Uitnodiging Lokaal FNV Arnhem bestuursverkiezing maandag 11 november a.s.

Van 11 november 2019 19:00 tot 11 november 2019 21:30

Uitnodiging Lokaal FNV Arnhem bestuursverkiezing maandag 11 november a.s.

  undefined undefined

undefined

In de afgelopen jaren hebben de verschillende lokale FNV-groepen en oude vakbondsafdelingen van FNV-bonden zich verenigd in Lokaal FNV. Met die bundeling gaan we de zichtbaarheid van de FNV vergroten en de vakbondskracht naar het gemeentelijk beleid versterken. DAAR HEBBEN WE U OOK BIJ NODIG!

Wij willen u graag uitnodigen voor de Bestuursverkiezing voor FNV Lokaal Arnhem e.o. Deze zal plaatsvinden op:

Maandag 11 november 2019.
Aanvang 19.00 uur tot 21.30 uur.
Cultureel centrum Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem.

Bestuursverkiezing
Lokaal FNV Arnhem e.o. zoekt kandidaten voor het eerste gekozen netwerkbestuur. Deze verkiezing doen we tijdens deze bijeenkomst.

Iets voor u?
We zoeken vakbondsleden die zich voor het netwerkbestuur kandidaat willen stellen.
Zou u zich kandidaat willen stellen? Stuur dan uiterlijk zaterdag 26 oktober a.s. een e-mail aan nida.doekhi@fnv.nl
Vermeld bij je aanmelding als kandidaat in maximaal 200 woorden:
-Naam, leeftijd, woonplaats.
-Sector.
-Affiniteit met vakbondswerk/belangenbehartiging.
-Wat vindt u belangrijk om aan te pakken?
-Motivatie: waarom bent u een goede kandidaat?

Indien u belangstelling heeft voor een bestuursfunctie, klik hiervoor de profielschets.  
We gaan alle kandidaten onder de aandacht brengen op www.lokaalfnv.nl.

Thema: Vaste banen voor onzeker werk. Flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Uitzendcontracten, tijdelijke contracten, oproepcontracten, nul-urencontracten, min-max contracten. Kun jij het nog bijhouden? Wij ook niet. Is flexibilisering een vloek of een zegen?

De uitdagingen
Wat staat ons te wachten in het gebied van Arnhem e.o.? Welke speerpunten heeft de FNV voor volgend jaar? Welk vakbondswerk willen we graag gaan uitvoeren? Het gekozen netwerkbestuur bepaalt een eigen werkplan en begroting.

Ik hoop u te zien op maandag 11 november a.s.!

Met vriendelijke groet,
i/o
Herman Wehkamp,
waarnemend voorzitter Lokaal FNV Arnhem e.o.

Deel deze Activiteit