ,,Sommige bedrijven en politieke partijen willen af van het algemeen verbindend verklaren ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Raad: Gemeente mag mantelzorg niet ...

13 januari 2017
De gemeente Etten-Leur mag niet van een dochter verlangen dat die onbetaald huishoudelijk werk verricht voor haar zorgbehoevende moeder, zo heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) woensdag geoordeeld. In een hoger beroep oordeelde de Raad dat de gemeente het persoonsgebonden budget (pgb) van de moeder ten onrechte heeft ingetrokken. Dat had de gemeente gedaan omdat die van mening was dat de dochter mantelzorg kon ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Partijen willen blijven werken ...

13 januari 2017
In april vorig jaar stemde de Arnhemse gemeenteraad in met een voorstel om experimenteren met bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken. Staatssecretaris Klijnsma heeft onlangs strenge regels aan dit soort experimenten verbonden. Dit zorgt er voor dat het Arnhemse experiment waarschijnlijk niet doorgaat zoals voorgesteld. De Arnhemse fracties van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Partij laten het er echter niet ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Vakantie

13 januari 2017
Een van onze fulltimers wil aankomende maart vier weken op vakantie. Hij heeft in 2016 al zijn vakantiedagen opgemaakt. Onze medewerkers krijgen jaarlijks vijf weken vakantie, maar hoe zit dat met de opbouw van vakantiedagen? Kan hij in maart al vier weken vakantie opnemen? Vakantiedagen worden – althans formeel gezien – niet aan het begin van een kalenderjaar aan medewerkers toegekend, aldus een arbeidsrechtjurist ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Voorwerkers' scheppen nieuwe banen ...

7 januari 2017
Drie voormalige medewerkers van Presikhaaf Bedrijven in Arnhem willen met hun nieuwe sociale onderneming de Voorwerkers zo'n 100 mensen aan het werk helpen die als 'moeilijk bemiddelbaar' bekend staan. „We hebben na onze oprichting in september inmiddels banen gevonden voor negen mensen afkomstig uit Arnhem, Zevenaar, Westervoort en Zutphen", vertelt Eric Masela, een van de drie initiatiefnemers. Schoolmeubelen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arnhemse politici volharden in ...

7 januari 2017
Arnhemse raadsleden willen dat het stadsbestuur creatief regels bedenkt voor de invoering van de 'sociale bijstand'. Arnhem wil voor het bijstandsgerechtigden mogelijk maken om bij te verdienen zonder dat daar op gekort wordt. Aanleiding voor die wens is het verbod van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op eenzijdige experimenten met neveninkomsten bovenop de uitkering. Voorwaarden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

2017 jaar van ideeën, acties en ...

7 januari 2017
Nederland is een land om trots op te zijn. Maar er valt nog veel te verbeteren. Willen we ook voor de generatie na ons goede zorg, goed onderwijs of werk met zekerheid, dan moeten we aan de slag. Het is time for change - voor nu en voor straks. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

BEDRIJFSARTS BIJ SECOND OPINION ...

7 januari 2017
Laat zieken zelf onafhankelijke arts kiezen  Als zieke werknemer ben je het soms niet eens met de bedrijfsarts. Voor een second opinion moet je dan zelf een onafhankelijke bedrijfsarts kunnen kiezen. Dat advies geeft de FNV aan minister Asscher. Wat vind jij? Vertel het de minister. Dat kan tot 9 januari a.s. Lees hier meer en geef je mening
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VERANDERINGEN WERK EN INKOMEN 2017 ...

7 januari 2017
Een hoger minimumloon vanaf 1 januari. En meer vergoeding bij ontslag. Voor 2017 verandert er weer het nodige op het gebied van werk en inkomen. Wil je hier meer over weten? Je vindt alles over deze nieuwe regels op de website van de Rijksoverheid. Ga hier naar de nieuwe regelingen 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

MAAK KENNIS MET HAN BUSKER

7 januari 2017
De selectieprocedure voor het FNV-voorzitterschap heeft één kandidaat opgeleverd: Han Busker. Laat van 1 februari tot en met 8 maart 2017 in onze digitale ledenraadpleging weten of je hem steunt. Voor die tijd kun je met Han kennismaken op bijeenkomsten door het hele land. Bekijk waar en meld je aan.  Maak hier kennis met Han Busker
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Veranderingen voor ondernemers ...

7 januari 2017
Voor ondernemers zullen er in 2017 wat dingen veranderen. Wij zetten de belangrijkste nieuwe spelregels voor u op een rij. Digitale jaarrekening Vanaf 1 januari zijn kleine bedrijven verplicht hun jaarrekening digitaal aan te leveren bij de Kamer van Koophandel. Dat moet via Standard Business Reporting. Schijnconstructies Het kabinet probeert malafide dienstverbanden te bestrijden. Zo mogen werkgevers niet minder ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Skiën

7 januari 2017
Vorige week is een van mijn medewerkers op skivakantie gevallen. Hij heeft daarbij ernstig rugletsel opgelopen. Revalideren gaat maanden duren en werken kan voorlopig niet. Gisteren kwam mij ter ore dat hij – onder invloed van veel te veel schnaps – een weddenschap is aangegaan om in volle vaart van een zwarte piste te skiën. Dan vraag je om ongelukken! Ik hoef zijn loon tijdens zijn afwezigheid toch zeker niet te ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkplan en Begroting 2017

4 januari 2017
Conform afspraak hebben we Werkplan en Begroting voor 2017 ingediend. De totale planning ziet er als volgt uit:
1e week oktober 2016: ontvangst format werkplan/begroting 2017. Oktober-medio november 2016: overleg/bespreking lokaal netwerk over de keuzes vakbondswerk 2017. 15 november 2016: eerste concept gereed en door de penningmeester ingeleverd bij de begeleidend bestuurder. 15 november - 1 december 2016 mogelijkheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Koers FNV 2017-2021

2 januari 2017
Meedenken, meepraten, stemmen en bepalen: bij een vereniging heeft ieder lid inspraak. Dat geldt ook voor de leden van de FNV. Net als in de landelijke en lokale politiek kun jij dus invloed uitoefenen op het beleid en de aansturing van de FNV. Democratie staat hoog in ons vaandel. Daarom betrekken wij alle leden wanneer wij de koers en de aansturing voor de komende zittingstermijn (2017 – 2021) gaan bepalen. Jij ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

GoedWerkt blijft interesse tonen ...

30 december 2016
De sociale onderneming GoedWerkt uit Amsterdam blijft interesse tonen in deelname aan de sociale werkvoorziening in Arnhem of omringende gemeenten. De deur is zeker niet dicht, zo laat Frank Verheul namens de stichting weten. Afgelopen vrijdag haalden gemeenten een streep door de voorgenomen overname van Presikhaaf Bedrijven door GoedWerkt. De politici in het algemeen bestuur achten overname veel te riskant. Verheul achtte ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

PvdA wil voor mei oplossing impasse ...

30 december 2016
De PvdA van Lingewaard roept de tien gemeenten die deelnemen aan de het in crisis verkerende Presikhaaf Bedrijven op om zich de komende vier maanden sterk te maken voor een goed toekomstplan te komen voor de 2.654 werknemers. Het plan moet een werkbaar alternatief vormen voor de overname door de sociale onderneming GoedWerkt. Onderhandelingen
De onderhandelingen tussen gemeenten en deze partij zijn stuk gelopen. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Crisissfeer in Presikhaaf Bedrijven ...

30 december 2016
De regionale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven verkeert in een crisissfeer na het afblazen van de overname door GoedWerkt. De ondernemingsraad (OR) heeft het vertrouwen in het gemeentelijk bestuur van de werkvoorziening opgezegd. Dat gebeurde kort nadat vrijdagmiddag de besturen van de van tien deelnemende gemeenten tot de conclusie kwamen dat verder onderhandelen met GoedWerkt geen zin meer had. Verantwoordelijkheid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Arnhem wil eigen sociaal werkbedrijf ...

30 december 2016
Het stadsbestuur van Arnhem wil een eigen werkbedrijf op richten voor de Arnhemmers die nog voor Presikhaaf Bedrijven werken. Anderen kunnen zich desgewenst daarbij aansluiten, zo luidt de boodschap naar de negen andere gemeenten met werknemers bij de voormalige sociale werkplaats. Arnhem reageert hiermee op de crisis rond de afgebroken onderhandelingen met GoedWerkt, de sociale onderneming die bereid was om Presikhaaf ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mislukking dreigt voor overname ...

30 december 2016
De overname van de regionale werkvoorziening Presikhaaf in Arnhem door de sociale onderneming GoedWerkt staat op losse schroeven. De onderhandelingen zitten in het slop. De FNV dreigt met acties. Bestuurder Miekie Awater van de FNV doet vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Arnhem een noodoproep aan de raadsleden om hun wethouders en colleges aan te sporen om de vastgelopen onderhandelingen te heropenen. „Naar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Noodoproep aan Gelderse gemeenten ...

23 december 2016
FNV doet vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Arnhem een noodoproep aan de raadsleden dat wethouders en colleges verder moeten onderhandelen over het onderbrengen van de medewerkers van sociale werkvoorziening Presikhaaf bij GoedWerkt. Miekie Awater, bestuurder FNV: ‘Totaal onverwachts dreigt de onderhandelingsdelegatie van tien Gelderse gemeenten de deur dicht te doen in de onderhandeling. En dat terwijl ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

INZET LOKALE MONITOR 2016

23 december 2016
Lokale Monitor spoort sociaal gemeentebeleid aan FNV-netwerken zetten de Lokale Monitor 2016 in om het sociaal gemeentebeleid aan te scherpen. In verschillende gemeenten organiseerde men debatten, thema-avonden en vakbondscafés. Lees hier meer
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

CHECKLIST WMO VOOR GEMEENTEBELEID ...

23 december 2016
Toetsing aan wet & jurisprudentie en tarievencheck Met de nieuwe WMO-checklist kunnen kaderleden toetsen of het gemeentebeleid voldoet aan de wet en geldende jurisprudentie. Ook zien ze of er een goed loon kan worden betaald van de tarieven. Lees hier verder
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Schorsing

23 december 2016
We hebben één van onze medewerkers geschorst wegens het meermaals overtreden van ons algehele rookverbod. Nu vordert hij loon en gebruikmaking van zijn leaseauto tijdens zijn schorsing. Heeft hij daar recht op? Schorsing is volgens de Hoge Raad een omstandigheid die voor risico van de werkgever behoort te komen. Dat betekent dat de werkgever in beginsel tijdens een schorsing het loon van de werknemer moet doorbetalen, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Eindejaarsuitkering ...

17 december 2016
Jaarlijks keren wij in december aan onze vaste fulltimers een eindejaarsuitkering uit. In het arbeidsvoorwaardenreglement staat dat de betaling ’ter beoordeling van de directie’ is. Afgelopen jaar was geen goed jaar dus willen we een keertje overslaan, mag dat eigenlijk wel? Of een werkgever verplicht is te betalen, hangt af van de omstandigheden, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Als de betaling van een ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

VERKIEZINGEN LEDENPARLEMENT FNV ...

10 december 2016
Bekijk de kandidaten uit jouw sector  Wie gaat jouw sector vertegenwoordigen in het ledenparlement van de FNV? Bekijk de kandidaten en lees met welke inzet ze jouw sector een stem willen geven in het hoogste orgaan van de bond. Stemmen kan van 1 tot en met 15  februari 2017. Ga hier naar de kandidaten
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn vraag: Hoofdprijs

10 december 2016
Een van mijn medewerkers heeft de hoofdprijs in een loterij gewonnen. Hij kwam gisteren triomfantelijk naar mij toe en zei: „Ik neem per direct ontslag”. Goeie grap, dacht ik, maar hij meent het serieus! Hij moet echter nog een aantal zaken afronden en overdragen. Kan ik hem daartoe dwingen? Als een werkgever zijn medewerker op staande voet ontslaat, dan kan hij gedwongen worden hem weer tot het werk toe te laten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Minder onrust door WMO-checklist ...

7 december 2016
FNV Zorg & Welzijn presenteert vanavond, woensdag 7 december, in Oldambt een checklist voor gemeenten, waarmee deze kunnen toetsen of de gemeentelijk WMO-aanbesteding (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor de huishoudelijke verzorging wel fatsoenlijk is opgesteld. Wethouders en raadsleden kunnen door de checklist de aanbesteding makkelijk toetsen aan de wet, geldende jurisprudentie en of er van de tarieven wel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Meeste gemeenten toetsen niet op ...

5 december 2016
Westland is de meest sociale gemeente van 2016. Dat blijkt uit de FNV Lokale Monitor, waarin de grootste vakbond iedere twee jaar het sociale beleid beoordeelt van gemeenten. Amsterdam en Den Haag staan samen op de 2e plaats. Op 3 staan Oss, Smallingerland en Maastricht met omliggende gemeenten. Westland scoort goed omdat de gemeente consequent toetst op verdringing van bestaande banen bij het bieden van werk aan mensen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Voorschot

3 december 2016
Een van mijn medewerksters wil vijf dagen vrij nemen omdat haar zus gaat trouwen; voor de voorbereidingen, jurk kopen en de bruiloft zelf. Ze heeft geen vakantiedagen meer. Moet ik haar vrij geven? In principe hoeft een werkgever een werknemer geen voorschot op zijn vakantiedagen te geven, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Maar er kunnen omstandigheden zijn die maken dat een werkgever de aanvraag voor een ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verplegers Rijnstate en Gelderse ...

3 december 2016
Rijnstate ARNHEM/EDE - Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate en ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede moeten twee van hun verpleegkundigen onregelmatigheidstoeslag (ORT) betalen over hun vakantie en verlofuren. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Medewerkers in de zorg krijgen een toeslag vanwege hun onregelmatige werktijden. Twistpunt is of die toeslag, of ORT, ook betaald moet worden over vakantiedagen en verlofuren. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Grootste belastingservice bestaat ...

3 december 2016
De FNV-belastingservice bestaat 50 jaar. Jaarlijks helpen 4500 FNV-leden en medewerkers ruim 200.000 mensen met hun aangifte; zo voorkomen zij dat mensen geld laten liggen – vaak gaat het om honderden euro’s. De FNV heeft de grootste belastingservice van Nederland. Dit najaar zet de FNV tijdens tien bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land belastinginvullers in de spotlights. Supertrots ‘Als iemand de belastingaangifte ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitstel DBA verandert niets aan ...

25 november 2016
Zzp’er blijft in ongewisse Opdrachtgevers zijn nog steeds huiverig om in zee te gaan met zzp’ers nu de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort tot 1 januari 2018. Dat blijkt uit een rondgang langs verschillende sectoren. ,,Opdrachtgevers zijn kopschuw om zzp’ers in te huren, omdat nog steeds niet duidelijk is wat wel en niet mag. Vooruitschuiven is geen oplossing, de wet blijft namelijk hetzelfde ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Disfunctioneren ...

25 november 2016
Een van mijn verkopers presteert echt ondermaats. Hij kost meer dan hij oplevert. Kan ik hem ontslaan? Dit is een typisch geval van disfunctioneren; de werknemer functioneert niet zoals van hem verwacht mag worden, of eigenlijk, zoals de werkgever van hem verwacht. Hoewel disfunctioneren één van de redenen is op grond waarvan een werkgever een werknemer mag ontslaan, kan dat niet zomaar, aldus een arbeidsrechtjurist ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Rechtshulp voor grensarbeiders ...

25 november 2016
Vakbondsleden in Nederland en Duitsland die over de grens werken, kunnen in beide landen rechtshulp van de bond krijgen. Daarover heeft de FNV afspraken gemaakt met de Duitse vakbondskoepel DGB. Deze afspraken bestonden al, maar zijn nu vernieuwd en in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Vicevoorzitter Catelene Passchier van de FNV en Reiner Hoffmann van de Duitse DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) tekenden de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Werken op zondag ...

19 november 2016
Wij willen onze productiecapaciteit uitbreiden. Een van de mogelijkheden die we onderzoeken is doorwerken op de zondagen. Kunnen we onze medewerkers verplichten om op zondag te werken en ben ik verplicht om daar een toeslag voor te betalen? Wettelijk gezien is een werkgever niet verplicht om voor werken op zondag een toeslag te betalen, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Wel kan het zo zijn dat die verplichting ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Wederindiensttreding? ...

12 november 2016
We hebben drie maanden geleden helaas afscheid moeten nemen van vier medewerkers wegens werkvermindering. Inmiddels hebben we een paar grote orders binnen gekregen, dus nu zijn we op zoek naar een nieuwe medewerker. Nu begrijp ik dat ik verplicht ben om één van de vier ontslagen mensen aan te nemen. Hoe zit dat? De toestemming van het UWV om één of meer medewerkers te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen, wordt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

10 prangende pensioenvragen

12 november 2016
Mensen in verwarring door wisselende regelingen Zorgen, verwarring en onduidelijkheden...Veel Nederlanders hebben moeite met hun pensioen, zo bleek tijdens de Pensioen3daagse, een samenwerking van DFTGeld met platform Wijzer in geldzaken. Hier de meest gestelde vragen met daarbij de antwoorden. Zit uw vraag er niet bij? Kijk dan op DFTGeld.nl voor meer informatie over pensioenen. 1) Wanneer krijg ik AOW? Dat hangt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Herplaatsing

5 november 2016
We hebben met een van onze medewerkers een verbetertraject doorlopen en verbetering is uitgebleven. Wij willen de arbeidsovereenkomst gaan beëindigen, maar nu begrijp ik dat ik – voordat ik een ontslagprocedure kan inzetten – moet proberen om de werknemer te ‘herplaatsen’. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Als een werkgever een redelijke grond heeft om een werknemer te ontslaan, dan is hij er inderdaad meestal ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissen 2016

1 november 2016
Voor de laatste keer hebben FNV Bondgenoten, AbvaKabo FNV en FNV Bouw afdeling Arnhem onder hun eigen vlag in oktober dit jaar alle Jubilarissen in de schijnwerpers en in het zonnetje gezet. Leden, die in 2016 hun 25-, 40-, 50-, 60- en zelfs hun 70-jarig Bondsjubileum vierden. De drie bonden hebben dit, ieder op hun eigen, inmiddels traditionele en zeer gewaardeerde wijze, gedaan. Mede door het lidmaatschap van de Jubilarissen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoe word jij behandeld door instanties? ...

29 oktober 2016
Jullie hebben recht op een uitkering. Die uitkering krijg je, omdat je de pech hebt te zijn ontslagen, je niet aan een baan kunt komen na je studie, of omdat je getroffen bent door ziekte of een levenslange beperking of handicap. Dit kan iedereen overkomen. Ook de mensen die nu nog wel werk hebben. Sommige van jullie hebben nog maar kort een uitkering en vinden hopelijk weer snel een baan, anderen van jullie zitten ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Voedingsrecht ...

29 oktober 2016
Een medewerkster heeft net een kindje gekregen. Ze heeft aangegeven gebruik te willen maken van haar ’voedingsrecht’. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? De werkneemster mag daarvoor zo vaak en zo lang als nodig de tijd nemen, mits die tijd opgeteld niet meer is dan een kwart van de totale arbeidstijd per werkdag (of per dienst). Ze heeft recht op loon gedurende de tijd waarin zij haar voedingsrecht uitoefent. Het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & antwoord: Senior

22 oktober 2016
Wij hebben vijf jaar geleden met een van onze medewerkers, die toen voor zijn pensioen stond, afgesproken dat hij blijft doorwerken. Nu is echter wat ons betreft de tijd gekomen om binnenkort afscheid van elkaar te nemen. Hij heeft er inmiddels bijna 50 dienstjaren op zitten. We hebben uitgerekend hoe hoog zijn transitievergoeding is en komen uit op maar liefst 35 maandsalarissen; bijna 2 ton! Moeten we dat echt betalen? ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: Opgezegd

15 oktober 2016
In verband met een project heb ik drie medewerkers aangenomen voor de duur van zes maanden. Nu heeft één van deze tijdelijke medewerkers haar baan twee maanden voor het einde van het contract opgezegd. Dat is erg vervelend voor de voortgang van het project. Kan ik hier iets tegen ondernemen? Als in de tijdelijke arbeidsovereenkomst een tussentijds opzegbeding staat – “Partijen zijn gerechtigd om deze overeenkomst ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

HELP ONS FOUTE HANDELSVERDRAGEN ...

15 oktober 2016
Kom op zaterdag 22 oktober a.s. naar het Museumplein in Amsterdam! Want onze regering is van plan om foute vrijhandelsverdragen te ondertekenen: CETA, TTIP en TiSA. Bij deze verdragen tussen Europa en andere landen gaan de winsten van grote multinationals boven alles.
Wij willen een duurzame economie en veilig voedsel. Wij willen handel die leidt tot echte banen, zekerheid, kwaliteit en koopkracht. Daarvoor demonstreren ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Zwanger?!

10 oktober 2016
Drie weken geleden ben ik met een tijdelijke medewerkster verlenging van haar contract voor tien maanden overeengekomen. Ze gaat een medewerker vervangen die op wereldreis gaat. Nu heeft ze vanochtend verteld dat ze vijf maanden zwanger is en over 2,5 maand voor vier maanden met zwangerschapsverlof gaat! Ik vind het niet oké dat ze dat niet eerder heeft verteld. Kan ik die verlenging nog annuleren? Nee, dat kan niet. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Concurrentie

1 oktober 2016
Eén van mijn oud-medewerkers is in dienst getreden bij een concurrent van ons bedrijf. Wij zijn bang dat hij er straks met onze klanten vandoor gaat. Wat kunnen we hier aan doen? Hij heeft helaas geen concurrentiebeding. Een oud-werknemer, die geen relatie- of concurrentiebeding heeft, mag in dienst treden bij een concurrerend bedrijf. Tegen de indiensttreding an sich is dus weinig te doen. Ook mag hij in dienst van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

'Presikhaaf Bedrijven over naar ...

1 oktober 2016
Tien gemeenten in de regio Arnhem staan voor de keuze om de werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven over te hevelen naar de sociale onderneming GoedWerkt. Het dagelijks bestuur van de werkvoorziening stelt voor snel te starten met de onderhandelingen. Zware verliezen
GoedWerkt, een bedrijf dat gespecialiseerd is in banen voor mensen met een arbeidsbeperking, acht grondige reorganisatie nodig om een einde te maken ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Stagiair(e)s

24 september 2016
Wij willen meer met stagiair(e)s gaan werken. Hoe vermijd ik dat een stageovereenkomst wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst? Een (zuivere) stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Daardoor hoeft het stagebedrijf geen loonheffingen af te dragen en heeft de stagiair(e) geen rechten en plichten die in het arbeidsrecht zijn geregeld, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Wel moet duidelijk zijn dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: België

17 september 2016
Ons bedrijf heeft twee vestigingen in Nederland. Een van die vestigingen staat in de buurt van de Belgische grens. In die vestiging werkt een aantal medewerkers dat in België woont. Wij willen een medewerker die in België woont ontslaan. Hij heeft wel de Nederlandse nationaliteit en werkt dus ook in Nederland. Is er nog iets waar we rekening mee moeten houden? Dat is er zeker, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: Scholingsplicht

10 september 2016
Nu wij – sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid – een scholingsplicht hebben, hebben wij de scholingsmogelijkheden binnen ons bedrijf uitgebreid. Een van de medewerkers weigert echter iedere vorm van scholing. Vormt dat een risico voor mij als werkgever? De WWZ heeft inderdaad een expliciete scholingsverplichting in de wet gebracht, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. De werkgever moet de werknemer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: alweer ziek en dan? ...

2 september 2016
Een van onze medewerksters meldt zich zeker drie keer per maand ziek. Vaak is ze maar één of een paar dagen afwezig, maar het is vervelend voor haar collega’s en het verstoort de planning. Kan ik haar arbeidscontract beëindigen? Frequent ziekteverzuim is één van acht ontslaggronden, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Ontslag wegens frequent ziekteverzuim is echter niet gemakkelijk. Dat het ziekteverzuim ‘vervelend ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: mag ik mijn verlofdagen ...

26 augustus 2016
Het kind van één van onze medewerkers is ernstig ziek. Uiteraard staan wij hem – waar mogelijk – bij. Nu heeft een groepje collega’s aangeboden om een deel van hun verlofdagen aan hem te schenken. Uiteraard juichen wij dit sympathieke gebaar zeer toe, maar kan dat eigenlijk wel? Ja, dat kan. Een werknemer kan (een deel van) zijn bovenwettelijke verlofdagen schenken aan een collega die mantelzorg verleent als andere ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV zichtbaar en welkom op Nijmeegse ...

26 augustus 2016
Honderden wandelaars werden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 19 t/m 22 juli door de hardwerkende vrijwilligers van de FNV voorzien van een flesje water en een appel. De vrijwilligers hielpen wandelaars die het even moeilijk hadden met een rustplekje in de schaduw en een goed gesprek. Op de dagen van Elst, Wijchen en Groesbeek was de FNV aanwezig met een stand. Dit jaar waren er weer meer vrijwilligers uit drie lokale ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: kan ik laatkomers ontslaan? ...

20 augustus 2016
In de arbeidscontracten van onze medewerkers staat dat zij om half negen moeten beginnen. Wij zijn daar nooit heel streng in geweest maar inmiddels loopt het de spuigaten uit; mensen komen om negen uur op hun gemakje aanwandelen. Kan ik laatkomers ontslaan? Nee, dat kan niet. Werkgevers hebben het recht om te bepalen hoe laat medewerkers moeten beginnen, maar om daar arbeidsrechtelijke sancties aan te kunnen verbinden, ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Beheer je gegevens in Mijn FNV

13 augustus 2016
Mijn FNV, het nieuwe ledenportaal voor al onze leden en kaderleden, is live. Maak gauw een profiel aan of activeer je oude profiel. Problemen met inloggen? Met Mijn FNV kun je onder andere: je adresgegevens beheren iemand lid maken je jaaropgave downloaden voor teruggave van je contributie Steeds meer service Komende tijd worden de mogelijkheden van Mijn FNV verder uitgebreid. Zoals bijvoorbeeld met het uploaden van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: dure studie en naar ...

13 augustus 2016
Een van mijn medewerkers wil een (dure) studie gaan volgen. Ik wil dat best financieren maar hoe voorkom ik dat hij straks met zijn diploma op zak naar de concurrent vertrekt? Werkgevers kunnen in dat geval twee dingen doen, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. Ten eerste kunnen zij met de werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. Hierin kan de werkgever bijvoorbeeld opnemen dat de werknemer binnen een ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: te heet om te werken? ...

29 juli 2016
Het is eindelijk zomer, maar bij tijd en wijle ook wel erg heet. Tot welke temperatuur mogen we onze werknemers eigenlijk laten doorwerken? De Arbowet geeft geen exacte temperatuur waarbij niet gewerkt zou mogen worden, aldus een arbeidsrechtjurist voor XpertHR. In het Arbobesluit staat wel dat de temperatuur op het werk niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemers. De werkgever mag maatregelen nemen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Centrale Raad van Beroep oordeelt ...

22 juli 2016
De Centrale Raad van Beroep heeft in een aantal uitspraken van 18 juli 2016 beslist dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd in het algemeen is toegestaan. Een tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie in. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Centrale Raad van Beroep oordeelt ...

22 juli 2016
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 juli 2016 uitspraken gedaan in zaken over voormalige ambtenaren van het ministerie van Defensie die een inkomensverlies lijden vanwege de verhoging van de AOW-leeftijd (AOW-gat). Geoordeeld is dat de beëindiging van een wachtgelduitkering bij 65 jaar met de gelijktijdige toekenning van een maandelijkse tegemoetkoming een verboden onderscheid naar leeftijd oplevert. De Centrale ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: Transitievergoeding ...

16 juli 2016
Wij werken veel met uitzendkrachten en sommigen werken hier al tijden. Moeten we de uitzendkrachten die we inhuren ook de transitievergoeding betalen als zij twee jaar of langer bij ons gewerkt hebben? Net als ’gewone’ werknemers hebben ook uitzendkrachten aanspraak op een transitievergoeding als hun totale arbeidsrelatie 24 maanden of langer heeft geduurd en op initiatief van de werkgever eindigt, aldus een arbeidsrechtjurist ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

UWV biedt ook Belgische en Duitse ...

16 juli 2016
Uitkeringsinstantie UWV gaat ook vacatures in België en Duitsland onder de aandacht brengen bij werkzoekenden in Nederland. Die mogelijkheid bestond op papier al sinds 2013, maar was dusdanig ingewikkeld gemaakt dat er nauwelijks aanbod van werk kwam uit het buitenland. Het Belgische en Duitse vacatureaanbod wordt vooralsnog alleen bij Nederlanders in de grensregio getoond. "Banen uit Hamburg bijvoorbeeld zullen wij ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Zorg en Welzijn vermaant college ...

14 juli 2016
FNV Zorg en Welzijn heeft gisteren een brief aan het Arnhemse college van B&W en alle raadsleden gestuurd over de huishoudelijke zorg. In het collegeakkoord ‘Met de Stad’ is een belangrijke en goede afspraak gemaakt over de beloning die medewerkers moeten krijgen voor hun werk. Die medewerkers zorgen ervoor dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en signaleren als het misgaat met de mensen, zodat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Mijn Vraag: Billijke vergoeding ...

2 juli 2016
We zijn de mogelijkheden voor ontslag van een van onze medewerkers aan het inventariseren. Wij hebben wel wat steken laten vallen en begrijpen dat daardoor de kans aanwezig is dat we -naast de transitievergoeding - ook een billijke vergoeding aan de werknemer moeten betalen. Hoe hoog is deze 'billijke vergoeding'? Als een werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, dan kan hij inderdaad worden verplicht ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eerste vakbondshuis FNV geopend ...

3 juni 2016
Ton Heerts heeft het eerste vakbondshuis van de FNV in Nijmegen geopend. In de loop van de komende twee jaar zullen in Nederland minimaal 35 vakbondshuizen hun deuren openen. Het vakbondshuis wordt een echte ontmoetingsplaats voor leden en potentiële leden van de FNV. Het heeft een inloopspreekuur voor leden, maar ook niet-leden kunnen er terecht met hun eerste vragen over werk en inkomen. Ook kunnen leden er loopbaanadvies ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KOM 1 JUNI A.S. NAAR ACTIE IN AALTEN! ...

30 mei 2016
TEKEN OOK DE PETITIE Deze week voeren de bloemenvouwers van Aalten vier dagen actie. Zij hebben sinds 2011 soms jarenlang tot 32 uur per week zonder loon gewerkt en vouwden kunstbloemen in de fabriekshal in Dinxperlo. Zij eisen nu het wettelijk minimumloon voor de periode dat ze voor het ISWI, de gemeenschappelijke sociale dienst, hebben gewerkt.

Niemand mag werken zonder loon. Steun de bloemenvouwers, teken ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vraag & Antwoord: Schorsing

1 januari 0001
We verdenken een medewerker van fraude. Voordat ik hem beschuldig, wil ik onderzoek doen. Kan ik hem schorsen of moet ik hem op non actief stellen of vrijstellen van werk? Deze drie varianten zijn arbeidsrechtelijk gezien hetzelfde; de werknemer hoeft niet te werken – of mag dat niet - maar de werkgever moet het loon (meestal) wel gewoon doorbetalen. De verschillende benamingen drukken slechts uit welke boodschap de werkgever ...
Lees dit bericht