Zo kies je een sociale gemeente

Van 21 maart 2018 07:30 tot 21 maart 2018 21:00

Zo kies je een sociale gemeente

Morgen mag jij het zeggen. Wie moet jouw dorp, stad of gemeente besturen? Wat je ook stemt: kies altijd voor goed openbaar vervoer, menswaardige zorg voor jong en oud en Echte (vaste) banen voor mensen die werken in zorg, onderwijs, vervoer en schoonmaak. Dat doe je zo.

Bekijk hier onze 10 punten

De lente begint met verkiezingen voor de gemeenteraden. En er valt iets te kiezen, dat is zeker. De gemeenten hebben afgelopen jaren steeds meer te zeggen gekregen over thema’s als huisvesting, openbaar vervoer en (thuis)zorg. Voor senioren belangrijke onderwerpen. Er is een tekort aan seniorenwoningen, buslijnen vervallen en in de thuiszorg is rigoureus gesneden, maar de overheid wil wel dat we langer thuis blijven wonen. 

De kaderleden van FNV Senioren hebben afgelopen maanden op lokaal niveau gelobbyd voor onze sociale agenda en debatten zijn georganiseerd. Nu is het de beurt aan de leden, ga stemmen op 21 maart! 

Het FNV Offensief is afgetrapt. Een offensief van de FNV richting kabinet en werkgevers. Een van de speerpunten is de koopkracht van gepensioneerden, die al jaren daalt. Uit onderzoek komt naar voren dat een groeiende groep senioren na het bereiken van de AOW-leeftijd door moet werken omdat het financieel noodzakelijk is. Deze Amerikaanse toestanden willen we toch niet in Nederland? Daarom eisen we dat de AOW-uitkering elk jaar extra omhoog gaat en dat de pensioenen weer worden geïndexeerd. Bovendien strijden we voor ons pensioenstelsel, dat een van de beste in de wereld is, en dat laten we ons niet afpakken. We gaan actie voeren, voor onze koopkracht en ons pensioenstelsel en tegen armoede. Het Offensief is begonnen. Laten we met z’n allen meedoen en Nederland socialer maken. 

Deel deze Activiteit