Hoe gaat het met de uitwerking van het pensioenakkoord?

Van 11 juni 2020 20:00 tot 11 juni 2020 00:00

Hoe gaat het met de uitwerking van het pensioenakkoord?

Meld je aan voor het webinar op 11 juni a.s.

undefined

Het pensioenakkoord is het afgelopen half jaar volgens planning uitgewerkt. Over de 3 hoofdonderwerpen van het akkoord lijken we nu tot concretere afspraken te kunnen komen. In dit artikel praten we je bij over deze afspraken en nodigen we je uit voor het webinar op 11 juni a.s.

Voor elk van de 3 onderwerpen (nieuw pensioenstelsel, zwaar werk en witte vlekken) is er binnen de FNV-organisatie een klankbordgroep ingericht. Er is daarbij voor elk onderwerp een klankbordgroep met bestuurders en een klankbordgroep met kaderleden. Alle sectoren zijn in de klankbordgroepen vertegenwoordigd. We hebben deze groepen geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking. En we hebben in deze klankbordgroepen knelpunten uit de dagelijkse praktijk opgehaald. Tevens is het Ledenparlement regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de uitwerking van het pensioenakkoord.

Afspraken per onderwerp

Over de 3 hoofdonderwerpen van het Pensioenakkoord (een nieuw pensioenstelsel, zwaar werk en witte vlekken) lijken we in de stuurgroep tot de volgende afspraken te kunnen komen:

Wat zijn de volgende processtappen?

  • 8 mei 2020 kwam de Stuurgroep bijeen met als doel zo veel mogelijk knopen door te hakken op nog openstaande punten. De laatste discussiepunten werden vervolgens besproken met de klankbordgroepen. Ook werd de Pensioencommissie van het Ledenparlement bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.
  • Op donderdag 11 juni a.s. om 20.00 uur zullen we weer een Landelijk Webinar Pensioen organiseren voor iedereen. 
  • Op 12 en 13 juni a.s. bespreken we de uitkomsten in het Ledenparlement.

Samen hebben we veel bereikt

De afgelopen periode is er veel bereikt en daar zijn we trots op. We zijn er nog niet, maar wat er nu ligt is in grote lijnen wat we voor ogen hadden toen we het pensioenakkoord sloten. Dat is alleen gelukt door de inzet van alle leden, kaderleden en de werkorganisatie. Samen staan we sterk en een goed pensioen is een kwestie van fatsoen!

Meld je hier aan voor het webinar

Deel deze Activiteit