Uitnodiging aan alle kaderleden netwerken Lokaal FNV en SW- en UG-kaderleden in de regio’s Gelderland en Overijssel

Van 7 februari 2018 10:30 tot 7 februari 2018 16:15

Uitnodiging aan alle kaderleden netwerken Lokaal FNV en SW- en UG-kaderleden in de regio’s Gelderland en Overijssel

Beste kaderleden,

Hierbij ontvangen jullie een uitnodiging voor de basistraining Participatiewet op woensdag 7 februari op het regionaal Vakbondshuis, Gotlandstraat 2a, 7418 AZ te Deventer.

Wat doet de Participatiewet?

Het kan iedereen overkomen. Je verliest je baan of hebt nooit een baan kunnen vinden, komt in de bijstand en moet van de gemeente werk doen waarvoor je geen loon krijgt. Zonder uitzicht op een baan. En als je weigert, loop je kans dat je tijdelijk je bijstandsuitkering verliest. Zogenaamde proefplaatsingen en/of werkervaringsplekken worden nu gebruikt door werkgevers om goedkope arbeidskrachten zonder contract en uitzicht op een baan in te zetten. Vaak gaat dit ook nog eens ten koste van al bestaande werknemers met een echte baan. Dat is verdringing van betaald werk.

Stop werken zonder loon!

De FNV vindt dat we ‘werken zonder loon’ moeten uitbannen. We zetten al lange tijd druk op de gemeenten. Sinds de invoering van de Participatiewet is het risico nog veel groter dat werk zonder loon nog harder gaat toenemen. In de Participatiewet zijn de regels voor gemeenten om mensen aan het werk te helpen flink aangescherpt, enkel om een zeer kleine groep van mensen die niet wil werken onder druk te zetten. Met als gevolg meer, snellere en hogere sancties. Mensen worden hierdoor steeds meer gedwongen om te werken zonder loon, omdat ze anders een deel van hun uitkering kunnen verliezen.

Voor wie is de training bedoeld?

Dit specifieke vakbondswerk is een speerpunt van de FNV. Daarom vinden we het belangrijk dat kaderleden Lokaal, WSW en UG goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van de Participatiewet. Richt je je nu al op het gemeentelijk beleid voor de Participatiewet, ben je een vraagbaak voor leden en/of houd je je als kaderlid bezig met de beïnvloeding van de lokale politiek? Dan is deze basistraining geschikt voor jou. Dat geldt ook als je er in de (nabije) toekomst mee aan de slag zou willen gaan. De training wordt verzorgd door de FNV Kaderacademie in samenwerking met vakbondsbestuurders Uitkeringsgerechtigden en Lokaal.

Wat leer je deze dag?

Aan het eind van de dag ken je de ins en outs van de Participatiewet toegespitst op het gemeentelijk beleid ten aanzien van bijstandsgerechtigden. Je weet alles over de visie en strategie van de FNV en specifiek van de sectoren Lokaal en Uitkeringsgerechtigden.

De opzet van de training:

In deze basistraining staat kennisoverdracht rondom de participatiewet centraal. Dat betekent dat de groep mogelijk groter is dan je wellicht van andere trainingen gewend bent (tot 50 personen) en dat er mogelijk minder gelegenheid is om in kleine groepjes uit te wisselen.

De dag ziet er als volgt uit:

Korte voorstelronde.

Uitleg campagne Stop Werken Zonder Loon, rol kaderleden, standpunten FNV.

Aan de slag met het huiswerk.*

Participatiewet onder een vergrootglas, gevolgen voor bijstandsgerechtigden; werktrajecten, herkennen van   verdringingscriteria gemeentelijk beleid.

*Huiswerk:

Zoek voor jezelf uit op welke wijze jouw/jullie (kern)gemeente de Participatiewet voor uitkeringsgerechtigden aanpakt.

Zijn er obstakels waar je tegenaan loopt?

Zijn er dingen in de gemeentelijke aanpak die je opvallend vindt?

Wanneer: woensdag 7 februari 2018

Tijd

10.30 – 16.15 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Lunch

Voor een lunch wordt gezorgd

Locatie

Regionaal Vakbondshuis Deventer, Gotlandstraat 2a

Aanmelden

via https://nl.surveymonkey.com/r/7februari2018deventer
(klik alsjeblieft op deze link om je aan te melden)

Er kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Bij overtekening nemen wij contact met je op.

Graag tot ziens in Deventer!

Met hartelijke groet, mede namens:

Hans Hupkes, bestuurder Lokaal/regionaal

Félix Alejandro Pérez, bestuurder/teamleider UG

Lieselotte Braun, trainer Kaderacademie

Irene Hemelaar, trainer Kaderacademie

Deel deze Activiteit