Inspraak en aanbieden FNV-Eindevaluatie Participatiewet

Van 20 februari 2020 13:30 tot 20 februari 2020 16:00

Inspraak en aanbieden FNV-Eindevaluatie Participatiewet

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong spreekt tijdens het rondetafelgesprek Evaluatie van de Participatiewet van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en biedt de Tweede Kamerleden de eindevaluatie van de FNV aan.
Daarin staan verhalen van ervaringsdeskundigen en de uitkomsten van een enquête onder 1000 FNV-leden die met de Participatiewet te maken hebben.
Teveel mensen zijn als gevolg van de Participatiewet definitief buitenspel komen te staan, in armoede geraakt of hebben alle moed verloren. Na de grote bezuinigingen zijn investeringen in werkzoekenden onontkoombaar. Mensen met een arbeidsbeperking moeten een plek hebben in de regio, een sociaal ontwikkelbedrijf, waar zij worden begeleid bij werk, of dat nu op de plek zelf is of bij een bedrijf in de omgeving.

Meer informatie: Jose Kager, woordvoerder - 06 53 89 85 15.​

Deel deze Activiteit